Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi - Preiļu rajons - dendroloģisko objektu saraksts

Aglonas pag.
1. Aglona, internātskolas apst. Aglonas pag. 12 un 31, 26.09.74.
13. Bērzgale, (tagad Bērzgali), bij. pusmuižas un katoļu baznīcas apst. Aglonas pag. 14 un 9, 09.07.81.
17. Fintmuiža, p. Aglonas pag. 12 un 5, 10.08.75.
25. Jaunaglona (Kameņecas muiža), p. Aglonas pag. 8 un 21, 26.09.74, 21.08.97.
30. Kapiņi, m. apst. Aglonas pag. 6 un 12, 25.08.81.
45. Ļudonišķi (Ļaudonišķi, Ļudoniškas), m. apst. Aglonas pag. 15 un 5, 10.08.75.
71. Starodvorje, m. apst. Aglonas pag. 6 un 4, 09.07.81.
78. Terehova, apst. Aglonas pag. 4 un 7, 09.07.81.

Aizkalnes pag.
2. Aizkalne (Jasmuiža), p. fragm. Aizkalnes pag. 16 un 26, 26.09.74.
22. Gļinovka, apst. Aizkalnes pag. 8 un 6, 26.08.81.
60. Raipole, p. Aizkalnes pag. 13 un 7, 27.09.74.
74. Strodopole, m. apst. Aizkalnes pag. 25.08.81.
76. Šerespole, apst. Aizkalnes pag. 8 un 6, 26.08.81.

Galēnu pag.
19. Galēni (Vidsmuiža), p. Galēnu pag. 14 un 15, 29.07.74, 24.06.75, 15.08.97.
20. Galēnu pamatskola, apst. Galēnu pag. 12 un 18, 29.07.74, 24.06.75, 15.08.97.
23. Griblova, apst. fragm. Galēnu pag. 13 un 7, 27.08.81.

Jersikas pag.
24. Istakaja (tagad Iztekas), m. apst. Jersikas pag. 6 un 7, 24.08.81.
27. Jersika, apst. Jersikas pamatskola. Jersikas pag. 8 un 15, 27.09.74.
41. Līvānu mežniecība, apst. Jersikas pag. 11 un 27, 01.08.85.
42. Līvānu muiža, apst. Jersikas pag. 7 un 11, 24.09.74.
57. Pilskalns, pilskalna un m. apst. Jersikas pag. 11 un 6, 24.08.81.

Līvāni
37. Līvāni, centra apst. 6 un 12, 24.09.74.
38. Līvāni, katoļu baznīcas un m.m. apst. 7 un 21, 24.09.74.
39. Līvāni, pilsētas p. 4 un 16, 24.09.74.
40. Līvāni, zonālā slimnīca, p. 7 un 25, 24.09.74.

Pelēču pag.
5. Annenhofa, m. apst. Pelēču pag. 5 un 5, 25.08,81.
12. Ārdava, p. Ārdavas pamatskola, Pelēču pag. 13 un 36, 10.08.75.
29. Kancepole, m. apst. Pelēču pag. 9 un 7, 25.08.81.
34. Kostinova, apst. Pelēču pag. 8 un 6, 25.08.81.
47. Maskevicišķi (Mackevicišķi), p. fragm. Pelēču pag. 8 un 9, 26.09.74, 13.08.97.
51. Nīdermuižas m.m. un baznīcas apst. (Niedrumuiža). Pelēču pag. 7 un 6, 10.08.75.
54. Pelēči, p. Pelēču pag. 17 un 12, 27.09.74, 12.08.97.

Preiļi
59. Preiļi, pils p. 18 un 25, 25.09.74, 22.08.97.

Preiļu pag.
7. Anspoki (Anšpaki), m. apst. Preiļu pag. 10 un 9, 26.09.74.
33. Korsikova, apst. Preiļu pag. 14 un 6, 26.09.74.
50. Moskvina, apdzīvotas vietas un pareizticīgo baznīcas apst. Preiļu pag. 8 un 6, 27.09.74.
70. Sondori, m. apst. Preiļu pag. 6 un 3, 27.09.74.

Riebiņu pag.
11. Augustova, m. apst. Riebiņu pag. 8 un 5, 27.08.81.
56. Pienēni, p. Riebiņu pag. 16 un 13, 25.09.74.
63. Riebiņi, centra apst. 5 un 17, 25.09.74.
64. Riebiņi, p. Riebiņu pamatskola. Riebiņu pag. 14 un 15, 25.09.74.
72. Stefanopole, apst. fragm. Riebiņu pag. 11 un 7, 27.08.81.

Rožkalnu pag.
9. Arendole, p. Rožkalnu pag. 18 un 12, 27.09.74, 12.08.97.

Rožupes pag.
46. Mačāni, apdzīvotas vietas apst. Rožupes pag. 14 un 4, 27.09.74.
55. Pētermuiža, apst. Rožupes pag. 6 un 6, 24.09.74.
65. Roženova (Razanova), apst. Rožupes pag. 10 un 12, 24.08.81.
82. Voļa, apst. Rožupes pag. 5 un 8, 24.08.81.

Rudzātu pag.
16. Eleonorvile, apst. Rudzātu pag. 13 un 10, 25.09.74.
48. Mālkalni, apdzīvotas vietas apst. Rudzātu pag. 4 un 7, 25.09.74.
53. Olsteķi (Steķi), apdzīvotas vietas apst. Rudzātu pag. 9 un 7, 25.09.74.
66. Rudzāti, apst. Rudzātu pag. 9 un 8, 25.09.74.

Rušonas pag.
6. Anopole (Anatpole), apst. fragm. Rušonas pag. 12 un 5, 25.08.81.
8. Antonišķi (Antoniškas), apst. Rušonas pag. 12 un 10, 25.09.74.
10. Asinavka (Asinovka), m. apst. Rušonas pag. 7 un 6, 26.08.81.
18. Gaiļmuiža (Gaļmuiža,Gailīši), p. Rušonas pag. 14 un 19, 27.09.74.
21. Gelenova, p. Rušonas pag. 11 un 21, 26.09.74, 21.08.97.
31. Kastīre, p. fragm. Rušonas pag. 11 un 6, 26.09.74.
32. Kategrade, apst. Rušonas pag. 10 un 7, 26.08.81.
43. Ludvigova (Ļudvikova), m. apst. Rušonas pag. 10 un 5, 26.09.74.
52. Novopole, m. apst. Rušonas pag. 4 un 9, 25.08.81.
67. Rušona, p. fragm. Rušonas pag. 18 un 14, 26.09.74, 25.08.81.
68. Rutuļi, m. apst. Rušonas pag. 15 un 13, 25.08.81.
81. Vigoda, apst. Rušonas pag. 6 un 4, 26.08.81.

Saunas pag.
4. Altopole, m. apst. Saunas pag. 9 un 5, 26.08.81.
28. Jezufinova, p. Saunas pag. 14 un 11, 25.09.74.

Silajāņu pag.
35. Krevi, p. fragm. Silajāņu pag. 11 un 7, 25.09.74.
36. Krievu Balbārži, apst. Silajāņu pag. 10 un 4, 25.09.74.
69. Silajāņi, pamatskolas apst. Silajāņu pag. 11 un 8, 25.09.74.
73. Stražvalde, p. fragm. Silajāņu pag. 13 un 15, 27.08.81.

Stabulnieku pag.
58. Polkorna (Dravnieki), bij. skolas apst. Stabulnieku pag. 9 un 15, 25.09.74.

Sutru pag.
44. Ludvigova, m. apst. fragm. Sutru pag. 8 un 6, 24.08.81.
61. Rengertova (Tiltava), apst. Sutru pag. 7 un 4, 27.09.74.
62. Revitava (Revtova), apst. Sutru pag. 11 un 7, 27.09.74.
83. Znotiņi, apst. Sutru pag. 10 un 8, 27.09.74.

Turku pag.
15. Dubna, apst. Turku pag. 3 un 4, 24.09.74.
26. Jaunāmuiža, m. apst. Turku pag. 12 un 7, 24.09.74.

Upmalas pag.
75. Svalbišķi, apst. Upmalas pag. 6 un 8, 24.08.81.
79. Vārkava, p. Vārkavas vidusskola. Upmalas pag. 17 un 21, 27.09.74, 12.08.97.
80. Vārkavas m.m. un baznīcas apst. Upmalas pag. 12 un 4, 27.09.74.

Vārkavas pag.
3. Aizpurīši, m. apst. Vārkavas pag. 12 un 7, 27.09.74.
14. Dovale, apst. Vārkavas pag. 8 un 2, 27.09.74.
49. Mariampole, apst. fragm. Vārkavas pag. 8 un 6, 25.08.81.
77. Šustamuiža (tagad Zaķīši), p. Vārkavas pag. 13 un 16, 27.09.74, 25.08.81.

Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi