Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi - Aizkraukles rajons - dendroloģisko objektu saraksts

Aiviekstes pag.
1. Aiviekstes "Juči", m. apst. 15 un 17, 02.07.79.
38. Kalnamuiža, m. apst. Aiviekstes "Kalniņi". 2 un 5, 02.07.79.

Aizkraukle
2. Aizkraukle, centra apst. 11 un 32, 08.10.74.

Aizkraukles pag.
3. Aizkraukles m.m., apst. Aizkraukles "Daugavieši". 14 un 12, 25.07.74.
4. Aizkraukles muiža, apst. Aizkraukles pag. 17 un 12, 25.07.74.

Bebru pag.
7. Bebru "Ceriņi", m. apst. 11.10.85.
12. Brūžģene, apst. Bebru "Brūžģenes". 12 un 15, 28.06.79.
28. Jaunbebri, p. Bebru pag. 27 un 24, 12.08.73.
104. Vecbebri, p. Bebru pag. 21 un 45, 27.07.73, 24,07.91.

Daudzeses pag.
14. Bušumuiža (Buši), m. apst. Daudzeses "Kalnieši". 6 un 4, 13.08.74.15.
15. Daudzese, mežaparks. Daudzeses pag. 12 un 8, 13.08.74.
16. Daudzese, muižas, mežniecības un pamatskolas apst. Daudzeses pag. 13 un 27, 13.08.74.
19. Gīze, m. apst. Daudzeses "Gīzes". 5 un 7, 13.08.74.
37. Jaunsērene, apst. Daudzeses pag. 18 un 9, 13.08.74.
79. Rundāles mežkungmuiža, apst. Daudzeses "Lāči". 14 un 13, 11.07.80.

Iršu pag.
24. Irši, apst. Iršu pag. 16 un 13, 12.08.73.
116. Vilkāres, p. Iršu pag. 13 un 22, 12.08.73.

Jaunjelgava
29. Jaunjelgava, centra apst. 8 un 29, 13.08.74.
30. Jaunjelgava, pareizticīgo draudzes baznīca, apst. 6 un 12, 13.08.74, 30.07.86.
31. Jaunjelgava, pareizticīgo draudzes m.m., apst. Liepu 12, 14a. 8 un 9, 13.08.74.
32. Jaunjelgava, Brunavas muiža, apst. Liepu 1, 3, 5. 14 un 11, 13.08.74.
33. Jaunjelgava, Eizenberģa muiža, apst. Oškalnu 20. 7 un 11, 13.08.74.
34. Jaunjelgava, Leimaņmuiža, apst. Kalna 26. 9 un 17, 13.08.74.
35. Jaunjelgava, Šlipenbaha muiža, apst. Kalna 3. 7 un 10, 13.08.74.
36. Jaunjelgava, Valdenburgers, apst. Kalna 28, 30. 14 un 22, 10.07.80.

Klintaines pag.
42. Klintaine, m. apst. Klintaines pag. 13 un 13, 25.07.74.
76. Pleči, m. apst. Klintaines "Dīķīši", "Kalniņi", "Romāni", "Smilgas", "Stūrīši". 10 un 14, 02.07.79.
78. Rīteri, apst. Klintaines pag. 8 un 8, 25.07.74.
92. Stukmaņi, p. Klintaines pag. 10 un 31, 25.07.74, 04.09.95.
95. Šķirbasmuiža, m. apst. Klintaines "Dravnieki", "Ilguciemi", "Maiznieki", "Raudupes". 2 un 10, 28.06.79.
99. Valdšteina, m. apst. Klintaines "Lokstiņas". 4 un 6, 28.06.79.

Kokneses pag.
5. Atradze, apst. Kokneses pag. 11 un 11, 25.07.74.
9. Bilstiņi, p. Kokneses "Gujas", "Laimoņi", "Sauleskalni". 25 un 49, 25.07.74, 23.06.75, 31.07.86.
10. Bormaņi, apst. Kokneses pag., Kokneses speciālā palīgskola. 12 un 18, 25.07.74.
43. Koknese, p. 27 un 18, 25.07.74, 24.07.91.
44. Kokneses m.m., p. Kokneses pag. 14 un 11, 25.07.74, 25.07.94.
45. Kokneses "Lielūsēni", apst. 10 un 52, 23.06.75, 08.08.84, 31.07.86.
55. Līdace, m. apst. Kokneses "Līdaces". 11 un 17, 28.06.79.
59. Mežmuiža, m. apst. Kokneses "Druvēni", "Grantiņi", "Robežnieki". 10 un 19, 28,06.79.
70. Pastmuiža, apst. fragm. Kokneses "Kalnakrogs", "Senči". 15 un 15, 25.07.74, 28.06.81.
108. Veidesmuiža, m. apst. Kokneses "Ceriņi", "Dolieši". 13 un 10, 28.06.79.
118. Viskāļi, apst. Kokneses pag. 9 un 10, 25.07.74.

Kurmenes pag.
22. Impas, m. apst. Kurmenes "Kalnaimpas", "Lejasimpas". 9 un 12, 17.07.80.
46. Kurmene, p. Kurmenes pag. 17 un 44, 22.07.74, 02.08.91.
47. Kurmenes "Mežvidi", m. apst. 17 un 13, 22.07.74, 17.07.80.
48. Kurmenes "Saulgrieži", apst. Taurkalnes mežniecība. 10 un 19, 22.07.74.
97. Taurkalnes mežniecība, 24. kv. (1978. g. ierīcība). Kurmenes pag. 10.10.95.

Mazzalves pag.
18. Ērberģe, p. Mazzalves pag., Mazzalves pamatskola. 19 un 22, 22.07.74, 02.08.91.
50. Lielmēmele, p. Mazzalves pag. 16 un 20, 23.07.74, 30.07.86.
82. Salasmuiža, m. apst. Mazzalves "Salas". 10 un 7, 17.07.80.
93. Sudrabkalni, apst. (Valenburga). Mazzalves pag. 18 un 14, 22.07.74.
98. Taurkalnes mežniecība, 166. kv. (1978. g. ierīcība). Mazzalves pag. 10.10.95.
106. Vecmēmele, p. Mazzalves pag. 14 un 15, 23.07.74.
119. Zaķumuiža, m. apst. Mazzalves "Zaķīši". 11 un 2, 17.07.80.

Neretas pag.
13. Buividas, m. apst. Neretas pag. 7 un 8, 17.07.80.
39. Kalnamuiža, m. apst. Neretas "Āres", "Rijnieki", "Saurieši", "Strautnieki". 8 un 10, 17.07.80.
61. Nereta, centra apst. 18 un 19, 23.07.74, 03.07.86.
62. Neretas m.m. un bij. stacija, apst. 11 un 22, 23.07.74.
63. Neretas muiža, p. Neretas "Dīķīši". 19 un 10, 23.07.74, 30.07.86, 06.09.95.
64. Neretas vidusskola, p. 15 un 40, 23.07.74.
65. Neretas "Lielunķēni" (tagad "Atskaņas", "Dūmi"), apstād. (J. Puriņš). 22 un 24, 31.07.85.
66. Neretas Suseja, m. apst. Neretas "Indrāni". 12 un 4, 08.10.74.
83. Saukas mežkungmuiža, apst. Nereta "Ārupes", "Liepas". 15 un 26, 18.07.80.
105. Vecdzērve, m. apst. Neretas "Bērzkalni". 9 un 7, 09.10.74.

Pilskalnes pag.
20. Gricgale, m. apst. Pilskalnes pag. 11 un 9, 23.07.74.
25. Jaunāmuiža, m. apst. Pilskalnes "Liepkalni". 10 un 5, 17.07.80.
69. Ozolmuiža, m. apst. Pilskalnes "Censoņi", "Brīvkalni", "Sīlīši". 6 un 13, 17.07.80.
75. Pilskalne, apst. Pilskalnes pag. 13 un 7, 23.07.74.

Pļaviņas
77. Pļaviņas, centra apst. 12 un 39, 25.07.74.

Seces pag.
11. Brunava, m. apst. Seces "Granātas", "Kalnieši". 5 un 6, 10.10.74.
85. Seces m.m., apst. Seces pag. 15 un 11, 10.10.75.
86. Seces Mežmuiža, m. apst. Seces pag. 10 un 15, 10.07.80.
91. Steinpelte (tagad Sece), apst. Seces pag. 13 un 11, 10.10.74.

Sērenes pag.
17. Ekenberga (Zakenmuiža), m. apst. Sērenes "Glāznieki", "Klētnieki", "Muižnieki", "Rijnieki". 7 un 13, 10.07.80.
23. Impmuiža, apst. Sērenes "Priedulāji". 5 un 24, 10.07.80.
40. Kalnamuiža, apst. Sērenes "Kalnāji". 17 un 9, 10.07.80.
96. Talsi, p. fragm. Sērenes "Talsiņas". 14 un 17, 10.07.78.
107. Vecsērene, m. apst. Sērenes pag. 10 un 5, 13.08.74.

Skrīveru pag.
80. Salapi, apst. Skrīveru "Jaunmuižnieki" (Ē. Ozoliņš). 17 un 58, 23.06.75.
87. Skrīveri, Daugavas 77, dendr. stād. (J.Ruplēns). 29.07.86.
88. Skrīveri, Jāņa Purapuķes 10. 29.07.86.
89. Skrīveri, Zemkopības institūts, apst. Skrīveru pag. 17 un 86, 25.07.74.
90. Skrīveru dendrārijs. Skrīveru pag. 47 un 317, 16.06.76, 28.07.87, 14.06-20.09.99. (Skrīveru meža kultūras skat. 120).
117. Vinterfelde, p. fragm. Skrīveru "Mežmetēni", "Ziemeļlauki I", "Ziemeļlauki II". 10 un 18, 20.06.81, 08.08.84.
120. Skrīveru svešzemju koku stādījumi meža kultūrās. 12.05.88, 2002.

Staburaga pag.
6. Augustiņi, m. apst. Staburaga "Augusti". 16 un 6, 11.07.80.
26. Jaunāmuiža, m. apst. Staburaga "Virzas". 8 un 7, 11.07.80.
84. Saulesmuiža, m. apst. Staburaga "Saulītes". 16 un 14, 11.08.80.
114. Vīgante, p. Staburaga pag. 27 un 45, 13.06.74, 29.07.86, 27.09.91.
115. Vīgantes pamatskola, apst. Staburaga pag. 3 un 14, 11.07.80.

Sunākstes pag.
51. Lielsunākste, m. apst. Sunākstes pag. 6 un 6, 10.10.74.
56. Mazsunākste, m. apst. Sunākstes "Plāteri". 7 un 5, 10.10.74.
71. Pēterbuši, m. apst. Sunākstes "Ataugas", "Kalniņi", "Zaķi". 8 un 7, 11.07.80.
74. Pikstere, m. apst. Sunākstes "Viesturi". 13 un 4, 10.10.74.
94. Sunākstes pamatskola, apst. Sunākstes pag. 8 un 16, 10.10.74.

Valles pag.
60. Mežmuiža, apst. Valles pag. 15 un 8, 22.07.74.
72. Pētermuiža, p. (bij. skola). Valles pag. 9 un 21, 22.07.74.
100. Valle, apst. Valles pag. 12 un 16, 16.07.80.
101. Valles "Burtnieki", m. apst. 22.07.74.
102. Valles "Tanteni". 12 un 11, 22.0774.
103. Valles m.m., m. apst. 10 un 12, 22.07.74.

Vietalvas pag.
8. Bērzmuiža, m. apst. Vietalvas "Bērzi", "Dārznieki", "Saulrieši". 15 un 14, 02.07.79.
21. Grīve, m. apst. Vietalvas "Grīvas". 10 un 8, 03.07.79.
27. Jaunāmuiža, m. apst. Vietalvas "Bišugravas", "Klētnieki", "Ziediņi". 11 un 24, 03.07.79.
49. Latas (Lote, Šarlote), apst. Vietalvas "Latas", "Eglājas". 6 un 17, 03.07.79.
67. Odziena, p. Vietalvas pag. 12 un 17, 10.08.73, 04.09.95.
110. Vietalva, p. Vietalvas pag. 10 un 12, 12.08.73, 04.09.95.
111. Vietalvas "Dīriķi", apst. 12 un 43, 10.09.83.
112. Vietalvas "Jelgavieši", m. apst. 6 un 15, 02.07.79.
113. Vidusmuiža (tagad Vecmuiža), m. apst. Vietalvas "Blankas". 9 un 10, 03.07.79.

Zalves pag.
41. Kalnamuiža, m. apst. Zalves "Grantiņi", "Kalnadruvas", "Liepiņas", "Mālnieki", "Oškalni". 7 un 5, 17.07.80.
52. Lielsuseja, apst. Zalves pag. 12 un 22, 08.01.74.
53. Lielzalve, Zalves pamatskola, apst. Zalves pag. 15 un 24, 08.01.74.
54. Lielzalves mežkungmuiža (Mežmuiža), p. Zalves "Brieži". 13 un 14, 17.07.80, 27.09.90.
57. Mazzalve, m. apst. Zalves "Priednieki". 7 un 5, 08.10.74.
58. Mazzalves "Lakstīgalas". Zalves pag. 30.11.94.
68. Oškalns, apst. Oškalna pamatskola (tagad Sproģi). Zalves pag. 16 un 59, 08.10.74.
73. Pētermuiža, m. apst. Zalves "Bērzi", "Lieplejas", "Meirāni", "Senči". 5 un 7, 17.07.80.
81. Salas, m. apst. Zalves "Oškalni". 15 un 9, 17.07.80.
109. Vērtūži, p. (Zalves m.m.) Zalves pag. 12 un 23, 08.10.74.

Nezināma vieta
Nezināms objekts

Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi