Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi

Aizkraukles rajons (wpt)
Liepājas rajons (wpt)
Limbažu rajons (wpt)
Ludzas rajons (wpt)
Madonas rajons (wpt)
Ogres rajons (wpt)
Preiļu rajons (wpt)
Rēzeknes rajons (wpt)
Rīgas rajons (wpt)
Saldus rajons (wpt)
Talsu rajons (wpt)
Tukuma rajons (wpt)
Valkas rajons (wpt)
Valmieras rajons (wpt)
Ventspils rajons (wpt)

Dendroloģisko stādījumu koku un krūmu saraksts

Visi šeit pieejamie saraksti veidoti no žurnālos "Latvijas Veģetācija" pieejamajiem 15 Latvijas rajonu dendroloģisko stādījumu koku un krūmu pētījumu materiāliem (autori Maija Bice, Dzintra Knape, Dagnija Šmite, Ināra Bondare, Pēteris Evarts-Bunders).

Rajonu lapas sadalītas pēc 2014.gadā esošajām teritoriālajām vienībām, par pamatu ņemot pētījumu materiālos esošo informāciju.

Taksonu (sugas, pasugas, varietātes, formas, šķirnes) dažādi pierakstīti nosaukumi ir apvienoti, ja droši izskatās, ka ar dažādiem nosaukumiem apzīmēts tas pats taksons. Šādos gadījumos parasti kā galvenais norādīts Latvijas dendrofloras atlanta interneta versijas "Informācijas" sadaļā taksonu sarakstā minētais nosaukums, ja tur tāds ir. "Latvijas kokaugu atlanta" grāmatā taksonu saraksts no interneta versijas nedaudz atšķiras. Taksonu lappušu sākumā uzksaitīti visi taksona nosaukuma varianti un pieraksti, kādi atrasti Latvijas kokaugu atlanta interneta versijā un rajonu dendroloģisko stādījumu koku un krūmu sarakstos.

Rajoniem pievienoti .wpt faili, kuros ir stādījumu aptuvenas koordinātes, kādas pieejamas rajonu dendroloģisko stādījumu koku un krūmu apkopojumu kartēs. Daļa no tur pieejamajām koordinātēm ir koriģētas. Blīvajos stādījumu apgabalos, kur kartēs atsevišķi stādījumi nav izdalīti un Liepājas rajonam, kam nav pieejama karte, aptuvenas koordinātes norādītas pēc dendroloģisko objektu sarakstos esošās informācijas. Gadījumos, kad kartē norādītā vieta ir maz ticama, bet pilnībā neizslēdzama un gadījumos, kad kartē objekts nav norādīts, bet objektu sarakstā esošā informācija nav viennozīmīga vai ir pretrunīga, objektam tiek piešķirtas divas koordinātes. Objektiem Nr 33 un 89 Liepājas rajonā un Nr 232 Talsu rajonā koordinātes nav atrastas. Pāris objektiem Limbažu rajonā, kur nav pareiza atbilstība starp objektu numuriem kartē un aprakstā, koordinātes izvēlētas no kartes pēc pārpalikuma principa.

Šīs lapas un .wpt failus veidojis Atis Klušs. Pēdējie labojumi 2018.g. 30. maijā.