DZIEDAVA.lv

Dabas vērojumi: stāstījumi un foto Latvijas Daba: foto un apraksti Latvijas Daba: foto un apraksti Ceļojumu apraksti un foto Pārdomas jeb situāciju analīze Mūzika manā dzīvē Domas bez apdomas CV, biogrāfija, bildes Paldies jums visiem!:) Citāti no grāmatām Manu bērnu dienasgrāmatas Suņu kolekcijas Dziedava.lv

Latvijas Daba

Vērojumi

 
   
Ievadi >2 simbolus. Vārdus atdali ar tukšumu. Meklējot arī vārda vidū, priekšā liec %. Piem., zied %ava .
Precīzu vārdkopu meklēšanai lieto pēdiņas. Piem., "Misas dižpriede"

Julita Kluša, 2018.

Sēnes un gļotsēnes
Seldžu ozolu audzes un apkārtnes apmeklējumos
2018. gada 7. un 8. septembrī.

Pateicoties Lubāna mitrāja informācijas centra iniciatīvai, organizējot sēņu un gļotsēņu izziņas pārgājienu, 2018. gada 7. un 8. septembrī tika apsekota Seldžu ozolu audzes (17 ha, ietilpst dabas liegumā "Lubāna mitrājs") neliela teritorija (~ 2 ha) un tās tuvākā apkārtne (pārsvarā egļu mežs, kam sanāca iet cauri pa ceļam uz audzi; ~1,5 ha).
7. septembrī teritorija tika iepazīta un apsekota 1,5 h laikā divatā - Julita Kluša kopā ar pasākuma organizētāju Ilzi Saušu (Lubāna mitrāja informācijas centrs), atzīmējot interesantāko atradņu vietas.
8. septembrī notika organizēts pārgājiens ģimenēm ar bērniem, kurā piedalījās 27 dalībnieki; jaunākā dalībniece - tikai 5 mēnešus veca. Teritorijas apsekošanas ilgums - 2,5 h.
8. septembra pasākuma dalībnieki meklēja sēnes un gļotsēnes un ziņoja par atradumiem, kas lielākoties tika arī nofotografēti, noteikti un pierakstīti līdz ar pirmā sugas atradēja vārdu. Par jaunām sugām sarakstam pavisam ziņoja 20 dalībnieki. Ja sugai vēl nebija latviskā nosaukuma, dalībniekiem bija iespēja pašiem mēģināt to izdomāt.
Abas dienas kopāskaitot, 4 h laikā tika atrastas un izdalītas 20 gļotsēņu sugas, kā arī vairāk nekā 72 sēņu sugas.

Zemāk - visu atrasto sugu saraksts ar fotogrāfijām. Tā kā ne visas atrastās sugas tika nofotografētas, tad dažu sugu demonstrējumam izmantoti foto no citām vietām (zem attiecīgā foto ir paraksts "demo foto"). Uzklikšķinot uz linka sugas nosaukumā, iespējams apmeklēt attiecīgās sugas weblapu (ar, iespējams, aprakstu un citām fotogrāfijām) iekš dziedava.lv vai senes.lv. Pasākuma dalībnieku atrastajām sugām virs foto pierakstīts atradēja vārds. Tām sugām, kuras nebija iespējams droši noteikt, pierakstītas hipotēzes, ja tādas radās.

Ievērojamākie atklājumi - atrasta un pirmoreiz Latvijā noteikta gļotsēņu suga - baltkājas diaheja Diachea leucopodia (atrada - Kristīne Aizpurve) un sēņu suga pirkstainā galertene Dacrymyces palmatus, kā arī tikai 8. atradne Latvijā spulgpiepei Inonotus leporinus. Tāpat ievērojams ir gļotainās holvejas Holwaya mucida atradums, kam tika konstatētas abas formas - anamorfa un teleomorfa. Šī suga Latvijā sastopama reti; ar abām formām vienuviet atrasta mazāk nekā 10 vietās.
Starp aktīvākajiem sēņu un gļotsēņu ziņotājiem minami: Beāte, Kristīne, Mārtiņš Zvirgzdiņš, Rasa, Arita, Daiga, Linda, Egīls un Elīna, kas katrs ziņoja vismaz 3 jaunas sugas kopējam sarakstam. Īpašs prieks par bērnu aktivitāti un pacietību visā pasākuma laikā!
Paldies pasākuma organizētājām Ilzei un Elīnai par interesanto ideju un veiksmīgo realizāciju!

