DZIEDAVA.lv

Dabas vērojumi: stāstījumi un foto Latvijas Daba: foto un apraksti Latvijas Daba: foto un apraksti Ceļojumu apraksti un foto Pārdomas jeb situāciju analīze Mūzika manā dzīvē Domas bez apdomas CV, biogrāfija, bildes Paldies jums visiem!:) Citāti no grāmatām Manu bērnu dienasgrāmatas Suņu kolekcijas Dziedava.lv

Man nozīmīga literatūra

 

Diāna Forčūna "Mīlestības un laulības ezoteriskā būtība"

Te būs citāts no "Starojumu grāmatas" (Rīga, 1998.(?), Kopsolī), kurā ir iekļauti fragmenti no Diānas Forčūnas pētījuma "Mīlestības un laulības ezoteriskā būtība".


(66.lpp.->)
Vienotības likumi katrā plānā

Katrā plānā partneru vienotība ir atkarīga no dota plāna substances reālā blīvuma.
Fiziskajā plānā šo saplūšanu nosaka reprodukcijas orgānu savienošanās un vīrieša sēklas ieplūšana sievietes makstī.
Otrajā plānā par saplūšanu pieņemts uzskatīt to brīdi, kad iedegas abpusēja vēlme un vīrietis uzlūko sievieti ar iekāri, arī sievieti pārņem līdzīgas izjūtas.
Trešajā plānā vienotību nosaka dvēseļu emocionālā radniecība, bet Ceturtajā — interešu un apziņas satura kopība,
Piektajā plānā tā ir intelektuālā tuvība, bet Sestajā — garīgo ideālu saskaņa.
Septītajā plānā viss ir Viens Vesels un nav iespējama lielāka vienotība, nekā bija Pirmās Parādīšanās rītausmā.
Šāda sarežģīta savienību īpatnība slēpjas tajā apstāklī, ka vienā plānā līdzīgais savienojas ar līdzīgo, turpretī citos plānos pievelkas pretējais. Pirmajā gadījumā Monādes savstarpēji pastiprina viena otru, otrajā gadījumā - viena otru papildina.
Pirmajā plānā, balstoties uz atšķirībām ķermeņu uzbūvē, pretējais savstarpēji pievelkas.
Otrajā plānā tiekšanos nosaka vienādas kaislības uzbangojums, un tad līdzīgais pievelk līdzīgo.
Trešajā plānā pievilkšanos atkal nosaka pretējais, atšķirīgais, jo ar lielu mīlestību apveltītais tiecas pie tā, kam mīlestība nepieciešama. Šajā gadījumā aizsardzības instinkts liek meklēt partneri, kas no sava iemīļotā gaida saudzīgu, maigu uzmanību, turpretī tie, kas mīlestībā meklē mierinājumu un atbalstu, tiecas pie partnera pēc līdzjūtības un aizsardzības.
Konkrētās Apziņas plānā savstarpējās simpātijas nosaka apziņas līdzīgais saturs, sastāvs. Turpretī Abstraktās Apziņas plānā par vissaskanīgākajiem partneriem kļūst tie, kas savas intelektuālās problēmas risina atšķirīgi, tad kritiskais prāts iegrožo neapvaldīto iztēles lidojumu, bet deduktīvā metode apgaismo tos, kam piemīt induktīvais domāšanas veids.
Sestajā plānā savienību nosaka stara krāsa, turklāt partneri viens otru atrod pēc dvēseļu radniecības. Starp citu, ja pieder pie dažādiem stariem, savienība ir neiespējama.
Ezoterijā pastāv uzskats, ka saplūšanu katrā plānā nosaka ķermeņu faktiskā funkcija un ka savienība ilgst tikai līdz tam laikam, kamēr saglabājas izteikta polaritāte. Tad, ja zūd polaritātes harmoniskums, izgaist arī pati savienība.
Tomēr vienotību nedrīkst jaukt ar laulību, ko nosaka juridiskas normas, Laulības ir līgums starp vīrieti un sievieti, no vienas puses, un bēmu, no otras.
Saplūšana Fiziskajā plānā ilgst tikai dažus acumirkļus, tā var notikt ar jebkuru dotā bioloģiskā veida pretējā dzimuma pārstāvi.
Otrajā plānā saplūšana ilgst līdz tam brīdim, kamēr saglabājas vēlme, tas ir, tikai kāzu periodā (dzīvniekiem) vai cilvēkiem tajā laikā, kad parādās aktīva, izteikta dzimumtieksme.
Kamēr pastāv savstarpējā pieķeršanās, ilgst arī Trešā plāna ķermeņu vienotība.
Ja vienotībā iesaistās Ceturtā plāna ķermeņi, kuru apziņa izveidojās inkarnācijas laika, tad šāda savienība ilgst visu inkarnācijas laiku un nekas, izņemot nāvi, nespēj tos šķirt.
Turpretī, kad vienība izplatās arī Piektajā plānā starp cilvēkiem ar radniecīgiem ideāliem un principiem, tad šāda savienība jau ieiet individualitātes apvidū, kas pastāv visā evolūcijas laikā, un tad tā saglabājas līdz dotās evolūcijas beigām, turklāt dvēseles sagaida un sameklē viena otru katrā jaunajā dzīvē, radot to brīnišķīgo, apbrīnojamo vienotību, kas, vienreiz izveidojusies, savedīs tās kopā dažādās pasaules malās, kas spēs pārvarēt jebkurus šķēršļus.
Kad savienība notiek Garīgajā plānā, faktiski pāris arī materiāli kļūst par vienu veselu un "aiziet uz gaismu, neatgriežoties atpakaļ".

Komentāri:
Miks, 2013-06-23, 00:26 :   Labs raksts, kas pareizi formulē okultās pasaules uzbūvi. Tas palīdz dzīvot un rast dzīves jēgu.


Spama dēļ ziņojumi, kas ietver pilnus linkus, netiek pieņemti.
Vēlies komentēt?
Vārds / segvārds:

Komentārs par šo tēmu:

 

(c) Julita, 2008.- 2024.    

dziedava.lv DZIEDAVA.lv