Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi - Liepājas rajons - dendroloģisko objektu saraksts

Aizpute
4. Aizpute, evaņģēliski luteriskā baznīca, apst. 5 un 10. 05.10.78.
5. Aizpute, Misiņkalna dabas p. 4. 05.10.78.
6. Aizpute, muižas p., Skolas iela 1. 9 un 25. 05.10.78, 04.06.95.
7. Aizpute, pilsētas vecie kapi. 5 un 9. 02.08.77.
8. Aizpute, Tebras krasts, apst. aiz kultūras nama. 3 un 3. 05.10.78.
9. Aizpute, bij. zonālā slimnīca, apst. 12 un 53. 05.10.78, 05.10.83.
10. Aizpute, Jāņa 4, Bērnu laukums. 1 un 6. 05.10.78, 21.09.87, 25.02.95.
11. Aizpute, Kuldīgas 24. 3. 28.09.93, 24.02.95.
12. Aizpute, J. Mātera 35. (K. Bergs, Z. Berga). 1 un 42. 09.08.83, 28.09.93.
13. Aizpute, Mednieku 1, m. apst. 8 un 13. 05.10.78.
14. Aizpute, Robežu 21 (V. Linde). 5 un 110. 09.08.83, 29.09.93.
15. Aizpute, Vītolu 10 (L. Zemarāja). 4 un 71. 09.08.83, 28.09.93.
136. Jaunlaža (Laža), m. apst. un p. fragm. Aizpute, Ošu gatve 6, "Gravnieki". 15 un 38. 02.08.77, 28.09.93, 27.07.95.

Aizputes pag.
17. Aizputes pamatskola, Aizputes pag. 10 un 21. 11.08.77.
19. Aizputes "Marijas", m. apst. 5 un 6. 04.08.77, 06.10.78.
20. Aizputes "Teikas". 1. 06.10.78.
22. Aizputes - Liepājas ceļš, pie Vecpils pagrieziena (20. kvartāls). 1. 06.10.78.
78. Dubeņi (Dubeņmuiža), m. apst. Aizputes pag. 17 un 13. 04.08.77.
127. Ievade, m. apst. Aizputes pag. 12 un 16. 16.09.78.
177. Ķibju kapi. Aizputes pag. 2. 06.10.78.
229. Lukas, m. apst. Aizputes "Brīvzemnieki". 6 un 4. 04.08.77.
231. Marijasmuiža, m. apst. Aizputes "Palejas". 6. 06.10.78.
238. Mazdupļi (Kriepaste), m. apst. Aizputes "Noras", "Tēraudi", "Alejas". 4 un 8. 14.10.78.
330. Sīmaņkalna kapi. Aizputes pag. 29.09.93.

Bārtas pag.
41. Bārta, apst. Bārtas pag. 13 un 18. 08.09.78.
42. Bārtas baznīca. Bārtas pag. 1. 08.09.78.
43. Bārtas mežkungmuiža, m apst. Bārtas "Lāčplēši". 9 un 6. 09.09.78.
173. Krūte, p. fragm. Bārtas pag. 8 un 8. 10.09.78.
174. Krūte, baznīcas apst., Bārtas pag. 1 un 4. 09.09.78.
175. Krūtes m.m., m. apst. Bārtas "Daiži". 16 un 12. 09.09.78.
385. Bārtas "Sedoli", m. apst. 04.06.95.

Bunkas pag.
36. Auziņi, m. apst. Bunkas "Auziņas". 2 un 12. 13.10.83.
50. Bunka, p. fragm. Bunkas pag. 12 un 10. 11.10.78.
51. Bunkas "Induļi" (Biržumuiža), m. apst. (A. Klabis). Bunkas pag. 10 un 88. 12.10.83.
132. Izriede (Dižizriede), p. Bunkas pag. 18 un 11. 11.10.78, 16.10.93.
142. Jurģi, m. apst. Bunkas pag. 8 un 13. 10.10.78.
170. Krote, p. Bunkas pag., Krotes pamatskola. 24 un 29. 17.09.78,21.10.93.
232. Marijnieki, m. apst. Bunkas pag. 11 un 3. 12.10.83.
243. Mazizriede, m. apst. fragm. Bunkas pag. 11 un 6. 11.10.78.
343. Tadaiķi (Tadaiķu Lejasmuiža), m. apst. Bunkas pag. 9 un 4. 11.10.78.
356. Ūsaiķi (Usaiķi), m. apst. Bunkas "Prātnieki". 14 un 11. 10.10.78.
363. Vārtaja (Tadaiķu Vārtaja), m. apst. Bunkas "Vārtajnieki". 3 un 7. 11.10.78

Cīravas pag.
21. Aizputes - Liepājas ceļš, pie pagrieziena uz Akmeni. 1. 05.10.78.
24. Akmene, apst. Cīravas pag. 4 un 8. 06.10.78.
27. Annasmuiža, p. fragm. Cīravas "Grodmaņi". 7 un 8. 14.08.77.
53. Cīrava, p. Cīravas pag.. 24 un 52. 07.10.78, 22.09.93.
54. Cīrava, mežaparks. Cīravas pag. 9. 07.10.78, 11.06.91.
55. Cīrava, aptieka Nr.20, apst. Cīravas pag. 10 un 11. 06.10.78.
56. Cīrava, gar veco Liepājas ceļu (pāri upei Cīravas "Lapegles"). 3. 07.10.78.
57. Cīravas m.m., p. fragm. Cīravas pag. 9 un 11. 14.08.77.
58. Cīravas lapegļu audze, ceļš Aizpute - Liepāja, pie pagrieziena uz Cīravu. Cīravas pag. 01.10.93.
59. Cīravas "Ataugas", m. apst. 16 un 8. 19.10.80.
60. Cīravas "Baumaņi", m. apst. (A. Brīvs). 13 un 48. 15.10.78.
61. Cīravas "Brieži" (Cīravas mežn.). 4 un 6. 07.10.78.
62. Cīravas "Kauķi", Cīravas pag. 2 un 5. 13.10.78.
63. Cīravas "Sauleskalni". Cīravas pag. 2 un 1. 07.04.95.
64. Cīravas "Tālivaldi", m. apst. Cīravas pag. 17 un 55. 05.10.78, 05.04.95.
90. Dzērve, p. Cīravas pag. 26 un 35. 14.08.77, 23.09.93.
102. Grāpste, apst., Cīravas pag., ēkas nojauktas. 10 un 9. 14.08.77, 07.04.95.
134. Jaunāmuiža, apst. Cīravas "Jaunāmāja". 7 un 12. 06.10.83.
143. Jurģumuiža, apst. Cīravas "Upmaļi". 5 un 20. 13.10.78.
155. Kārļamuiža, m. apst. Cīravas "Saulesdruvas". 9 un 4. 07.10.78.
378. Vidusmuiža (Vidi), apst. Cīravas "Oši", "Liepas", "Videnieki". 8 un16. 06.10.78.

Dunalkas pag.
46. Binderi, m. apst. Dunalkas "Kalnmalieši", "Mazbinderi". 4 un 6. 13.10.78.
65. Daidze, m. apst. Dunalkas "Daidzes". 5 un 5. 13.10.78.
79. Dunalka, p. Dunalkas pag. 19 un 13. 13.10.78, 30.09.93, 30.06.95.
80. Dunalka, skola. Dunalkas pag., apst. 8 un 22. 13.10.78.
81. Dunalkas "Dižrungas", apst. 01.10.93.
82. Dupļi, apst. fragm. Dunalkas pag. 4 un 5. 14.10.78.
145. Kalnamuiža, m. apst. Dunalkas "Kalni". 5 un 6. 13.10.78.
303. Rāva, p. Dunalkas pag. 21 un 27. 14.10.78, 01.10.93.

Dunikas pag.
230. Luknes mežkungmuiža, p. fragm. Dunikas pag., bij. Luknes mežn. 9 un 11. 08.09.78, 26.08.94.
329. Sikšņi, m. apst. Dunikas "Lejas". 5 un 6. 08.09.78.
339. Sudargi, m. apst. Dunikas "Sudargi". 13 un 9. 08.09.78.
386. Dunikas "Ozolmeži" (Ozolnieki), m. apst. 1. 27.02.95.
388. Luknes skābaržu liegums, Dunikas mežn. 553., 554., 556., 557. kv. 01.09.2000.

Durbe
83. Durbe, p. Livonijas ordeņa pils. Durbes pag. 13 un 11. 13.10.78.
84. Durbe, baznīca. Durbes pag. 03.06.95.
299. Raibāmuiža, p. fragm. Durbes pag. 17 un 45. 14.10.78.

Durbes pag.
85. Durbe, Aizputes pagrieziens pie kapiem. 2. 13.10.78.
86. Durbes kapi. Durbes pag. 29.06.95.
87. Durbes Dienvidu m.m., m. apst. Durbes "Dienvidnieki", 17 un 27. 12.10.78, 03.06.95.
88. Durbes Ziemeļu m.m., m. apst. un p. fragm. Durbes "Ziemeļnieki".16 un 24. 12.10.78, 03.06.95.
89. Durbes "Purmaļi", m. apst. 14.10.78.
96. Ezere (Ezermuiža), m. apst. Durbes "Gravas". 7 un 11. 14.10.78.
137. Jaunokte, m. apst. Durbes pag. 3 un 8. 13.10.78.
176. Kunkuļi (Kunkuļmuiža), apst. Durbes "Grenči". 8 un 19. 14.10.78.
226. Liguti, p. Durbes pag. 21 un 32. 20.10.93, 03.06.95.
276. Padone, m. apst. Durbes pag. 5 un 4. 14.10.78.
277. Padones skola un bij. pagastnams, apst., Durbes pag. 14 un 14. 12.10.78, 12.10.83.
284. Pīreļi, apst. (māju nav). Durbes pag. 13 un 16. 11.10.78.
325. Sanderi, m. apst. Durbes pilsētas lauku teritorija. 10 un 6. 12.10.83.
369. Vecokte, m. apst. Durbes "Vīnrozes", "Vecokte" 15 un 11. 15.10.78.

Embūtes pag.
38. Baģumuiža (Baģe), m. apst. Embūtes "Bērzkalni". 8 un 2. 16.09.78.
39. Bakūze (Bakūži), p. Embūtes pag., Embūtes pamatskola. 21 un 31. 03.10.78, 15.10.93.
66. Dēsele, m. apst. Embūtes pag. 18 un 26. 03.10.78.
67. Dinsdurbe, p. fragm. Embūtes pag. 18 un 24. 04.10.78.
93. Embūte, Livonijas ordeņa pilsdrupas, apst. Embūtes pag. 11 un 17. 3.10.78.
94. Embūtes m.m., m. apst. Embūtes "Kļaviņas". 11 un 10. 03.10.78.
133. Jāgmaņi, apst. Vaiņodes pag. 11 un 2. 03.10.78.
169. Kroņmuiža, pamestas m. apst. fragm., Embūtes pag. 5 un 3. 04.10.78.
172. Krustkalni, p., ēku nav. Embūtes pag. 19 un 5. 03.10.78.
228. Līdzības, m. apst. Embūtes "Oškalni". 12 un 9. 03.10.78.
350. Truiķi, apst. Embūtes pag. 5 un 6. 07.10.83.
377. Vībiņi, p. fragm. Embūtes pag. 11 un 13. 03.10.78, 15.10.83, 07.10.85.

Gaviezes pag.
73. Dižkrizberģi, m. apst. Gaviezes "Dzirkstis", "Mucenieki". 10 un 11. 05.08.77.
98. Gavieze, p. Gaviezes pag. 21 un 35. 05.08.77, 13.10.93.
99. Gaviezes "Ošnieki". 500 m NW no Ošnieku mājām. (215 kvartāls, 1977. g. ierīcība). 1. 13.08.77.
131. Iņņi (Iņņas). m. apst. Gaviezes "Jauniņņas". 10 un 15. 06.10.83.
240. Mazgavieze, p. Gaviezes pag. 13 un 15. 05.08.77, 10.12.94.
340. Susta, m. apst. Gaviezes "Gruzdēni", "Skābarži". 8 un 9. 05.08.77.
379. Vidusmuiža, apst. Gaviezes "Pakalni". 6 un 10. 05.08.77.

Gramzdas pag.
23. Aizvīķi, p. Gramzdas pag. 30 un 49. 18.09.78, 14.10.93.
68. Diždāme, p. Gramzdas "Diždāmas". 16 un 17. 17.09.78, 13.08.91, 20.07.99.
69. Diždāme, m. apst. Gramzdas pag. (I. Šeflere). 92. 13.08.91.
70. Dižgramzda, p. fragm. Gramzdas pag. 16 un 14. 18.09.78, 13.08.91.
100. Gramzda, baznīcas un m.m. apst., p. fragm. 8 un 6. 18.09.78.
101. Gramzda, centra apst., Gramzdas pag. 8 un 11. 18.09.78.
126. Gustenberģe, m. apst. Gramzdas "Lazdiņi". 7 un 3. 19.09.78.
181. Laukmuiža, m. apst. Gramzdas pag. 5 un 5. 17.09.78.
236. Mazdāma, m. apst. Gramzdas "Anīsi". 6 un 6. 18.09.78.
287. Priednieki, apst. Gramzdas pag. 4 un 4. 06.10.83.
332. Smaiži, p. Gramzdas "Zvaguļi", "Kaimiņi". 12 un 8. 19.09.78.
334. Smikštes (Smikšu muiža), m. apst. Gramzdas pag. 3 un 3. 17.09.78.
349. Trekņi, apst. Gramzdas pag. 11 un 9. 18.09.78.

Grobiņa
104. Grobiņa, Livonijas ordeņa pils (Skābaržu kalns), p. 14 un 16. 03.08.77, 25.02.95.
105. Grobiņa, vidusskola, p. 15 un 36. 05.08.77.
106. Grobiņas m.m., Grobiņas "Priedulāji", Liepājas jātnieku sporta bāze. 17 un 25. 05.08.77, 17.06.87.
107. Grobiņa, skvērs pie baznīcas. 6 un 14. 05.08.77, 17.09.86, 20.10.93.
108. Grobiņa, skvērs Lielās un Ukstiņa ielas stūrī. 4 un 16. 05.08.77.
109. Grobiņa, Biržumuiža. 1 un 4. 06.10.83.
110. Grobiņa, Kalna iela. 2. 17.09.86, 25.02.95.
111. Grobiņa, Lielā 15, 17. 25.10.77.
112. Grobiņa, Lielā 62. 25.10.77.
113. Grobiņa, Lielā 62a. 25.10.77.
114. Grobiņa, Lielā 76. 25.10.77.
115. Grobiņa, M. Namiķa 9. 03.06.95.
116. Grobiņa, Parka iela, pretī Lielā 60a. 10. 05.08.77.
117. Grobiņa, Parka 5. 05.08.77.
118. Grobiņa, Saules 1. 05.08.77.
119. Grobiņa, Saules 9. 1 un 12. 05.08.77.
120. Grobiņa, Saules, pretī 5/7 un 9. 3 un 17. 05.08.77.
121. Grobiņa, Saules 31. (I. Graudiņš). 164. 03.08.77, 22.08.83, 10.07.85, 03.07.98.
122. Grobiņa, Saules 35. (H. Martīnijs). 3 un 55. 03.08.77, 11.07.83.
123. Grobiņas "Kupši" (Grobiņas mežn.). 25.02.95.
130. Iļģu kapi. Grobiņas pag. 1 un 18. 05.08.77.

Grobiņas pag.
77. Drukermuiža, apst. Grobiņas "Cimdenieki". 6 un 7. 22.08.83.
124. Grobiņas "Upeskrasti". 06.01.95.
129. Iļģi, p. Grobiņas pag. 13 un 41. 05.08.77, 13.10.93.
157. Kārļi, m. apst. Grobiņas pag. 11 un 11. 05.08.77.
227. Limbiķu kapi. Grobiņas pag. 9. 05.08.77.
275. Ozolmuiža, m. apst. Grobiņas "Virsaiši". 5 un 7. 06.10.83.
308. Rolava, p. Grobiņas pag. 14 un 22. 13.08.77.
382. Vītiņi, p. fragm. Grobiņas pag. 14 un 17. 12.08.77. 06.01.95.
387. Grobiņas mežn. 222. kv. (Bārtas pag.) (ceļš Mežlauki - Mežmaļi 1,8 km, uz dienvidaustrumiem 180 m). 30.06.95.

Kalētu pag.
28. Annasmuiža, m. apst. Kalētu "Annenieki". 3 un 5. 09.09.78.
144. Kalēti, p. Kalētu pag, Kalētu pamatskola. 20 un 29. 09.09.78, 14.10.93.
244. Mazkalēti, m. apst. Kalētu pag. 6 un 5. 10.09.78.
245. Mazkrūte, m. apst. Kalētu "Krūtiņi". 4 un 6. 09.09.78.
273. Ozoli (Ozolmuiža), m. apst. fragm. Kalētu pag. 3 un 4. 09.09.78.
354. Upesmuiža, m. apst. Kalētu pag. 6 un 12. 09.09.78.
355. Ūdiķi, m. apst. Kalētu pag. 8 un 4. 09.09.78.
380. Vidusmuiža (Vidi), apst. Kalētu "Līgotņi". 5 un 10. 09.09.78.

Kalvenes pag.
2. Aizpores, apst. Kalvenes pag. 6 un 4. 11.08.77.
3. Aizpores kapi. Kalvenes kapi. 5. 11.08.77.
71. Diždroga, apst. fragm. Kalvenes pag. 7 un 3. 16.09.78.
148. Kalvene, p. Kalvenes "Alpi", "Bebri", "Viesturi". 19 un 20. 11.08.77, 10.06.94.
149. Kalvene, baronu kapi. Kalvenes pag. 10.06.94.
171. Krusātdroga (Krusāta), p. fragm. Kalvenes pag. 9 un 5. 16.09.78.
237. Mazdrogas, m. apst. Kalvenes pag. 8 un 23. 16.09.78, 07.10.83.
250. Mazpadure, apst. Kalvenes "Laķi", "Roņi", "Sermuļi". 9 un 9. 01.08.77.
280. Pērbone, p. fragm. Kalvenes pag. 11 un 13. 11.08.77.
288. Priedulāji, apst. (bij. Kalvenes mežniecība). Kalvenes pag. 9 un 13. 16.09.78.
304. Remeši, m. apst. Kalvenes "Gatvenieki". 5 un 6. 11.08.77.
347. Tāšu Padure, p. Kalvenes pag. 28 un 37. 01.08.77, 15.10.93, 21.07.99.
367. Vecdrogas, apst. fragm. Kalvenes pag. "Odiņi", "Māliņi". 4 un 7. 16.09.78.

Kazdangas pag.
47. Blendiena, apst. Kazdangas pag. 12 un 11. 11.08.77.
48. Bojas, p. Kazdangas pag. 21 un 39. 01.08.77.
52. Cildi, p. fragm. Kazdangas pag. 30 un 30. 02.08.77, 07.10.93.
151. Kapši, m. apst. Kazdangas pag. 9 un 12. 04.08.77.
152. Kareļi (Korele), m. apst. Kazdangas pag. 7 un 10. 02.08.77.
161. Kazdanga, p. Kazdangas pag. 42 un 184. 04.08.77, 06.10.78, 06.10.93.
162. Kazdangas "Antenieki". 27.07.95.
163. Kazdangas "Malki", m. apst. Kazdangas pag. 11 un 16. 02.08.77, 06.10.93.
164. Kazdangas "Nespējnieki", m. apst. Kazdangas pag. 10 un 22. 04.08.77.
165. Kazdangas "Tīrumi", m. apst. Kazdangas pag. 5 un 6. 05.10.83.
184. Lejasbeltes, m. apst. Kazdangas pag. 6 un 9. 05.10.83.
235. Mazbojas, apst. Kazdangas "Liepiņas, "Audari". 6 un 12. 11.08.77.
296. Pūņi, apst. Kazdangas pag. 15 un 14. 11.08.77.
297. Pūņu vecā skola, m. apst. Kazdangas pag. 2. 11.08.77.
307. Rokaiži, p. Kazdangas pag., Lažas pansionāts. 17 un 38. 02.08.77, 05.10.83, 27.06.96.
348. Torķi, apst. Kazdangas pag. 8 un 8. 05.10.83.
359. Valāta, apst. Kazdangas pag. 6 un 10. 11.08.77.
368. Veclaža, m. apst. Kazdangas "Griezes", "Ošenieki". 4 un 27. 02.08.77.
370. Vecpils, m. apst. Kazdangas "Pakalni", "Viesturi", "Lakstīgalas". 12 un19. 04.08.77.