Gļotsēnes

Atrada: Kristīne. Foto: Julita Kluša

Atrada: Kristīne. Foto: Julita Kluša

Gļotsēne baltkājas diaheja Diachea leucopodia - jauna suga Latvijā! Ar raksturīgu daudzkrāsainu (zils, brūns, violets) vālīti.

Foto: Julita Kluša

Foto: Julita Kluša

Pelēcīgā arcīrija Arcyria cinerea

Foto: Julita Kluša

Foto: Julita Kluša

Bēšā arcīrija Arcyria obvelata. Pa labi augļķermeņi sporu stadijā - izritinās, lai izkaisītu sporas.

Atrada: Ivars. Foto: Julita Kluša

Arcīrija, iespējams, irdenā arcīrija Arcyria denudata

Atrada: Arita. Foto: Julita Kluša

Sardelīšu arcīrija Arcyria stipata.

Atrada: Kristīne. Foto: Julita Kluša

Varētu būt gļotsēne pārejas stadijā no plazmodija uz augļķermeņiem. Neparasta krāsa. Hipotēzes: Physarum contextum, Didymium serpula. Varbūt jauna suga Latvijā.

Foto: Julita Kluša

Mazliet neparasta krāsa. Tā kā daudzveidīgā trihija Trichia varia tiešām ir ļoti daudzveidīga gan krāsās, gan formās, tad kā hipotēze tiek izvirzīta šī.

Foto: Julita Kluša

Maldinošā trihija Trichia decipiens ar jauniem augļķermeņiem

Foto: Julita Kluša

Gļotsēne Trichia favoginea sporu stadijā

Atrada: Mārtiņš Zvirgzdiņš. Foto: Julita Kluša

Gļotsēne Hemitrichia clavata.

Foto: Julita Kluša

Foto: Julita Kluša

Gļotsēne Metatrichia vesparia; pa kreisi - bildēts "uz vietas"; pa labi - demo foto.

Foto: Julita Kluša

Zarainā gļotsēne Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa.

Foto: Julita Kluša

Līkzarainā gļotsēne Ceratiomyxa fruticulosa var. flexuosa.

Atrada: Arita. Foto: Julita Kluša

Porainā gļotsēne Ceratiomyxa porioides

Foto: Julita Kluša

Gludais ragansviests Fuligo leviderma - sporu stadijā, pavecs.

Atrada Egils, veltīja Lindai. Foto: Julita Kluša

Aveņu gļotsēne Tubifera ferruginosa - bija diezgan bieži.

Atrada: Ilze Kraukle. Foto: Julita Kluša

Koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrum - viena no biežāk sastopamajām gļotsēnēm.

Foto: Julita Kluša

Gļotsēne - nokarenā fizāra Physarum nutans

Foto: Julita Kluša

Gļotsēne Cribraria argillacea ar pelējumu

Foto: Julita Kluša

Gļotsēne, iespējams - Didymium squamulosum

Sēnes

Atrada: Beāte. Foto: Julita Kluša

Atrada: Mārtiņš Zvirgzdiņš. Foto: Julita Kluša

Iespējams, abos gadījumos sarkano toni dod sēne Hyphodiscus hymeniophilus, kas iekrāso substrātu, uz kā aug. Pirmajā gadījumā substrāts ir piepe, otrajā - kāda cita klājeniska sēne.

Foto: Julita Kluša

Želejveida sēne, kam apakšā ir adatiņas - parastā adatreceklene Pseudohydnum gelatinosum, diezgan reta.

Foto: Julita Kluša

Ragveidīgā kalocera Calocera cornea

Foto: Julita Kluša

Citronu bisporella Bisporella citrina

Foto: Julita Kluša

Sīkas spīdīgas diskveida sēnītes Orbilia sp.

Atrada: Sandra. Foto: Julita Kluša

Oranžā galertene Dacrymyces stillatus

Foto: Julita Kluša.

Auga uz vairākām egles kritalām. Hipotēze: pirkstainā galertene Dacrymyces palmatus, Latvijā nav reģistrēta. Radniecīga iepriekšējai sēnei - oranžajai galertenei, bet vertikālu formu.

Foto: Julita Kluša

Zarainā dižadatene Hericium coralloides - aizsargājama un reta.

Foto: Julita Kluša

Foto: Julita Kluša

Foto: Julita Kluša

Gļotainā holveja Holwaya mucida - Latvijā mazāk nekā 10 vietās atrastas abas formas - vālīte (anamorfa) un ar cepurīti (teleomorfa), reta jebkurā formā.

Atrada: Daiga. Foto: Julita Kluša.

Latviskais nosaukums izdomāts kā: baltā pūkadatene

Foto: Julita Kluša

Hipotēze: abi augstākredzamie foto dažādām sugām, kas varētu būt kādas no sēnēm Radulodon sp. vai Mycoacia sp. Par sastopamību Latvijā nav drošu datu.

Atrada: Beāte. Foto: Julita Kluša.

Pelējuma sēnīte Spinellus fusiger, kas apaug lapiņsēnes - īpaši sēntiņas.

Foto: Julita Kluša

Sēne (sarkanais) uz ķērpja

Foto: Julita Kluša

Lapkoku svečtursēne Clavicorona pyxidata - cilvēku netraucētu mežu raksturotāja. Parasti balta vai bāli brūna, bet šajā mežā atradās arī ar neparastāku krāsojumu.

Foto: Julita Kluša

Sekstainā vārpstene Clavulina cristata

Atrada: Rasa. Foto: Julita Kluša.

Mīkstpiepe Postia sp.

Atrada: Kristīne. Foto: Julita Kluša

Zilganā mīkstpiepe Oligoporus caesius

Atrada: Linda Irbe. Foto: Elīna

Milzu cietpiepe Phellinus populicola.

Atrada: Arita. Foto: Julita Kluša

Sarainā sīkpiepe Stereum hirsutum ar pelējumu

Foto: Elīna

Visticamāk dzeltenā tauriņpiepe Trametes ochracea.

Atrada: Elīna. Foto: Julita Kluša

Kastaņbrūnā kātiņpiepe Polyporus badius - viena no piepēm ar kātiņu; raksturo dabiskus, cilvēku netraucētus mežus

Atrada: Sandra. Foto: Julita Kluša

Rudkāta vērdiņsēne Collybia acervata

Atrada: Pēteris. Foto: Julita Kluša

Piltuvene Clitocybe sp..

Atrada: Daiga. Foto: Julita Kluša

Pavisam jauns kārpainais pūpēdis Lycoperdon perlatum.

Atrada: Jānis. Foto: Julita Kluša

Paliekas no veca kātainā pūpēža Calvatia excipuliformis

Atrada: Beāte. Foto: Julita Kluša

Zaļā parazītsēne Hypomyces viridis - tās iespaidā lapiņsēne no ārpuses kļūst zaļa.

Atrada: Linda Irbe. Foto: Julita Kluša

Aug uz ozolzīlēm. Strutainā zīlene Hymenoscyphus fructigenus - latviskais nosaukums atraduma autores izdomāts.

Atrada: Arita. Foto: Julita Kluša

Atrada: Arita. Foto: Julita Kluša

Pelēkā molīzija Mollisia cinerea

Foto: Julita Kluša

Mainīgā kaussēne Peziza varia

Foto: Julita Kluša

Kāda no cietajām koksnes sēnēm - Diatrype disciformis vtml.

Foto: Julita Kluša

Iespējams, sēne Hypoxylon multiforme

Atrada: Mārtiņš Melderis. Foto: Julita Kluša

Puslodes humārija Humaria hemisphaerica

Foto: Julita Kluša

Kātkausa rumpucis Helvella macropus

Atrada: Gunta. Foto: Julita Kluša

Dižskābaržu fleogena Phleogena faginea, diezgan jauna. Pēc formas mazliet līdzīga gļotsēnēm, bet sēne.

Foto: Julita Kluša

Spulgpiepe Inonotus leporinus, kas aug uz lielām atmirušām eglēm, stumbeņiem. Te atklāta tikai 8. atradne Latvijā, suga Latvijā atklāta tikai 2016. gadā.

Foto: Julita Kluša

Ziemeļu klimakociste Climacocystis borealis, arī aug uz beigtiem egles stumbeņiem.

Foto: Julita Kluša

Parastā labirintpiepe Daedaleopsis confragosa

Atrada: Egils. Foto: Julita Kluša

Parastā plakanpiepe Ganoderma applanatum jeb mākslinieku piepe (jo uz tās baltās apakšpuses viegli rakstīt), uz kuras cepurītes uzaugusi retāka sēne - Sporophagomyces chrysostomus (spurainā).

Foto: Elīna

Parastā plakanpiepe Ganoderma applanatum jeb mākslinieku piepe.

Foto: Julita Kluša

Sēne Lasiosphaeria ovina

Atrada: Ivars. Foto: Julita Kluša

Zilzaļā hlorociborija Chlorociboria aeruginascens

Atrada: Mārtiņš Zvirgzdiņš, Beāte. Foto: Julita Kluša

Violetā tīmeklene Cortinarius violaceus

Atrada: Elīna. Foto: Julita Kluša

Ametista bērzlapene Laccaria amethystea

Atrada: Mārtiņš Melderis. Foto: Julita Kluša

Kāda no bērzlapēm Russula sp.. Latvijā ir >100 dažādu bērzlapju sugu.

Atrada: Ieva. Foto: Julita Kluša

Atrada: Ieva. Foto: Julita Kluša

Kāda no saulsardzenēm Lepiota sp.

Atrada: Tīna Kraukle. Foto: Julita Kluša

Hipotēze: Kandola spīgulīte Psathyrella candoleana.

Atrada: Kristīne. Foto: Julita Kluša

Baltā greznulīte Delicatula integrella. Līdzīgas ir vītenes Marasmius sp. (arī redzētas), kas ir ļoti dažādas pēc izskata, bet tām vienojošais - ne tikai rievota cepurīte, bet arī - sausumā savīst.

Foto: Julita Kluša

Sēntiņas Mycena sp. - nelielas un sīkas sēnītes ar lietussargveida cepurīti. Latvijā >60 sugu.

Atrada: Mārtiņš (Zvirgzdiņš?). Foto: Julita Kluša

Adatu sēntiņa Mycena acicula

Foto: Julita Kluša

Bumbuļu vērdiņsēne Collybia tuberosa - bieži sastopama; pie kātiņa pamata graudam līdzīgs sklerocijs

Atrada: Daiga. Foto: Julita Kluša

Sērsēnes Hypholoma sp..

Atrada: Elīna. Foto: Julita Kluša

Ķieģeļsarkanā sērsēne Hypholoma sublateritium.

Atrada: Daiga. Foto: Julita Kluša

Atrada: Daiga. Foto: Julita Kluša

Hipotēze: dzeltējošā sānause Pleurotus pulmonarius.

Atrada: Kristīne. Foto: Julita Kluša

Foto: Julita Kluša

Iespējams, sniegbaltā karotene Cheimonophyllum candidissimum. Līdzīga arī: Crepidotus stipitatus

Atrada: Linda. Foto: Elīna

Parastā celmene Armillaria mellea. Bija ļoti bieži un daudz.

Atrada: Rasa. Foto: Julita Kluša

Negailene Hygrophoropsis sp. - pēc krāsas un izskata līdzīgas gailenēm, bet negailenes ir lapiņsēnes ar izteiktām lapiņām, kamēr gailenēm ir tikai viegls krokojums apakšpusē, kas nav lapiņas.

Atrada: Beāte. Foto: Julita Kluša

Kāda no Amanita ģints sugām (mušmire vai makstsēne), bet noteikšanai vajag redzēt kātiņu, kas netika nofotografēts.

Atrada: Ieva. Foto: Julita Kluša

Alksnene Lactarius rufus. Demo foto.

Atrada: Beāte. Foto: Julita Kluša

Hipotēze: sakņu piepe Heterobasidion annosum.

Foto: Julita Kluša

Alkšņu spulgpiepe Inonotus radiatus

Atrada: Rasa. Foto: Julita Kluša

Ozolu brūnsvārcene Hymenochaete rubiginosa - latviskais nosaukums veidots pēc autores idejas.

Atrada: Rasa. Foto: Julita Kluša

Brūnā bērzupiepe Piptoporus betulinus - demo foto

Atrada: ?? Foto: Julita Kluša

Īstā posapiepe Fomes fomentarius. Demo foto.

Atrada: Laima. Foto: Julita Kluša

Parastā apmalpiepe Fomitopsis pinicola - demo foto.

Foto: Julita Kluša

Foto: Julita Kluša

Plaisājošā rūtaine Xylobolus frustulatus - reta un aizsargājama sēne, kas aug uz ozola atmirušām daļām.

Foto: Julita Kluša

Klājeniska piepe; kāda no antrodijām Antrodia sp.

Foto: Julita Kluša

Varētu būt flēbija Phlebia sp.

Foto: Julita Kluša

Nenoteikta klājeniska sēne

Foto: Julita Kluša

Nenoteikta klājeniska sēne

Foto: Julita Kluša

Zaļganā smalkpiepīte Gloeoporus pannocinctus - Latvijā reta!

Foto: Julita Kluša

Foto: Julita Kluša

Varētu būt jauna sēne - hipokreja Hypocrea rufa


Komentāri:
Par šo tēmu vēl nav saņemti komentāri.


Spama dēļ ziņojumi, kas ietver pilnus linkus, netiek pieņemti.
Vēlies komentēt?
Vārds / segvārds:
Komentārs par šo tēmu:

 

(c) Julita, 2008.- 2024.    

dziedava.lv DZIEDAVA.lv