DZIEDAVA.lv

Dabas vērojumi: stāstījumi un foto Latvijas Daba: foto un apraksti Latvijas Daba: foto un apraksti Ceļojumu apraksti un foto Pārdomas jeb situāciju analīze Mūzika manā dzīvē Domas bez apdomas CV, biogrāfija, bildes Paldies jums visiem!:) Citāti no grāmatām Manu bērnu dienasgrāmatas Suņu kolekcijas Dziedava.lv

Latvijas Daba un kultūrvēsture

 
   
Ievadi >2 simbolus. Vārdus atdali ar tukšumu. Meklējot arī vārda vidū, priekšā liec %. Piem., zied %ava .
Precīzu vārdkopu meklēšanai lieto pēdiņas. Piem., "Misas dižpriede"
Vietas > Latgale

Latgale - izlase

Daba.dziedava.lv atrodami sekojoši šajā vai no šīs Latvijas daļas fotografēti objekti:
Dabas takas : (skaits - 7)
Skatu vietas : (skaits - 15)
Kalni : (skaits - 11)
Iežu atsegumi : (skaits - 1)
Gravas : (skaits - 1)
Diži koki :
Ādamsona liepa, Ambeļu bumbiere, Ambeļu ozols, Andzeļu ceļa egle, Andzeļu Malkas ozols, Atašienes liepa, Atašienes parka ozols, Barisu vīksna, Borovkas kadiķis, Borovkas priede, Bucenieku egle, Buivīšu priede, Buļu priede, Cegeļņas kadiķis, Celmiņu vīksna, Ceruļevas priede, Ciskādu apse, Danču egle, Dobročinas apse, Dobugravas vīksna, Domopoles liepa, Dreisku kadiķis, Dubrovkas ozols, Dzalzavas ozols, Eizbahovas kadiķis, Elernes 1. liepa, Eversmuižas korķkoks, Eversmuižas šķeltlapu liepa, Ezernieku liepa, Gaigalavas dižkļava, Gaigalavas ozols, Gaiļu kalna kadiķi, Gaiļukalna kadiķis, Galēnu kļava, Garkalnes vīksna, Garkolnes kļava, Garkolnes osis, Geļenovas Japānas lapegle, Grīvasgala egle, Ilzeskalna ozols, Istras goba, Jasmīņu ozols, Jasmuižas liepa, Jezufinovas dižozols, Kačānu trīsstumbru ozols, Kalupes vītols, Kazuļu vīksna, Kondratu egle, Koņevas kadiķis, Krievciema egle, Krutavas kadiķis, Kučenieku kadiķis, Kudinavas kadiķis, Kušneru liepa, Laizānu parka liepa, Lauderu dižapse, Lielmeišu egle, Lieparu kapu priede, Mežamatveju kadiķi, Mežvidu lapegle 2, Mežvidu osis, Morkonišķu kadiķis, Mukuļu vīksna, Nagļu baznīcas priede, Nauļānu vītols, Orenīšu ozols, Oženieku kadiķis, Ozolmuižas ozols (Rēzeknes nov.), Ozupienes osis, Ozupienes vīksna, Padoles ozols, Pakalnu priede, Paukštānu kadiķis, Piļoru ozolu audze, Polkaronu ozols, Prezmas ozols, Pudinavas Četrstarainā liepa, Pudinavas Dobā liepa, Pūķu krūmbērzs, Pūķu ozols, Radopoles lapegle, Rikavas liepa, Rikavas ozols, Rogaižas egle, Rubeņsalas kadiķis, Rudzātu ozols, Rugāju ozols, Rugāju tūja, Rundēnu vītols, Rušenicas priede, Rušenieku kadiķis, Ruskulovas ozols, Salnavas draudzīgās priedes, Salnavas Mazais ozols, Sarkaņu kadiķis, Serguntavas ozols, Silabebru kadiķis, Sleinovas kadiķis, Stārķiešu liepa, Stārķu priede, Stirnienes osis, Strodu liepa, Stūrišķu kadiķis, Šustmuižas egle, Tabakovas ozols, Tolkāja ozols, Trepes paeglis, Upesmuižas vītols, Vaboles Moltkes liepa, Vaboles osis, Vaicuļevas osis, Vaišļu liepa, Vīksnas Dobumozols, Vilmaņu priede, Voloju egle, Voloju īpatnējā egle, Zacešku lapegle, Zaļmuižas A. Jūrdža liepa, Zīperu 1. kadiķis, Zīperu 2. kadiķis, Zobukalna ozols, Žogotu egle,
(skaits - 122)
Diži akmeņi : (skaits - 33)
Upes, kanāli : (skaits - 46)
Ezeri, dīķi :
Ārdavs, Audzeļu ezers, Aulejas ezers, Baļotes ezers, Balticu dzirnavezers, Balvu ezers, Bicānu ezers, Cārmaņa ezers, Čertoks jeb Valnezers, Cirmas ezers, Dagdas dzirnavezers, Dagdas ezers, Daniševkas ezers, Dotkas ezers, Drīdzis, Dubiņš, Dziļais ezers, Dziļezers (Istras pag.), Ežezers, Feimaņu ezers, Garais (Ilzas) ezers, Gomelis, Īdeņas dīķi, Idzepoles ezers, Islienas ezers, Ismeru ezers, Istras ezers, Jazinks, Joda ezers, Jušu ezers, Jušu Mazais ezers, Kaunatas ezers, Kombuļa ezers, Korkliņs, Koša ezers, Kugru ezers, Kupra ezers, Kurjanovas ezers, Lauderu ezers, Laukezers, Lielais Gusena ezers, Lielais Krāku ezers, Lielais Ludzas ezers, Lielais Svētiņu ezers, Liepsalas ezers, Līksnas dīķis, Linoks, Ļipovkas ezeri, Lubāna ezers, Luknas ezers, Lukštānu ezers, Maltečkas dzirnavezers, Mateika ezers, Mazais Gausls, Mazais Kalupes ezers, Mazais Klusais ezers, Mazais Zurzu ezers, Meļņicas ezers, Micānu ezers, Nauļānu ezers, Nirzas ezers, Obiteles dzirnavezers, Ojatu ezers, Okras ezers, Orenīšu dīķi, Ormijs, Ota ezers, Pakalnu (Pakaļnes, Viktorinovas) ezers, Pantelišku ezers, Pelēča ezers, Pīneņu ezers, Pintu ezers, Plisūna ezers, Preiļu pils dīķi, Pudinovas dzirnavezers, Pušas ezers, Radopoles ezers, Rancānu ezers, Rāznas ezers, Rēzeknes ezers, Riebiņu dzirnavezers, Rikopoles ezers, Rušons, Sakovas dzirnavezers, Šešku ezers, Sīvers, Skumbiņu ezers, Šņokovas dīķis, Sprogu ezers, Teirumnīku ezers, Tiskadu ezers, Tribuku ezers, Varkļons, Vectilžas ezers, Viļakas ezers, Viraudas ezers, Višķu ezers, Zabolotjes ezers, Žīdu ezers, Zirga ezers, Zolvas ezers, Zurzu ezers,
(skaits - 102)
Ūdenskritumi : (skaits - 1)
Avoti : (skaits - 5)
Purvi, tīreļi : (skaits - 10)
Salas : (skaits - 7)
Parki, dārzi, zoo : (skaits - 42)
Alejas, kokrindas : (skaits - 7)
ĪAD teritorijas : (skaits - 29)
Citi dabas objekti : (skaits - 1)
Baznīcas :
Aglonas bazilika, Andrupenes Romas katoļu baznīca, Ārdavas Romas katoļu baznīca, Aščuku vecticībnieku lūgšanas nams, Asūnes Romas katoļu baznīca, Augustovas Romas katoļu baznīca, Aulejas Romas katoļu baznīca, Auziņu katoļu baznīca, Balbinovas Romas katoļu baznīca, Baltinavas pareizticīgo baznīca, Baltinavas Romas katoļu baznīca, Balvu Romas katoļu baznīca, Beresnes Romas katoļu baznīca , Bērzgales Dieva apredzības Romas Katoļu baznīca, Bērzgales Sv. Annas Romas katoļu baznīca, Bērzpils katoļu baznīca, Bikavas Romas katoļu baznīca, Bļižņevas vecticībnieku lūgšanu nams, Bondarišku vecticībnieku lūgšanu nams, Borisovkas vecticībnieku lūgšanu nams, Borovkas Romas katoļu baznīca, Boru vecticībnieku lūgšanu nams, Brigu katoļu baznīca, Brodaižas pareizticīgo baznīca, Brodaižas Romas katoļu baznīca, Ciskādu Romas katoļu baznīca, Dagdas Romas katoļu baznīca, Danišeukas pareizticīgo baznīca, Danišeukas vecticībnieku lūgšanu nams, Dricānu Romas katoļu baznīca, Dubnas kapela, Elernes Romas katoļu baznīca, Endžeļu vecticībnieku lūgšanu nams, Eversmuižas Romas katoļu baznīca, Ezernieku vecticībnieku lūgšanu nams, Feimaņu Romas katoļu baznīca, Goliševas pareizticīgo baznīca, Indras ev. lut. baznīca, Indricas Romas katoļu baznīca, Izvaltas Romas katoļu baznīca, Jasmuižas Romas katoļu baznīca, Jaunās Slobodkas pareizticīgo baznīca, Jersikas pareizticīgo baznīca, Jezupovas Romas katoļu baznīca, Kalupes ev. lut. baznīca, Kalupes Romas katoļu baznīca, Kaunatas Romas katoļu baznīca, Kombuļu Romas katoļu baznīca, Krāslavas Romas katoļu baznīca, Krišjāņu Romas katoļu baznīca, Krivānu vecticībnieku lūgšanu nams, Krivošejevas vecticībnieku lūgšanu nams, Krupenišku vecticībnieku lūgšanu nams, Kuļņevas (Ilzeskalna) pareizticīgo baznīca, Kusiņu kapela, Kvītaines pareizticīgo baznīca, Lauderu pareizticīgo baznīca, Liepnas Romas katoļu baznīca, Līksnas muižas kapela, Līksnas Romas katoļu baznīca, Lipinišku pareizticīgo baznīca, Līvānu ev. lut. baznīca, Līvānu Romas katoļu baznīca, Līvānu vecticībnieku lūgšanu nams, Lomu vecticībnieku lūgšanu nams, Ludzas pareizticīgo baznīca, Ludzas Romas katoļu baznīca, Maļinovas pareizticīgo baznīca, Malnavas Romas katoļu baznīca, Maltas pareizticīgo baznīca, Maskovskas pareizticīgo baznīca, Mežvidu Romas katoļu baznīca, Moskvinas vecticībnieku lūgšanu nams, Nagļu Romas katoļu baznīca, Nautrēnu Romas katoļu baznīca, Nīcgales Romas katoļu baznīca, Nīdermuižas Romas katoļu baznīca, Notras vecticībnieku lūgšanu nams, Ozolmuižas Romas katoļu baznīca, Pantelišku (Brīveru) vecticībnieku lūgšanu nams, Piedrujas pareizticīgo baznīca, Piedrujas Romas katoļu baznīca, Pieniņu Romas katoļu baznīca, Pildas Romas katoļu baznīca, Preiļu vecticībnieku lūgšanu nams, Prezmas Romas katoļu baznīca, Priedaines Romas katoļu baznīca, Puderovas vecticībnieku lūgšanu nams, Pudinavas pareizticīgo baznīca, Pušas muižas kapela, Pušas Romas katoļu baznīca, Pušmucovas Romas katoļu baznīca, Pustiņas Romas katoļu baznīca, Raģeļu Romas katoļu baznīca, Rečinas lūgšanu nams, Rēzeknes Romas katoļu katedrāle, Riebiņu pareizticīgo baznīca, Riebiņu Romas katoļu baznīca, Rikavas Romas katoļu baznīca, Rubenišķu vecticībnieku lūgšanu nams, Rudzātu Romas katoļu baznīca, Rugāju pareizticīgo baznīca, Rugāju Romas katoļu baznīca, Rundānu Romas katoļu baznīca, Rušonas Romas katoļu baznīca, Salnavas katoļu kapela, Sarkaņu Romas katoļu baznīca, Skaistas Romas katoļu baznīca, Šķilbēnu Romas katoļu vecā baznīca, Spruktu Romas katoļu baznīca, Stiglavas mācītāja māja, Stiglovas Romas katoļu baznīca, Štikonu (Štikānu) vecticībnieku lūgšanu nams, Stirnienes Romas katoļu baznīca, Stoļerovas Romas katoļu baznīca, Stružānu ev. lut. baznīca, Strūžānu Romas katoļu baznīca, Tilžas baptistu lūgšanu nams, Tilžas ev. lut. baznīca, Tilžas pareizticīgo baznīca, Tiskādu pareizticīgo baznīca, Unguru ev. lut. baznīca, Vainovas vecticībnieku lūgšanu nams, Varakļānu ev. lut. baznīca, Vecslabadas pareizticīgo baznīca, Vertuļovas pareizticīgo baznīca, Vidsmuižas ev. lut. baznīca, bij., Vīksnas pareizticīgo baznīca, Viļakas Romas katoļu baznīca, Viļānu Romas katoļu baznīca, Vilcānu vecticībnieku lūgšanu nams, Višķu Romas katoļu baznīca, Zilupes luterāņu lūgšanu nams, Zilupes pareizticīgo baznīca, Znotiņu Romas katoļu baznīca, Zosnas Romas katoļu baznīca,
(skaits - 136)
Viduslaiku pilis : (skaits - 5)
Muižas : (skaits - 49)
Kungu mājas : (skaits - 11)
Muižu dzīvojamās ēkas : (skaits - 1)
Saimniecības ēkas : (skaits - 13)
Mācītājmuižas : (skaits - 1)
Pilskalni : (skaits - 14)
Vērošanas torņi : (skaits - 8)
Vējdzirnavas : (skaits - 12)
Dzirnavas un HES : (skaits - 10)
Tilti : (skaits - 9)
Krogi : (skaits - 2)
Zirgu pasts : (skaits - 1)
Dzelzceļa objekti : (skaits - 12)
Skolas : (skaits - 18)
Sabiedriskās ēkas : (skaits - 16)
Ražotnes : (skaits - 4)
Piemiņas vietas : (skaits - 19)
Mazā arhitektūra : (skaits - 14)
Bruģis : (skaits - 1)
Muzeji : (skaits - 2)
Citi, dažādi : (skaits - 6)


Foto izlase (240)
Photo Pick
vērtētākos augstāk


jaunākos augstāk

Pavasaris (120)
Spring


mar apr mai

Vasara (120)
Summer


jūn jūl aug

Rudens (120)
Autumn


sep okt nov

Ziema (35)
Winter


dec jan feb


Atlasīto attēlu skaits: 240. Uzklikšķini bildei, ko gribi redzēt pilnā izmērā.
Uzklikšķinot uz fotogrāfijas, iegūsi arī papildus informāciju par tajā redzamo.

Skatīties slīdrādi / Komentēt attēlus.
Ja vēlies atzīmēt īpaši tīkamos attēlus, ieliec ķeksīti pie attiecīgām bildēm un lapas apakšā spied pogu "Saglabāt vērtējumu".
 
  1   2   3   4   5   6
  1  nākamais

Foto: Julita Kluša


Parastā smaržmētra Clinopodium vulgare, 2010.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Dziedniecības sārmene Stachys officinalis ar raibspārni, 2012.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Saules izgaismotie koki pie Murmastienes, 2008.
Komentēt (2)

Foto: Julita Kluša


Sienāzis, mācās lasīt burtu r, 2010.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Negaisi nāk. Pie Murmastienes, 2008.
Komentēt (1)

Foto: Julita Kluša


Skats no Markovas pilskalna, 2010.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Ludzas upe, 2007.
Komentēt (1)

Foto: Julita, Atis Kluši


Skats no Djatlovkas kalna, 2007.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Kaķi uz kāda jumta Latgalē, 2007.
Komentēt (6)

Foto: Julita Kluša


Istras goba ar vareno stumbru un vareniem, cieši saaugušiem zariem, 2010.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Aitas miglā, 2007.
Komentēt (6)

Foto: Atis Klušs


Seimaņu akmens garumā, 2007.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Saulriets pār Drabāku - Orenīšu dīķi, 2010.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Slutišķu sādža no kalna Markovas izziņas takā, 2010.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Dziļezers gaismēnā, 2010.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Varavīksna jeb varavīksne un vīksna, 2012.
Komentēt (1)

Foto: Atis Klušs


Seimaņu akmens tuvplānā, 2007.
Komentēt (1)

Foto: Julita Kluša


Govis miglā, 2007.
Komentēt (1)

Foto: Julita Kluša


Mariampoles ainava, 2012.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Rēzeknes upe mākoņos, 2007.
Komentēt (2)

Foto: Julita Kluša


Ūdensrozes pēc lietus, 2007.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Zirgs ganībās pie Poļu Gorbuniem, 2010.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Mākoņkalna ainava, 2012.
Komentēt (0)

Foto: Aļģirds Bolšteins


Lielais baltais gārnis izplestiem spārniem, 2011.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Teirumnīku ezera augi, 2007.
Komentēt (1)

Foto: Julita Kluša


Indras pienotava, 2021.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Indras pienotava no sētas puses, 2021.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Pintu ezers mākoņu atspulgos, 2010.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Saulrieta gaismēnās pie Plisūna akmens, 2010.
Komentēt (1)

Foto: Julita Kluša


Plisūna akmens, vakara saules apspīdēts, ar trepēm, 2010.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Dekoratīvais balodis ar spalvotām kājām, 2012.
Komentēt (1)

Foto: Julita Kluša


Daugavas Rozališku loks caur koku galotnēm, 2010.
Komentēt (0)

Foto: Ansis Opmanis


Mazziedu grīslis Carex pauciflora Šņitkas purvā, 2011.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Ceļš blakus Seimaņu akmenim, 2007.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Felicianovas ainava, 2007.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Dzeltenais ancītis netālu no Daugavas, 2010.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Bērzkalnes pagasta ainava, 2012.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Gomelis jeb Gūmelis no skatu torņa, 2007.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Pļavas ķirzaciņa rāpjas akmenī pie Grebļa kalna, 2010.
Komentēt (0)

Foto: Julita Kluša


Kubulu pagasta ainava, 2012.
Komentēt (0)

Vērtējums ietekmē attēla atrašanos lapā (ja neskata atsevišķu gadalaiku!) - vairāk novērtētie - augstāk.
  1  nākamais
  1   2   3   4   5   6Izmantojot dziedava.lv lapās atrodamās dabas fotogrāfijas, ja tas netiek darīts kāda apmaksāta darba ietvaros (piemēram, skolēnu projektos, personīgajās mājaslapās, kas nav ar komerciālu mērķi), obligāti norādiet fotogrāfijas autoru un atsauci uz
daba.dziedava.lv.
Ja fotogrāfijas vai informācija no dziedava.lv lapām nepieciešama darba veikšanai, par kuru tiek maksāts, izmantošanu obligāti jāsaskaņo. Rakstiet: julita at dziedava punkts lv.

(c) Julita, 2008.- 2024.    

dziedava.lv DZIEDAVA.lv