Lažas pag.
16. Aizputes m.m. Lažas pag. 12 un 16. 02.08.77.
18. Aizputes Padure, p. Lažas pag. 30 un 42. 11.08.77, 19.10. 93.
29. Apriķi, p. Lažas pag. 26 un 47. 14.08.77, 19.10.93.
30. Apriķi, baronu kapi. Lažas pag. 4 un 7. 14.08.77, 07.04.95.
31. Apriķi, baznīca, apst. Lažas pag. 11 un 9. 02.08.77.
32. Apriķu m.m. Lažas "Drosmes". 11 un 10. 02.08.77, 24.08.83, 07.04.95.
75. Dižlīpe, m. apst. Lažas pag. 9 un 8. 11.08.77.
91. Dzintare. Lažas "Dzintarnieki". 8 un 5. 24.08.83.
167. Klostere (Klostermuiža), apst. Lažas pag. 13 un 25. 02.08.77.
179. Langsēži, p. Lažas pag. 21 un 37. 09.07.78., 29.09.93, 19.07.99.
182. Lažas "Straumēni", m. apst. 04.06.95.
239. Mazdzērve, m. apst. Lažas pag. 8 un 15. 14.08.77.
247. Mazlaža, apst. Lažas pag. 3 un 6. 02.08.77.
248. Mazlīpas (Mazlīpes), apst. Lažas pag. 4 un 10. 11.08.77.
274. Ozoli, m. apst. Lažas "Ansiņi". 8 un 7. 14.08.77.
342. Štakeldanga, p. Lažas pag. 15 un 38. 29.09.93, 11.10.94, 19.07.99.
384. Apriķu mežn. 244. kv. 2. nogabals. (Lažas pag.), dienvidos no "Riekstiņiem". 27.07.95.

Liepāja
188. Liepāja, Jūrmalas parks. 33 un 137. 15.10.78, 12.10.94.
189. Liepāja, Raiņa parks. 22 un 42. 21.10.94.
190. Liepāja, Rožu laukums. 7 un 25. 15.10.78, 06.10.94.
191. Liepāja, Jaunā pasaule. Sabiles 2-10. 7 un 6. 23.08.83.
192. Liepāja, Saulesmuiža. Cukura 16. 5 un 9. 12.08.77.
193. Liepāja, centrālie kapi. 23.08.83.
194. Liepāja, Līvas kapi. 23.08.83.
195. Liepāja, vecie kapi (katoļu). Kaiju ielā pie Liepājas linoleja rūpnīcas. 15.10.78.
196. Liepāja, vecie kapi (luterāņu). Kaiju ielā. 14. 15.10.78.
197. Liepāja, Kr. Barona iela, starp Liepu un Dzintara ielām. 22.10.87.
198. Liepāja, Baseina un Rīgas stūris. Baseina 8. 12. 11.11.87.
199. Liepāja, Bāriņu 26. 08.01.94.
200. Liepāja, Dzintaru 1, 3/5, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 26, 28/30, 37, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 58. 30.08.89.
201. Liepāja, Dzintaru 70 (Gončars). 2 un 33. 22.10.87.
202. Liepāja, Ganību 153, 161, 163. 30.08.72, 07.09.72.
203. Liepāja, Īsā 5, jauni stād. (P. Silts). 20. 22.10.87.
204. Liepāja, Īsā 6, jauni stād. 37. 22.10.87.
205. Liepāja, Īsā 8. 22. 10.87.
206. Liepāja, Jūrmalas iela, posmā Dzintaru iela - Jūrmalas parks. 30.08.89.
207. Liepāja, Kūrmājas prospekts 18. 15.10.78.
208. Liepāja, Kūrmājas prospekts 22. 15.10.78.
209. Liepāja, Lāčplēša 7. 15.10.78.
210. Liepāja, Liepu iela, a. 22.10.87.
211. Liepāja, Liepu 5. 22.10.87.
212. Liepāja, Liepu 23. 15.10.78.
213. Liepāja, Liepu 27. 15.10.78.
214. Liepāja, 14. novembra 31/35. 23.08.83.
215. Liepāja, bij. Partizānu 6a. 1 un 57. 22.10.87.
216. Liepāja, bij. Partizānu 6b. 22.10.87.
217. Liepāja, Peldu 53, 43, 58/60. 22.10.87, 30.08.89.
218. Liepāja, Peldu un Hika stūris. 22.10.87.
219. Liepāja, Riekstu 3. (V. un S. Dzelmes). 40. 22.10.88.
220. Liepāja, Rožu 37. 22.10.87.
221. Liepāja, Ed. Veidenbauma iela līdz Palmu ielai, a. 22.10.87.
222. Liepāja, pie Virsnieku 13 (Dzintaru ielā). 30.08.89.
223. Liepāja, Kārļa Zāles 6. 06.10.94.
224. Liepāja, Zāļu 66a (M. Minka). 1 un 56. 22.10.87.
225. Liepāja, Zemnieku 32. 15.10.78.

Medzes pag.
103. Grīzupes, p. fragm., Medzes pag. 9 un 9. 12.08.77.
150. Kapsēde, p. Medzes pag. 18 un 32. 13.08.77, 30.09.93.
234. Mātra, apst. Medzes "Muižnieki". 4 un 11. 13.08.77.
249. Mazmedze, apst. Medzes "Mazmedzes". 7 un 3. 13.08.77.
252. Maztāši, apst. Medzes "Maztāši, "Liepas". 5 un 13. 13.08.77.
254. Iepretī Medzes brāļu kapiem. Medzes pag. 13.08.77.
255. Medzesmuiža (Medze), p. Medzes pag. 22 un 28. 13.08.77, 30.09.93.
256. Medzes "Silenieki" (K. Ūdrups). Medzes pag. 52. 30.08.89.
345. Talse, apst. Medzes "Talses", "Tāšu Ceriņi", "Tāšu Kalni". 8 un 29. 13.08.77, 23.08.83.
346. Tāši, p. Medzes pag. 18 un 19. 13.08.77, 10.10.93.

Nīcas pag.
37. Auzumuiža (Auza), m. apst., Nīcas pag. 8 un 12. 23.08.83.
146. Kalnišķi (Kalnišķe). Nīcas pag. Ēkas nojauktas. 1 un 1. 08.09.78.
260. Nīca, p. Nīcas pag. 12 un 30. 12.08.77.
261. Nīca, baznīca, apst. Nīcas pag. 6 un 4. 12.08.77, 27.04.95.
262. Nīca, m.m., m. apst. Nīcas "Mācītāji". 6 un 14. 12.08.77, 30.11.95.
263. Nīcas "Birzmaļi". 5. 26.07.95.
264. Nīcas "Kaupeļi". Mēķes poldera sūkņu stacija. 07.09.72.
265. Nīcas "Puķītes" (Pērkone), m. apst. (Vaivars). 10 un 94. 25.10.77, 23.08.83.
278. Pape, p. (bij. Ezeru skola), p. fragm. Nīcas pag. 9 un 8. 31.07.76, 17.09.85, 02.06.95.
281. Pērkone, apst. Nīcas pag. 3 un 3. 30.07.76.
282. Pētermuiža, apst. Nīcas "Lauki", "Straumēni". 4 un 10. 23.08.83, 27.04.95.
331. Skatre (Skatras), bij. Bernātu skola, apst. Nīcas pag. 8 un 21. 12.08.77.
389. Nīcas "Āboliņi", m. apst. 01.07.95.
390. Nīcas "Birzmales", m. apst. 24.04.95.
391. Nīcas "Dārznieki", 200-250 m ziemeļaustrumos no "Dārzniekiem". 26.07.95.
392. Nīcas "Efejas", bij. m. apst. 20.07.99.
393. Nīcas "Kastaņi", m. apst. 29.07.95.
394. Nīcas "Pīlādžu ferma", 50 m rietumos, bērzu gāršā. 1. 01.07.95.
395. Nīcas "Skujenieki", bij. m. apst. 29.07.95.
396. Nīcas "Stikliņi", m. apst. 02.06.95.
397. Nīcas "Tauriņi", m. apst. 27.04.95.
402. Rucavas mežn. bij. 210 kv. 1. nogabals (Nīcas pag.), 1,7 km pa Jēču ceļu, mežā. 1. 01.07.95.

Otaņķu pag.
271. Otaņķi, bij. mežniecība, apst. Otaņķu pag. 20 un 29. 12.08.77.
272. Otaņķu "Dūkupji", m. apst. 27.10.93.

Pāvilosta
160. Kazarmas, apst. Pāvilostas "Sudrabiņi", "Dzintari", "Bitenieki". 9 un 16. 24.08.83.
268. Ostbaha, p. fragm. Sakas pag. 17 un 20. 24.08.83., 13.06.91.
353. Upesmuiža, p. Pāvilostas. 25 un 35. 02.08.77, 23.09.93.

Priekule
289. Priekule, p. un piegulošie apst. Priekules vidusskola. 16 un 31. 17.09.78.
290. Priekule, kultūras nams, apst. 11 un 18. 18.09.78, 07.10.83.
291. Priekule, Mālkalna kapi. 1 un 2. 18.09.78, 28.01.94.
292. Priekule, slimnīcas un baznīcas apst. 17 un 42. 18.09.78, 07.10.83.

Priekules pag.
33. Asītes bij. mežniecība, apst. Priekules pag. 10 un 22. 04.10.78.
34. Audari (Bagu Asīte), apst. fragm. Priekules pag. 16 un 5. 04.10.78.
97. Gaļķinte (Geļķinti), m. apst. Priekules "Mežabunči". 3 un 3. 07.10.83.
139. Joguļi, m. apst. Priekules pag. 8 un 7. 10.09.78.
140. Joguļi, ceļš uz grantsbedrēm. Priekules pag. 2. 10.09.78.
141. Jūlesmuiža, apst. fragm. Priekules pag. 6 un 5. 09.09.78.
156. Kārļamuiža, m. apst. Priekules "Liepiņas", "Vītoli". 6 un 13. 13.10.83.
159. Katrīne, apst. fragm. Priekules "Lauksaimnieki". 6 un 7. 10.09.78.
168. Knuipes, apst. Priekules pag. 7 un 29. 10.09.78.
241. Mazgramzda, p. fragm. un m. apst. Priekules pag. 14 un 19. 10.09.78.
258. Mežinieki, apst. fragm. Priekules pag. 5 un 7. 04.10.78.
266. Nodega, p. fragm. Priekules "Jāņkalni". 17 un 11. 4.10.78.
267. Ordanga, m. apst. Bunkas "Mālkalni". 11 un 14. 13.10.83.
293. Priekules Asīte, p. fragm. Priekules "Mednieki". 11 un 10. 04.10.78.
294. Priekules m.m., apst. fragm. Priekules pag. (mājas nav). 15 un 8. 09.09.78.

Rucavas pag.
154. Kāķišķe, m. apst. Rucavas pag. 8 un 13. 08.09.78.
257. Meirišķe, m. apst. Rucavas "Jurjāni". 3. 31.07.76.
309. Rucavas muiža (Rucava). p. fragm. Rucavas pag. 9 un 5 + jauni stād. 31.07.76.
310. Rucavas mežkungmuiža, apst., Rucavas "Bajāri". 15 un 41. 08.09.78.
311. Rucava, baznīca, m.m., centrs, apst., p. fragm. + jauni stād. Rucavas pag. 12 un 21. 31.07.76, 28.04.95.
312. Rucava, bērnudārzs "Zvaniņš", apst. Rucavas pag. 07.09.72, 26.02.95.
313. Rucavas Embrekšu kapi. Rucavas pag. 26.07.95.
314. Rucava, vecie kapi. Rucavas pag. 6 un 8. 08.09.78, 28.04.95.
398. Rucavas "Ezergaļi", m. apst. 27.02.95.
399. Rucavas "Klijāni", m. apst. 27.02.95.
400. Rucavas "Papardes", m. apst. 02.06.95.
401. Rucavas mežn. bij. 323. un 316. kv. stiga. 13.10.98.

Sakas pag.
40. Baltmuiža, m. apst. Sakas "Baltnieki, "Strautmaņi". 9 un 13. 24.08.83.
178. Labrags, p. Sakas pag. 20 un 29. 30.07.76.
259. Minde, m. apst. Sakas "Lejasmindes". 6 un 11. 24.08.83.
269. Ostbaha, baronu kapi. 13.06.91.
283. Pievika (Pieviķu muiža), apst. Sakas pag. 10 un 8. 02.08.77.
295. Priežumuiža, apst. Sakas "Priedes". 10 un 8. 24.08.83, 10.10.96.
316. Saka, apst. Sakas pag. 10 un 9. 02.08.77.
317. Saka, baznīca, apst. Sakas pag. 6 un 3. 02.08.77.
318. Saka, Lejasmuiža. Sakas pag. 6 un 11. 24.08.83, 24.09.86.
319. Saka, pilsmuiža. Sakas "Pilskalni". 5 un 11. 24.08.83.
320. Sakas m.m., m. apst. Sakas pag. 5 un 23. 02.08.77, 17.09.85.
321. Sakas "Dārdedži", 1 km uz ziemeļaustrumiem, 129. kvartāls 8. nogabals. 1. 13.10.78.
322. Sakas "Durbes", bij. Mežaines mežniecība (A. Ozols). 1. 12.10.78.
323. Saliena, p. Sakas pag. 23 un 29. 02.08.77, 23.09.93.
324. Saliena, baznīca un vecie kapi. Sakas pag. 9 un 8. 02.08.77, 24.02.95.
328. Sarkanmuiža, apst. Sakas "Kļaviņas". 8 un 11. 24.08.83.
333. Smikši, m. apst. Sakas "Smikšas". 6 un 2. 02.08.77.
336. Stembre (Stembresmuiža), m. apst. Sakas pag. 7 un 6. 02.08.77.
337. Strante, p. Sakas pag. 10 un 9. 02.08.77, 10.10.96.
341. Šarlote, apst. Sakas pag. 6 un 13. 02.08.77.
351. Ulmale, p. Sakas pag. 18 un 37. 02.08.77, 23.09.93.
352. Ulmales kapi. Sakas pag. 1 un 18. 02.08.77.
360. Valki, m. apst. Sakas "Dziedātāji", "Ķesteri", "Vārpas". 14 un 11. 02.08.77.
362. Vārna, apst. (bij. Rīves mežniecība). Sakas pag. 13 un 21. 24.08.83.

Tadaiķu pag.
1. Aistere, p. Tadaiķu pag. 16 un 29. 11.10.78, 20.10.93.
26. Altovīte, p. Tadaiķu pag. 14 un 31. 11.10.78.
186. Lieģi, p. fragm. Tadaiķu pag. 15 un 15. 11.10.78.
253. Mazvārve, m. apst. Tadaiķu "Robežnieki", "Punduri". 11 un 13. 11.10.78.
344. Tadaiķu skola, apst. Tadaiķu pag. 12 un 24. 12.10.83.
364. Vārve (Lielvārve, Dižvārve), apst. Tadaiķu pag. 15 un 23. 11.10.78.

Vaiņodes pag.
35. Auguste, apst. Vaiņodes pag. 7 un 11. 19.09.78.
44. Bātes m.m., apst. Vaiņodes "Oši". 10 un 7. 19.09.78.
92. Elkuzeme, m. apst. Vaiņodes pag. 13 un 9. 20.09.78.
125. Gulbene, m. apst. Vaiņodes pag. 10 un 3. 20.09.78.
147. Kalnmuiža, m. apst. Vaiņodes pag. 8 un 12. 19.09.78.
166. Klāņi, m. apst. Vaiņodes "Vecvagari". 9 un 13. 07.10.83.
180. Laņķene, m. apst. Vaiņodes "Laukmaļi". 3 un 12. 19.09.78.
187. Lielbāte, p. Vaiņodes pag. 13 un 38. 19.09.78.
285. Plepji, p. fragm. Vaiņodes pag. 22 un 15. 20.09.78.
301. Rauži, m. apst. Vaiņodes pag. 9 un 10. 19.09.78.
302. Raužu Kabiļi, m. apst., Vaiņodes pag. 4 un 6. 19.09.78.
315. Ruņas (Ruņasmuiža), m. apst. Vaiņodes pag. 9 un 7. 20.09.78.
357. Vaiņode, Bāte. Raiņa 51. 7 un 10. 07.10.83.
358. Vaiņodes muiža, p. Vaiņodes pag. 17 un 32. 19.09.78, 13.08.91.
361. Varķi (Varķe), m. apst. Vaiņodes "Austrumnieki", "Ērgļi", "Rīmaņi", "Vārna". 14 un 20. 20.09.78.
365. Vecbāte (Bāte, Vecbāta), apst. Vaiņodes pag. 10 un 6. 19.09.78.
373. Velde (Velda), p. fragm. Vaiņodes "Veldas", "Pilenieki". 15 un 8. 20.09.78.

Vecpils pag.
72. Dižilmāja, m. apst. fragm. Vecpils "Bajāri", "Vitiņi". 16 un 9. 17.09.78.
74. Dižlāņi, p. Vecpils pag. 21 un 44. 14.10.78, 21.10.93.
76. Dižstroķi, p. Vecpils pag. 22 un 22. 16.09.78.
128. Ilmājas luteriskā baznīca, apst. Vecpils pag. 2 un 6. 17.09.78.
158. Katrīna (Katriņas), m. apst. Vecpils pag. 11 un 13. 14.10.78, 01.06.95.
185. Lekši, apst. fragm. Vecpils pag., ēku drupas. 7 un 3. 12.10.83.
242. Mazilmāja, p. fragm. Vecpils pag. 16 un 19. 16.09.78.
246. Mazlāņi, m. apst. Vecpils "Laucinieki", "Vītoli". 8 un 15. 14.10.78.
251. Mazstroķi, m. apst. Vecpils pag. 2 un 18. 16.10.78.
300. Rasūte (Rasute), m. apst. Vecpils pag. 8 un 6. 12.10.83.
338. Stroķu kapi (vecie). Vecpils pag. 2 un 3. 16.09.78.
371. Vecpils, p., Vecpils pag. 22 un 18. 14.10.78, 21.10.93, 19.07.99.
372. Vecpils katoļu baznīca un m.m., apst. Vecpils pag. 7 un 11. 14.10.78.

Vērgales pag.
45. Bērziņi, m. apst. Vērgales "Bērziņi", "Ceriņi". 9 un 11. 23.08.83.
49. Bubere, (Bubieres, Bube), m. apst. Vērgales pag. 6 un 9. 12.08.77.
95. Ēvanga (Ievanga). Vērgales "Rožkalni". 8 un 8. 23.08.83.
135. Jaunbebe, m. apst. Vērgales "Rožkalni". 11 un 7. 07.10.78.
153. Karēļi, apst. Vērgales pag. 3 un 11. 12.08.77.
233. Māskas, apst. Vērgales pag. 7 un 6. 12.08.77.
270. Ošenieki, m. apst. Vērgales pag. 6 un 4. 07.10.78.
286. Ploce (Plocis), apst. Vērgales pag. 10 un 16. 13.08.77, 29.01.94.
305. Rieģe, m. apst. Vērgales pag. 3 un 5. 07.10.78.
306. Rimtaji, m apst. Vērgales pag. 5 un 5. 25.08.83.
326. Saraiķi, p. (Saraika). Vērgales "Apsītes", "Robežnieki", "Viļņi", "Zvirbuļi". 20 un 30. 12.08.77.
327. Saraiķi, baznīca, apst. Vērgales pag. 2 un 1. 12.08.77.
366. Vecbebe (Bebe), m. apst. Vērgales pag. 3 un 7. 07.10.78.
374. Vērgale (Vērgaļi), p., Vērgales pag. 21 un 43. 07.10.78, 13.10.93. 21.07.99.
375. Vērgales baznīca, apst. 6 un 11. 13.08.77.
376. Vērgales "Priedoli". 1. 12.10.78.
383. Ziemupe, p. Vērgales pag. 15 un 27. 12.08.77.

Virgas pag.
25. Aleksandri (Alekši), apst. Virgas "Rudeņi". 6 un 10. 06.10.83.
138. Jaunvirga (Mazvirga), m. apst. Virgas pag. 9 un 11. 09.09.78.
183. Leinumi, m. apst. Virgas pag. 9 un 6. 10.09.78.
279. Paplaka, p. fragm. Virgas pag. 19 un 12. 09.09.78.
298. Purmsāti, p. Virgas pag., Purmsātu palīgskola. 13 un 21. 10.09.78, 08.01.94.
335. Sproģi, m. apst. Virgas pag. 3 un 4. 06.10.83.
381. Virga, p. Virgas pag. 22 un 38. 09.09.78, 16.10.93.

Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi