Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi - Talsu rajons - dendroloģisko objektu saraksts

Abavas pag.
1. Abavas "Ādiņi". 29.06.96.
16. Briņķpedvāle, p. Abavas pag. 15 un 23, 16.08.77, 30.07.93.
52. Firkspedvāle, p. (O. Feldbergs). Abavas pag. 16 un 23, 16.08.77, 30.07.93, 10.05.94.
68. Jaunāmuiža, p. fragm. Abavas "Jērnieki". 15 un 16, 16.08.77.
109. Lielvirbi, p. Abavas pag. 17 un 35, 06.09.72, 16.08.77, 16.10.87.
129. Mazvalgale, m. apst. Abavas "Bandenieki". 7 un 7, 17.08.77.
130. Mazvirbi, apst. Abavas pag. 6 un 8, 06.09.72, 16.08.77.
166. Reži, p. Abavas pag. 17 un 33, 16.08.77.
167. Rinkule, p. Abavas pag. 15 un 27, 16.08.77.
179. Sabiles m.m., apst. Abavas "Senči". 7 un 6, 16.08.77, 30.07.93.
228. Tojāti, m. apst. Abavas pag. 8 un 6, 29.09.83.
240. Valgale, p. Abavas pag. 12 un 19, 17.08.77.
249. Veģi, p. Abavas pag. 23 un 37, 17.08.77, 29.09.83.
250. Veģu kapi. Abavas pag. 1 un 8, 17.08.77.

Ārlavas pag.
2. Ābolnieki, p. Valdemārpils l. t. 11 un 22, 03.10.83.
4. Ambraka, apst. Valdemārpils l. t. 6 un 15, 18.08.77.
7. Ārlava, p. Valdemārpils l. t. 14 un 30, 22.08.77, 21.07.93.
8. Ārlavas baznīca un kapi, apst. 3 un 20, 18.08.77.
17. Cunce, p. Valdemārpils l. t. 8 un 11, 06.09.77.
89. Kroņmuiža, apst. Valdemārpils l. t. 5 un 11, 22.08.77, 18.12.93.
102. Laukmuiža, m. apst. Valdemārpils l. t. 9 un 5, 22.08.77.
103. Laukmuiža, m. apst. Valdemārpils "Dižlauki". 7 un 10, 19.08.77.
114. Lubezere, p. Valdemārpils l. t. 18 un 47, 22.08.77, 22.07.93.
142. Nogale, p. Valdemārpils l. t. 23 un 25, 19.08.77, 22.07.93.
162. Poprags, p. Valdemārpils l. t. 15 un 15, 19.10.77.
184. Saslauka, m. apst. Valdemārpils l. t. 10 un 8, 19.08.77.
185. Sasmaka, p. Valdemārpils l. t. 12 un 26, 22.08.77, 21.07.93, 27.05.95.
231. Valdemārpils "Priednieku" dendroloģiskie stādījumi. 53 un 368, 13.06.77, 02.09.82, 03.10.83, 15.07.93.
232. Valdemārpils veterinārais iecirknis, apst. 8 un 8, 22.08.77.
236. Valdemārpils "Virsaiši". 19.10.77.
237. Valdemārpils "Vītoli", apst. (A. Matisons). 9 un 58, 23.07.93.

Balgales pag.
11. Balgale, p. fragm. Balgales pag. 18 un 27, 28.06.77.
12. Balgales baznīca un bij. skola, apst. Balgales pag.17 un 11, 28.06.77, 04.06.94.
13. Balgales m.m., apst. Balgales pag. 5 un 8, 28.06.77.
21. Dižsēņi, apst. fragm. Balgales pag. 10 un 7, 06.09.77.
49. Dursupe, p. Balgales pag. 17 un 23, 28.06.77, 03.08.93.
54. Galtene, p. fragm. Balgales pag. 9 un 13, 28.06.77.
117. Mazdursupe, apst. Balgales pag. 3 un 9, 28.06.77.
125. Mazsēņi, apst. Balgales pag. 4 un 9, 02.10.83.
248. Vecmuižnieki, apst. Balgales pag. 7 un 2, 28.06.77, 17.12.93.

