DZIEDAVA.lv

Dabas vērojumi: stāstījumi un foto Latvijas Daba: foto un apraksti Latvijas Daba: foto un apraksti Ceļojumu apraksti un foto Pārdomas jeb situāciju analīze Mūzika manā dzīvē Domas bez apdomas CV, biogrāfija, bildes Paldies jums visiem!:) Citāti no grāmatām Manu bērnu dienasgrāmatas Suņu kolekcijas Dziedava.lv

Pārdomas

 

Vēlmju piepildījums

Vispirms atziņas, ko esmu guvusi pati, lasot zemāk citētos autorus, un no personiskās pieredzes:

 • Ir dabiski vēlēties un tiekties uz savu vēlmju piepildījumu.
 • Vajag tiekties pašam būt vēlmes cienīgam, rūpīgi pārdomāt, kas ir pēc būtības vajadzīgs.
 • Pirms ko saņemt, vajag sākt ar atdošanu, jākoncentrējas uz mīlestību un jādarbojas pašam. (Ko esi gatavs ziedot savas vēlmes piepildījumam?)
 • Var būt situācijas, kad tiešām šķiet svarīgi kaut ko dabūt ātrāk un "atpelnīt" pēc tam (kaut vai dzīvībai svarīgos brīžos), tad jo īpaši svarīgi ievērot aizaiznākamo punktu.
 • Kad vēlme "palaista gaisā", to vajag "atlaist", no sirds un dziļākās savas pārliecības (nevis formāli) piebilstot "Lai tas notiek pēc Dieva prāta un svētības, tā kā tas ir vislabāk manam augstākam labumam".
 • Arī kad vēlme "atlaista", vajag aktīvi turpināt darboties pašam mērķa sasniegšanai, bet ar domu, ka tā ir labi / patīkami / vērtīgi / interesanti darīt, nevis tāpēc, lai obligāti sasniegtu mērķi (jo jādzīvo ir šodienai, nevis nākotnes vārdā).
 • Svarīgi sajust, ka vēlmes piepildījums nav pašsaprotams. Saņemot vēlēto, jāvelta mīlestības pilna pateicība.
 • Ja caur savām vēlmēm būsi saņēmis vairāk, nekā būsi pelnījis, vari zaudēt citā jomā. Analogi bērns var izdīkt kārtējo konfekti, bet tas nenozīmē, ka zobi nesāpēs.
 • Visu vēlmju piepildījums ir nāve, jo vairs nav ko piepildīt.

Sīkāk par vēlmju piepildījumu citātos no dažādu autoru darbiem sekojošās sadaļās:


Vai vēlēties?

 • Īstenot savu likteni ir cilvēka vienīgais, patiesais uzdevums. Viss kalpo vienam. Ja tu kaut ko vēlies, visa pasaule slepus sadodas rokās, lai tev palīdzētu.

  (Paulu Koelju "Alķīmiķis")

 • Lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Jeb vai ir kāds cilvēks no jums, kas savam dēlam, kad tas maizi lūdz, dotu akmeni? Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas viņu lūdz?

  (Mateja evaņģēlijs 7.(7-11))

 • Jums nekad netiek dota vēlēšanās, kurai līdzi netiktu dota spēja to piepildīt. Taču jums vajag papūlēties tās labā.

  (Ričards Bahs "Ilūzijas")

 • "Ja cilvēka dvēselē ir mīlestība un enerģija, tad vēlēšanās piepildīsies, un ar to netiks kaitēts šī cilvēka dvēselei.

  (Sergejs Lazarevs "Nākotnes cilvēks. Pirmais solis nākotnē.")


  Uz kā pamata notiek vēlmju piepildījums?

 • Ja nu Dievs tā ģērbj zāli laukā, kas šodien stāv un rītu tiek iemesta krāsnī, vai tad ne daudz vairāk jūs? Ak, jūs mazticīgie! Jūsu Debesu Tēvs zina, ka visa tā jums vajag. Bet meklējiet vispirms Dieva Valstību un viņa taisnību, tad visas šīs lietas jums tiks piemestas.

  (Mateja evaņģēlijs 6.(30-33))

 • "Mūsu domas un jūtas materializējas, t.i., iemiesojas realitātē. Doma kā enerģijas forma, radusies mūsu dvēselē, nekur nepagaist. Darbojas enerģijas nezūdamības likums. Jebkura doma, nosūtīta ārējā pasaulē, rada zināmas formas un notikumus mūsu dzīvē. Tādējādi šī enerģija atgriežas pie mums tādā vai citādā veidā.

  No šā pirmā atzinuma izriet apgalvojums: "Līdzīgs pievelk līdzīgu". No tā izriet savā vienkāršībā un gudrībā ģeniāls apgalvojums: "Mēs visi dzīvojam harmoniskā, taisnīgā un tīrā pasaulē, kur katram notiek pēc viņa domām." Citiem vārdiem: "Ārējais atspoguļo iekšējo"."

  (Valērijs Siņeļņikovs "Nolūka spēks")

 • Lai kaut ko mainītu savā dzīvē (veselības stāvokli, attiecības ar cilvēkiem, darbu, materiālo stāvokli u.c.), nepieciešams ieskatīties sevī, vērsties sevī un mainīt savu zemapziņas uzvedības programmu, mainīt savas domas, t.i., mainīties pašam.

  (Valērijs Siņeļņikovs "Izproti savu slimību")

 • Visi garīgie skolotāji vienmēr apgalvojuši vienu un to pašu, un šis vēstījums ir: "VISUMS - TAS IR SPOGULIS !" Lai ko arī tu sūtītu (savās domās, vārdos vai rīcībā) kaut kam, tas neizbēgami atspoguļosies tev atpakaļ no Visuma spoguļa. Tātad, ja tu turpināsi sūtīt vienu un to pašu, izmantojot to pašu pieeju dzīvei, tad arī Visuma spogulis atspoguļos tev tikai to pašu!

  Iedomājies pie spoguļa sēdošu cilvēku ar bēdīgu ģīmi. Pajautā viņam un uzzināsi, ka viņš tā jau sēž ilgi, gaidot, kad beidzot viņa atspulgs spogulī uzsmaidīs. Tu jau vari viņam pateikt: "Ja vēlies, lai atspulgs uzsmaidītu, tad tev pašam vispirms ir jāuzsmaida spogulim!" Taču viņš atbildēs: "Muļķības! Es nevaru tā bez iemesla smaidīt spogulim, un es nesmaidīšu, kamēr vien spogulis neuzsmaidīs man." Acīmredzami, tu nodomātu, ka šis cilvēks ir vājprātīgs. Taču, vai tad vājprāts nav arī tas, ka tik daudz cilvēku turpina izmantot priekš viņiem neveiksmīgo pieeju dzīvei, gaidot kad dzīve beidzot atnesīs viņiem nosacījumus, kas padarīs viņus laimīgus? Kā gan Visuma spogulis var atspoguļot tev pārpilnīgu dzīvi, ja tu nesūtīsi tam pārpilnības apziņu?

  Risinājums it kā vienkāršs. Kāda ir pieeja dzīvei, tāda ir arī pati dzīve. Taču cilvēku vairākums, kā iepriekš, vēlas, lai citi cilvēki ātrāk pret viņiem attiektos labi nekā viņi paši sūtīs tiem laimes vibrācijas. Ja tu vēlies, lai tava dzīve izmainītos, tad TEV VAJAG SĀKT IZMAINĪT SEVI ! Tikai tad Visuma spogulis atspoguļos citu tavu tēlu.

  Piemēram, paskaties uz cilvēku, kas izjūt pret sevi žēlumu un kuram liekas, ka visa pasaule ir noskaņota pret viņu. Viņa dzīves uztverē dzīve tā ir cīņa. Kā jau tev zināms, Visuma spogulis ir tā iekārtots, lai dotu cilvēkiem saskaņā ar viņu dzīves uztveri. Visuma spogulis teiks: "O, šis cilvēks tiešām grib izjust cīņu" un atspoguļos tev atpakaļ dzīves apstākļus, kas padarīs tavu dzīvi par cīņu. Taču cilvēki, izjūtot šādus apstākļus, bieži vien uz tiem reaģē negatīvi, tā sūtot šādu negatīvu tēlu virkni arī uz spoguli. Spogulis teiks: "O, šie cilvēki grib vēl vairāk cīnīties!" un izpildīs viņu vēlēšanos. Tā cilvēku negatīvās pārliecības kļūst par pašrealizētiem pareģojumiem, un viņu dzīves pārvēršas par lejupejošām spirālēm.

  Buda to mācīja sakot, ka dzīve būs tev ciešanas tikmēr, kamēr vien tu nesāksi attīstīt pareizas vēlmes caur nepiesaistīšanos.

  Ja tu spēsi pozitīvi reaģēt arī negatīvā situācijā, atteiksies uzskatīt cīņu par konfliktu risināšanas metodi, tad Visuma spogulis to noteikti ievēros un noteiktajā laikā neizbēgami teiks: "O, šis cilvēks vairs negrib cīņas, tātad arī negrib sev oponentus kā pretiniekus" un atspoguļos nosacījumus, kuros cilvēkam vairs nebūs pretinieku un vairs nebūs arī jācīnās.

  (Juris Strazdiņš "M I N I M U M S par iespējām sakārtot savu dzīvi, ja vien vēlies to darīt")


  Kā sasniegt vēlamo?

 • Nav nozīmes lūgšanai, kamēr domas ir juceklīgas un jūs nemākat precīzi formulēt savu vēlmi. Ņemiet palīgā savu prātu, apziņu un vēl neapzinātās spējas. Eksistē noteiktas likumsakarības, kas jāņem vērā vienmēr. Pirmkārt, noskaidrojiet paši sev, ko tad jūs īsti vēlaties. Jums jāzina, ko jūs gribat, un uzskatāmi jāiztēlojas.

  Pirms jūs gribat kaut ko saņemt, vajag atdot. Ja jūs prasāt naudu (summai jābūt precīzi noteiktai), vai jūs būtu gatavi atdot "desmito tiesu"? Vai jūs būtu gatavi palīdzēt citiem? Nav lietderīgi teikt: "Kad es dabūšu naudu, es jums iedošu vienu desmito daļu." Jums jāsāk palīdzēt citiem ātrāk, pirms jūs saņemat gaidīto.

  Ir absurdi prasīt tūlītēju vēlmes piepildīšanos, jo tas būtu pretrunā ar jebkuriem dabas likumiem. Laikam, ko jūs noteiksiet vēlmes piepildīšanai, jābūt reālam, fiziski iespējamam.

  (T.Lobsangs Rampa "Tu esi mūžīgs")

 • Precīzi formulējiet savu nolūku. Jūsu nolūkam jābūt noformulētam pozitīvi (bez "NE-"), tagadnes formā un pirmajā personā.

  Radiet spilgtu un skaidru tēlu - SEVI nākotnē, jau ieguvušu to, kas jums nepieciešams.
  Ja jūs iztēlosieties vienkārši lietu vai naudu, tad jūsu enerģija aizplūdīs uz šiem priekšmtiem (bet iznākumā - uz tiem, kas stāv aiz šiem priekšmetiem). Un tādēļ jūs būsiet atkarīgi no tiem.
  Radot spilgtu JŪSU PAŠA TĒLU, jūs paliksiet noteicējs savā pasaulē.

  Jūsu Nolūkam jābūt reāla apjoma. Tas var būt pārāk liels, un tad jums vajag to sadalīt dažos sīkākos, viegli sasniedzamos.

  Nosakiet pirmos soļus un sāciet darboties. Uzņemieties pilnīgu atbildību par sava Nolūka īstenošanu.

  Nosakiet, kādi šķēršļi ir jūsu ceļā, un novērsiet tos.

  Jums vajadzīgs vērīgums un jūtīgums, lai pamanītu, vai tas, ko jūs darāt, virza jūs uz to, ko jūs gribat.

  Jums jābūt ļoti elastīgam cilvēkam un jāmaina savas darbības tik ilgi, kamēr saņemsiet to, ko gribat.

  Pārliecinieties, ka jūsu Nolūks ir pilnīgā harmonijā ar jums kā viengabalainu personību un ar apkārtējo pasauli.

  Plānot konkrētu laiku un vietu - tas ir labs paņēmiens, kā sagādāt sev vilšanos. Tā vietā nosakiet savam rezultātam aptuvenas laika robežas. Atstājiet savai zemapziņai iespēju izvēlēties vietu un laiku jūsu Nolūka īstenošanai. Tā vislabāk izskaitļos visus iespējamos variantus.

  (Valērijs Siņeļņikovs "Nolūka spēks")


  No kā uzmanīties, izsakot vēlēšanos

 • Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodes un rūsa tās maitā, un kur zagļi rok un zog, bet krājiet sev mantas debesīs. Jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds.

  (Mateja evaņģēlijs 6.(19-21))

 • Ja tu sāksi apsolīt to, kas tev vēl nepieder, zudīs vēlme turpināt cīņu, lai to iegūtu.

  Ikviena meklēšana sākas ar iesācēja veiksmi. Un ikviena meklēšana beidzas ar uzvarētāja bargu pārbaudi.

  (Paulu Koelju "Alķīmiķis")

 • Jo vairāk mēs ko no nākotnes gaidām, jo vairāk dvēselē sarodas bailes - un ja nu mēs to neiegūstam? Vai arī grūtsirdība, skumjas - visticamāk, ka es to nedabūšu. Vai arī naids pret to, kas mums liedzis kāroto.

  (Sergejs Lazarevs "Karmas diagnostika 8)

 • "Jo stiprāk gribēsi, jo mazāk iegūsi." Kad pārlieku stipri vēlaties kaut ko saņemt, tik ļoti, ka esat gatavs likt visu uz spēles, jūs radāt pārmēra potenciālu, kas izjauc līdzsvaru. Līdzsvara spēki atbīdīs jūs uz dzīves līnijas, kur nav ne vēsts no vēlamā priekšmeta.

  (Vadims Zēlands "Realitātes transērfings I pakāpe")

 • Kas par mērķi izvirza iegūšanu, vienalga, vai tie ir garīgi vai materiāli labumi, tas sāk steigties un pat nepamana, ka mērķis virzās kopā ar viņu, t.i., vēlamo viņam nekad nepanākt. Bet, ja viņš ko dabū, tas vienmēr nav kārotais - viņa vēlmes pieaug proporcionāli steigai, kamēr ķermenis skrējienu pārtrauc ar savām slimībām, lai cilvēks beidzot atrastu laiku padomāt.

  (Lūle Vīlma "Piedodu sev. Dārgās dusmas")

 • Tas, kurš steidzas, grib ātrāk apmierināt savu vēlmi - viņš dzen laiku, un tā jau ir agresija pret laiku. Vēlme kļūst par mērķi. Sākas drudžaina dzīšanās no vienas vēlmes pie citas. Tā kā vēlme pāriet dzīvē, tad tālāk jānotiek vēlmju un dzīves zaudējumam. Vēlmju zaudējums var realizēties gan kā neveiksme paredzētajos plānos, attiecību ar tuviem cilvēkiem sabrukums, gan kā potences pazemināšanās vai problēmas ar aizkuņģi, sirdi, redzi. Cilvēks kļūst greizsirdīgāks un viegli aizvainojams. Viņam, piemēram, negaidīti atklāj neauglību. Bet viņa vienīgais trūkums ir tas, ka viņš vienmēr steidzas.
  Ja mēs gribam kādam palīdzēt, steigties drīkst tikai ārēji, iekšēji nedrīkst. Iekšēji mēs varam paļauties uz Dievišķo gribu un pirmāmkārtām orientēties uz mīlestības, nevis dzīvības glābšanu. Tad arī ārējā palīdzība būs efektīvāka.

  (Sergejs Lazarevs "Karmas diagnostika 7")

 • Tas, ko mēs absolutizējam, padarot par mērķi, izņemot Dievu, mums jāzaudē.

  Kad mēs izvirzām par mērķi un augstāko laimi kaut ko citu, tad mēs sākam baidīties, nožēlot, izvirzīt pretenzijas un noteikumus. Tas ir otrais solis. Trešais solis - tā jau ir tieša agresija, aizvainojums, naids, nopēlums, nicinājums.

  Ja cilvēkam mērķis ir mīlestības līnija pret cilvēkiem un pasauli, rodas greizsirdības slimības, kas tiek ārstētas ar nodevību, strīdiem, aizvainojumiem, laulības pārkāpšanu.

  Ja augstākā vērtība ir pilnības un attīstības līnija, parādās augstprātības slimības. Tās ārstē neveiksmes, meli, nepatiesi aizvainojumi un apvainojumi, nepatikšanas, nākotnes plānu sagrāve.

  Ja tiek absolutizētas abas līnijas, biežāk vērojamas tādas smagas limības kā vēzis, šizofrēnija, cukura diabēts, ateroskleroze utt.

  (Sergejs Lazarevs "Karmas diagnostika 3")

 • Cilvēks, kam dvēselē ir nepietiekami daudz mīlestības un enerģijas un kas savā zemapziņā ievada programmu "gribu ātrāk nopirkt mašīnu", maina savu enerģijas sadalījumu. Viņš izvelk enerģiju no tālākas nākotnes un pārbīda to uz drīzu nākotni. Un viņš tiešām saņem mašīnu un priecājas, pat nenojaušot, ka pēc kāda laika samaksās par to ar slimībām vai nelaimēm.

  Nesen man izstāstīja tādu gadījumu - sieviete 2 gadus lūdzās un katrā lūgšanā prasīja Dievu dot viņai dzīvokli. Pēc 2 gadiem viņa brīnumainā kārtā šo dzīvokli dabūja, bet drīz pēc tam viņai nomira vienīgais dēls. Viņai iedeva tagadni un atņēma nākotni.

  Cilvēki, kas raksta savas vēlēšanās zīmītēs, priecājas par vēlmju piepildījumu, bet tai pat laikā neattīstās, nemainās, - patiesībā vienkārši izvaro savu nākotni."

  (Sergejs Lazarevs "Nākotnes cilvēks. Pirmais solis nākotnē.")

 • - Jūs neesat dzirdējis seno ķīniešu lāstu, kas skan šādi: lai piepildās tava visslēptākā vēlēšanās.

  Viņš klusciešot skatās uz mani, pamazām sākdams saprast.

  - Jūs uzstādījāt sev mērķi un to sasniedzāt. Šis mērķis ir pārņēmis visu Jūsu būtību, Jūs to iznēsājāt sevī daudzus gadus. Jūsu galvā ir daudz mērķu, bet Jūsu zemapziņā - viens, un to Jūs arī sasniedzāt. Tātad dzīvot Jums vairs nav vērts, pašiznīcināšanās programma ieslēdzas automātiski. Turklāt Jūs par to pat nenojaušat. Jums liekas, ka laime tikai sākas, bet smalkajos plānos tā ir jau beigusies. Dēls vienam no Šveices pašiem bagātākajiem ļaudīm savu spēku pilnbriedā izdarīja pašnāvību. Pirmsnāves zīmītē viņš rakstīja: "Man viss ir, man nav dēļ kā dzīvot". Zinātnieki veica eksperimentu ar posmainajiem tārpiem. Tad lūk, tie īpatņi, kuriem liedza iespēju radīt pēcnācējus, - dzīvoja daudz ilgāk. T.i., nerealizēta programma piespiež dzīvot.

  (Sergejs Lazarevs "Karmas diagnostika 7" (Jutekliskās laimes pārvarēšana))
  Komentāri:
  Laima, 2010-04-28, 22:51 :   Es lūdzu Spēku...Un Dievs man deva Grūtības, lai darītu mani stipru,
  Es lūdzu Gudrību…Un Dievs man deva Problēmas, ko risināt,
  Es lūdzu Labklājību... Un Dievs man deva smadzenes un muskuļus, lai es strādāju,
  Es lūdzu Drosmi... Un Dievs man deva šķēršļus, ko pārvarēt,
  Es lūdzu Labvēlību... Un Dievs man deva nelabvēļus, kas mani kritizēja,
  Es lūdzu Bagātību... Un Dievs aizveda no mājām, kas mani ierobežoja,
  Es lūdzu Mieru... Un Dievs man deva satrauktus cilvēkus, kam palīdzēt,
  Es lūdzu Mīlestību... Un Dievs mani atdalīja no tiem, kam biju pieķērusies,
  Es nesaņēmu neko, ko gribēju, bet saņēmu saņēmu visu, kas man bija vajadzīgs.
  (diemžēl - nezinu avotu, bet doma ir tik precīza, ka varu tikai pievienoties sajūtās)


  Julita, 2010-04-29, 08:52 :   Jā, Laima, diezgan precīzi pateikts .. Tikai var dabūt arī visu to, kas prasīts, ja iekšēji spēj tam nepieķerties. Visas minētās darbības nepieciešamas, lai veicinātu šo nepieķeršanos, resp., lai vēlmes neliktu pāri Dievišķai mīlestībai. Ja iekšēji cilvēks pats spēj Dievišķo pacelt vēlmēm pāri, tad tās arī piepildās.
  kiikis123, 2010-08-18, 19:04 :   Man nepatīk šis jo es vēlos būt nāra bet kā lai es par viņu kļūstu!!!
  Agija, 2013-04-21, 09:25 :   PALDIESIŅŠ!!!
  Mary, 2013-06-07, 21:26 :   Vēlējos tikt pie darba,tiku pie darba ...protams dariju pati ar---nesu cv ,un darba intrevijas bija...Tad pazvana----vajadziga darbiniece ,ligumu noslēdzu .Vakarā zvana no citas vietas tur arī mani vajag kā darbinieku ,bet nu ligums noslēgts neeko.... Un darbu atradu un būs labi ...prēmijas ar maksā tur ,,,,IR labi....


  Spama dēļ ziņojumi, kas ietver pilnus linkus, netiek pieņemti.
  Vēlies komentēt?
  Vārds / segvārds:
  Komentārs par šo tēmu:

   

 • (c) Julita, 2008.- 2024.    

  dziedava.lv DZIEDAVA.lv