Dundagas pag.
3. Alakste, m. apst. Dundagas pag. 6 un 3, 18.08.77.
10. Āži, m. apst. Dundagas pag. 8 un 4, 18.08.77.
24. Dundaga, p. Dundagas pag. 21 un 27, 17.08.77, 20.07.93.
25. Dundaga, Antrupes kapi. 15.10.87.
26. Dundaga, baznīcas apst. Dundagas pag. 5 un 12, 17.08.77.
27. Dundaga, bij. vācu baronu kapi. 17.08.77, 15.10.87.
28. Dundaga, mazais parks. Dundagas pag. 4 un 4, 17.08.83.
29. Dundaga, Brīvības 11, apst. 8 un 28, 18.08.77.
30. Dundaga, Meža 13. 18.08.77.
31. Dundaga, Slīteres 1, apst. 7 un 20, 17.08.77.
32. Dundaga, Talsu 18, apst. 3 un 28, 17.08.77.
33. Dundaga, Vīdales 2. 18.08.77.
34. Dundaga - Talsi, 10 km no Dundagas. 18.08.83.
35. Dundaga - Vīdale, 1 km no Dundagas. 18.08.77.
36. Dundagas "Birzgaļi". 18.10.77.
37. Dundagas "Birzkalni". 18.08.83.
38. Dundagas "Celmiņi". 18.08.77.
39. Dundagas "Ezeri", m. apst. 12 un 10, 30.07.76.
40. Dundagas "Jaunlīdumi", m. apst. 4 un 14, 18.08.77.
41. Dundagas "Kaziņas". 06.07.94.
42. Dundagas "Mežmaļi". 18.08.83.
43. Dundagas m.m., apst. Vīdales 5, 7. 7 un 8, 17.08.77, 17.08.83.
44. Dundagas "Paušeļi", apst. 8 un 8, 18.08.77.
45. Dundagas "Rīgzemji". 04.11.97.
46. Dundagas "Sētiņi". 18.08.83.
47. Dundagas "Spīdolas". 17.08.83.
48. Dundagas stādaudzētava. Dundagas pag. 3 un 63, 17.08.77, 15.10.87.
71. Jaundundaga, apst. Dundagas pag. Dundagas zonālā slimnīca. 5 un 26, 17.08.77.
72. Jaunmuiža, m. apst. Dundagas pag. 7 un 6, 30.07.77.
83. Kaļķi, apst. Dundagas pag. 8 un 13, 18.08.77.
85. Kārļmuiža, apst. Dundagas pag. 6 un 10, 18.08.77.
87. Klārmuiža, m. apst. Dundagas pag. 7 un 11, 18.08.77.
101. Laukmuiža, apst. Dundagas pag. 1 un 9, 17.08.77.
123. Mazirbes m.m., apst. Valdemārpils l.t. 11 un 10, 18.08.77.
141. Muņi. Dundagas pag. 17.08.83.
151. Pāce, centrs, dzirnavas, apst. Dundagas pag. 6 un 10, 17.08.83.
152. Pāce, sadzīves pakalpojumu cehs, apst. Dundagas pag. 6 un 9, 09.09.77.
157. Piltene, m. apst. Dundagas "Dravnieki". 5 un 6, 17.08.83.
172. Sabdaga, m. apst. Dundagas pag. 7 un 7, 17.08.83.
189. Slīteres mežniecība, apst. Dundagas pag. 14 un 21, 30.07.76,
190. Slīteres "Frīdbergi" (starp bāku un mežniecību). 17.08.83.
198. Sude, m. apst. Dundagas pag. 14 un 16, 18.08.77.
241. Valpene, apst. Dundagas pag. 14 un 12, 17.08.77.
247. Vecmuiža, apst. Dundagas pag. 3 un 14, 17.08.77.

Ģibuļu pag.
51. Ezermuiža, p. fragm. Ģibuļu pag. 17 un 18, 04.10.83, 05.06.94.
59. Ģibuļi, m. apst. Ģibuļu pag. 5 un 10, 08.09.77.
60. Ģibuļu "Labdzeņi". 05.06.94.
61. Ģibuļu "Mesteri". 05.06.94.
62. Ģibuļu "Plostiņi". 05.07.94.
63. Ģibuļu "Priežkalni". 05.06.94.
73. Jaunmuiža, apst. Ģibuļu "Kurši". 8 un 17, 20.08.77.
82. Kaleši (Kališi), apst. Ģibuļu pag. 9 un 8, 17.08.77.
84. Kārgadi, apst. Ģibuļu pag. 7 un 18, 08.09.77.
115. Māriņi, m. apst. Ģibuļu pag. 6 un 4, 04.10.83.
126. Mazspāre, p. Ģibuļu pag. 9 un 31, 04.10.83.
138. Mordanga, apst. Ģibuļu pag. 13 un 14, 19.08.83.
140. Muniņi (Munejas), apst. Ģibuļu pag. 5 un 11, 07.09.77.
153. Pastende, p. Ģibuļu pag. 16 un 40, 20.08.77, 04.08.93.
154. Pastende, bij. skola, apst. Ģibuļu pag. 6 un 25, 08.09.77.
155. Pastendes dzirnavas. Ģibuļu pag. 21.07.95.
165. Remplīne, m. apst. Ģibuļu pag. 4 un 5, 08.09.77.
170. Ropiķi, m. apst. Ģibuļu pag. 7 un 9, 04.10.83.
191. Spāre, p. Ģibuļu pag. 18 un 31, 08.09.77, 04.08.93.
229. Turkmuiža, m. apst. Ģibuļu "Rugāji". 4 un 8, 03.10.83.

Īves pag.
58. Grodnieki, m. apst. Īves pag. 7 un 6, 03.10.83.
66. Īve, p. Īves pag. 23 un 20, 22.08.77, 07.08.84, 21.07.93, 27.05.95.
67. Īves "Jaunkalniņi", m. apst. 7 un 7, 22.08.77.
149. Ozolmuiža, apst. Īves pag. 5 un 9, 17.08.77.
186. Silmuiža, m. apst. Īves pag. 4 un 8, 17.08.77.
227. Tiņģere, p. Īves pag. 19 un 13, 22.08.77, 21.07.93.

Kolkas pag.
88. Kolka, pamatskolas apst. Kolkas pag. 7 un 15, 30.07.76.
118. Mazirbe, 300 m uz ziemeļaustrumiem no "Jaunkalējiem". Kolkas pag. 18.08.83.
119. Mazirbe, blakus lībiešu tautas namam. Kolkas pag. 30.07.76.
120. Mazirbe, starp "Siliņiem" un Mazirbes internātpalīgskolu. Kolkas pag. 18.08.83.
121. Mazirbes internātpalīgskola, apst. Kolkas pag. 6 un 16, 30.07.76.
122. Mazirbes kapi. Kolkas pag. 18.08.83.
124. Mazirbes "Siliņi". Kolkas pag. 18.08.83.
158. Pitraga "Jaunvalki". Kolkas pag. 18.08.83.

Laidzes pag.
91. Laidze, p. Laidzes pag. 20 un 67, 21.08.77, 23.07.93.
92. Laidzes "Mežmāja", apst. Šķēdes mežniecība. 9 un 43, 06.09.72, 21.08.77.
93. Laidzes "Sermuļi", apst. Laidzes pag. 4 un 14, 19.10.77, 05.07.94.
94. Laidzes "Stūrīši", p. Leprozorijs. 15 un 54, 21.08.77, 02.10.83.
95. Laidzes "Tūķi", apst. Bij. Valgales mežniecība. 4 un 14, 19.10.77.
137. Miegūze, apst. Laidzes pag. 6 un 6, 21.08.77.
168. Roceži, apst. Laidzes pag. 11 un 20, 21.08.77.
182. Sārcene, p. Laidzes pag. 8 un 13, 19.08.77.
200. Šķēdes mežniecība, 9., 14., 16., 20., 21., 22., 23. kvartāls. Laucienas pag., Laidzes pag. 28.08.89.
223. Talsu m.m., apst. Laidzes pag. 12 un 19, 21.08.77, 21.07.95.
252. Vīgrieze, m. apst. Laidzes pag. 9 un 19, 06.09.77.

Laucienes pag.
53. Fridriķmuiža, m. apst. Laucienes pag. 7 un 11, 06.09.77.
55. Garlene, p. Laucienes pag. 12 un 29, 21.08.77.
56. Gartene, apst. Laucienes pag. 5 un 6, 02.10.83.
69. Jaunāmuiža, m. apst. Laucienes "Griķi". 6 un 4, 02.10.83.
79. Jaunokte, m. apst. Laucienes pag. 1 un 2, 21.08.77.
96. Laucienes "Ciemītes". 29.10.93.
97. Laucienes "Mežuļi", apst. 15 un 24, 10.08.72, 07.09.77.
98. Laucienes m.m., apst. Laucienes pag. 9 un 23, 06.09.77.
99. Laucienes "Podnieki". 02.10.83.
100. Laucienes vidusskola, apst. Laucienes pag. 9 un 35, 07.09.77, 02.10.83.
107. Lībe (Mazokte), m. apst. Laucienes pag. 7 un 5, 02.10.83.
116. Mariņmuiža, m. apst. Laucienes pag. 4 un 10, 02.10.83.
131. Meļķu kapi. Laucienes pag. 07.08.84.
143. Nurmuiža, p. Laucienes pag. 19 un 27, 06.09.77, 24.07.93.
144. Nurmuižas baronu kapi. Laucienes pag. 03.08.93.
145. Nurmuižas evaņģēliski luteriskā baznīca, apst, Laucienes pag. 3 un 7, 07.09.77.
146. Odre, p. fragm. Laucienes pag. 8 un 12, 07.09.77.
147. Okte, p. Laucienes pag. 15 un 42, 11.09.75, 21.08.77, 02.10.83.
159. Pļavas, apst. Laucienes pag. 8 un 7, 06.09.77.
163. Pūceskalna kapi. Laucienes pag. 07.09.77.
192. Spraugas, p. Laucienes pag. 13 un 17, 06.09.77.
199. Šķēde, m. apst. Laucienes pag. 9 un 10, 21.08.77.

Lībagu pag.
5. Andumi, m. apst. Lībagu pag. 3 un 47, 05.09.77.
14. Bēķi, m. apst. Lībagu pag. 7 un 9, 07.09.77.
22. Dižstende, p. Lībagu pag. 24 un 69, 20.08.77, 03.08.93, 04.06.94.
105. Lībagi, apst. Lībagu pag. 4 un 13, 05.09.77.
106. Lībagu "Brancas". 09.01.94.
127. Mazstende, apst. Lībagu pag. 5 un 14, 20.08.77.
135. Mežmuiža, apst. Stendes "Mežvidi". 6 un 9, 03.10.83.
195. Stendes m.m., apst. Lībagu pag. 9 un 14, 20.08.77, 03.10.83, 15.10.87.
251. Vīceži, apst. Lībagu pag. 4 un 9, 20.08.77, 29.10.93.

Lubes pag.
6. Anuži. Lubes pag. 25.06.96.
9. Ārlavas m.m., apst. Lubes pag. 7 un 10, 18.08.77.
57. Griķlībe, m. apst. Lubes pag. 10 un 12, 22.08.77.
70. Jaunāmuiža, apst. Lubes "Jaunupes", "Vilciņi". 4 un 11, 03.10.83.
108. Lībe, m. apst. Lubes pag. 8 un 11, 22.08.77.
112. Lube, apst. 4 un 11, 22.08.77.
113. Lubes "Lūrmaņi". 17.07.73.
139. Mūkalpi, m. apst. Lubes "Vītoli". 7 un 10, 03.10.83.
161. Popervāle, p. Lubes pag. 12 un 17, 18.08.77.
183. Sārkaste, apst. Lubes pag. 8 un 5, 22.08.77.

Mērsraga pag.
132. Mērsraga muiža, apst. Mērsraga pag. 5 un 12, 19.08.77.
133. Mērsraga vidusskola, apst. Mērsraga pag. 7 un 18, 19.08.77.

Rojas pag.
64. Ģipka, apst. Rojas pag. 10 un 11, 29.07.76.
74. Jaunmuiža, m. apst. Rojas "Krūkļi". 7 un 12, 22.08.77.
134. Mežmuiža (Nogales), apst. Rojas "Dravas". 5 un 8, 19.08.77.
169. Rojas "Jaunplanči". 30.09.93.
171. Rude, p. Rojas pag. 11 un 22, 29.07.76.

Sabile
173. Sabile, Atpūtas parks. 12 un 1, 17.08.77.
174. Sabile, Rumbulītes parks. 12 un 8, 17.08.77.
175. Sabile, skvērs Talsu ielā, pretī Nr.10. 3 un 12, 17.08.77.
176. Sabile, skvērs Valdemāra ielā pie Nr.5. 2 un 5, 06.09.72, 17.08.77.
177. Sabile, vācu kapi. 17.08.77.
178. Sabiles baznīca, apst. 5 un 7, 17.08.77.
180. Sabiles muiža, apst. Sabile, Kr. Barona iela. 9 un 13, 29.09.83.
181. Sabiles vidusskola, apst. 9 un 32, 17.08.77.

Stende
193. Stende, Dumpīšu 1, apst. 9 un 23, 17.08.77.
194. Stende, Stacijas 11. 05.07.94.

Strazdes pag.
81. Kāķīši, apst. Strazdes pag. Strazdes bērnu nams. 13 un 21, 07.09.77.
128. Mazstrazde, m. apst. Strazdes pag. 3 un 8, 07.09.77.
196. Strazde, p. Strazdes pag. 26 un 49, 07.09.77, 13.07.93.
197. Strazdes "Robežnieku" dendroloģiskie stādījumi (V. Gajevskis). 34 un 258, 11.09.75, 15.07.93.

Talsi
201. Talsi, Antiņu kapi. 14. 23.08.77.
202. Talsi, apstādījumi starp A. Lerha-Puškaiša, Rūpniecības un 1. Maija ielu. 8 un 26, 07.09.77.
203. Talsi, apstādījumi Vilkmuižas ezera krastā. 3 un 40, 20.08.77.
204. Talsi, bērnu rotaļu laukums, apst. (starp Ezeru un Zvaigžņu ielu). 12 un 38, 07.09.77, 02.10.83.
205. Talsi, bij. vācu kapi. 9. 23.08.77, 02.10.83.
206. Talsi, Brāļu kapi. 4 un 7, 23.08.77.
207. Talsi, Dzirnavkalns, apst. Kalna 6. 5 un 13, 07.09.77.
208. Talsi, evaņģēliski luteriskā baznīca, apst. 6 un 9, 07.09.77.
209. Talsi, Laukmuiža, m. apst. Raiņa 83, 84. 4 un 4, 03.10.83.
210. Talsi, Skulptūru dārzs. Lielā 30. 3 un 55, 23.07.93.
211. Talsi, Vilkmuiža, apst. Draudzības 40. 6 un 1, 02.10.83.
212. Talsi, Arāju 14. (U. Jēkabsons). 1 un 66, 07.09.77, 02.10.83.
213. Talsi, Avotu 30. 23.07.93.
214. Talsi, Brīvības 25. 07.09.77.
215. Talsi, Brīvības 34 (P. Sarma). 9 un 104, 23.08.77.
216. Talsi, Lielā 25. 15.10.87.
217. Talsi, Mīlenbaha 14. 18.10.77.
218. Talsi, Raiņa 58. 15.10.77.
219. Talsi, Ūdens 5. 4 un 6, 18.10.77.
220. Talsi, Valdemārpils 35. 15.10.77.
221. Talsi, Zvaigžņu 8. 02.10.83.
222. Talsu dendroloģiskais parks. 23 un 220. 23.08.77, 15.07.93.
224. Talsumuiža, apst. K. Valdemāra 67. 5 un 12, 20.08.77.
225. Talsu pamatskola, apst. Gaismas 1. 13 un 15, 20.08.77, 15.10.87.
226. Talsu 1. vidusskola, apst. Brīvības iela. 9 un 14, 23.08.77.

Valdemārpils
233. Valdemārpils vidusskola, pareizticīgo draudzes baznīca, apst. 4 un 10, 06.09.77.
234. Valdemārpils, Talsu 11/13. 3 un 7, 06.09.77.
235. Valdemārpils, Talsu 17. 2 un 7, 06.09.77.

Valdgales pag.
20. Dedziņu purvs. Valdgales pag. 19.10.77.
23. Dreimaņi, apst. Valdgales pag. 6 un 4, 03.10.83.
75. Jaunmuiža, apst. Valdgales pag. (pie Pūņām). 2 un 9, 20.08.77.
76. Jaunmuiža, apst. Valdgales pag. (pie Pobužiem). 8 un 6, 06.09.77.
77. Jaunmuiža, apst. Valdgales pag. (pie Valdgales). 4 un 7, 03.10.83.
110. Liepmuiža, m. apst. Valdgales "Liepkalni". 6 un 5, 03.10.83.
111. Limbuži, p. Valdgales pag. 10 un 14, 20.08.77.
136. Mežmuiža, apst. Valdgales pag. 8 un 7, 03.10.83.
150. Ozolmuiža, apst. Valdgales pag. 8 un 8, 03.10.83.
160. Pobūži, p. Valdgales pag. 5 un 19, 18.08.77.
164. Pūņas, apst. Valdgales pag. 12 un 9, 20.08.77.
238. Valdgale, p. Valdgales pag. 20 un 38, 20.08.77, 23.07.93.
239. Valdgales "Staprāni". 05.07.94.

Vandzenes pag.
15. Bērzmuiža, p. fragm. Vandzenes pag. 12 un 6, 17.08.83.
18. Dārte, apst. Vandzenes pag. 5 un 12, 19.08.77.
19. Dārtes evanģēliski lutluteriskā baznīca un kapi. Vandzenes pag. 5 un 7, 19.08.77.
65. Iģene, p. Vandzenes pag. 11 un 37, 21.08.77, 02.10.83.
78. Jaunmuiža, (Mazsārcene), apst. Vandzenes pag. 4 un 8, 21.08.77.
86. Klāņi, p. Vandzenes pag. 15 un 22, 19.08.77, 03.04.97.
90. Lādzere, apst. Vandzenes pag. 5 un 8, 19.08.77.
148. Oškrogs, apst. Vandzenes "Stumbri". 2 un 9, 21.08.77.
156. Pašķi, m. apst. Vandzenes pag. 1 un 8, 02.10.83.
188. Skreite, m. apst. Vandzenes pag. 2 un 2, 02.10.83.
230. Uguņi, apst. Vandzenes pag. 6 un 8, 19.08.77.
242. Vandzene, p. Vandzenes pag. 20 un 36, 19.08.77, 22.07.93.
243. Vandzenes "Bradas". 05.10.96.
244. Vandzenes "Dandari". 02.12.93.
245. Vandzenes "Jaunoši". 02.12.93.
246. Vandzenes "Mazkuģnieki". 02.12.93.

Virbu pag.
50. Eņģeļi, apst. Virbu pag. 8 un 11, 05.09.77.
80. Jaunpagasts, p. Virbu pag. 13 un 26, 05.09.77.
104. Lēdas, apst. Virbu pag. 10 un 23, 05.09.77.
187. Sknābe, p. Virbu pag. 11 un 20, 05.09.77.

Nezināma vieta
Nezināms objekts

Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi