Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi - Ventspils rajons - dendroloģisko objektu saraksts

Ances pag.
6. Ance, p. Ances pag. 10 un 35, 09.09.77, 04.10.83.
7. Ances "Gobas", Pāces labais krasts. 26.08.95.
8. Ances "Jāki". 27.08.95.
9. Ances "Ķieģeļnīca", Lonastes kreisais krasts. 26.08.95.
10. Ances "Pilsupi", Lonastes labais krasts. 27.08.95.
11. Ances "Rožkalni", Raķupes kreisais krasts. 26.08.95.
22. Jaunlonaste, m. apst. Ances pag. 7 un 5, 09.09.77.
25. Jāņmuiža, m. apst. Ances "Robežnieki". 6 un 6, 10.09.77.
26. Jāņukalni, m. apst. Ances pag. 7 un 9, 10.09.77.
71. Rindas baznīca, apst. Ances pag. 5 un 4, 10.09.77.
72. Rindas m.m., apst. Ances "Līči". 11 un 6, 10.09.77.

Jūrkalnes pag.
28. Jūrkalne. Jūrkalnes "Villiņi". 150 m no Aizputes pagrieziena uz Ventspils pusi, ceļmalā. 08.10.78.
30. Labrags. Jūrkalnes pag. 30.07.76, 07.09.85.

Piltene
54. Piltene, Brāļu kapi. Lielā iela, pretī Nr.66. 3 un 15, 15.09.77.
55. Piltene, Saules 2, apst. 4 un 43, 19.08.83, 24.11.97.
56. Piltene, Skolas 6. 15, 15.09.77, 19.08.83.
58. Piltenes m.m., m. apst. 5 un 8, 15.09.77.
59. Piltenes vidusskola, apst. 6 un 14, 15.09.77.

Piltenes pag.
3. Amālija, m. apst. Piltenes l. t. 5 un 7, 19.08.83.
14. Beste, m. apst. Piltenes l. t. 4 un 16, 15.09.77.
19. Gārzde, m. apst. Piltenes l. t. 5 un 7, 14.09.77.
31. Lagzdiene, p. Piltenes l. t. 9 un 18, 15.09.77, 12.06.91.
32. Landze, p. Piltenes l. t. 14 un 16, 15.09.77.
33. Landzes baznīca. Piltenes l. t. 06.08.93.
57. Piltenes baznīca, apst. Piltenes l. t. 6 un 11, 15.09.77.
79. Sūķava, m. apst. Piltenes pag. 2 un 7, 17.09.77.
110. Ūdrande, apst. Piltenes "Apšenieki". 10 un 23, 15.09.77, 19.08.83.
260. Virziķe, m. apst. Piltenes l. t. 4 un 7, 15.09.77.
271. Zūru mežmuiža, m. apst. Piltenes "Irši". 6 un 13, 19.08.83.

Popes pag.
23. Jaunmuiža, m. apst. Popes pag. 8 un 4, 14.09.77, 04.10.83.
24. Jaunpope, m. apst. Popes pag. 3 un 5, 14.09.77.
29. Ķieģeļcepļi, m. apst. Popes pag. 5 un 8, 04.10.83.
38. Mežamuiža, apst. Popes pag., Popes mežniecība. 7 un 23, 14.09.77.
60. Pope, p. Popes pag. 23 un 44, 14.09.77, 05.08.93.
61. Popes baronu kapi. Popes pag. 04.10.83, 05.08.93.
62. Popes baznīca, apst. Popes pag. 6 un 7, 14.09.77, 05.08.93.
63. Popes pilskalns. Popes pag. 3 un 6, 04.10.83, 05.08.93, 26.06.96.
64. Popes vecie kapi. Popes pag. 1 un 9, 14.09.77.
257. Vēde, m. apst. Popes pag. 5 un 4, 10.09.77.
258. Vēde, bij. Ventspils kara mežniecība, 154. kv., 2. liters. Popes pag. 16.10.87.

Puzes pag.
4. Amele, apst. Puzes "Oši", "Norieši", "Zemzariņi". 15 un 36, 09.09.77.
13. Bankas, m. apst. Puzes pag. 10 un 10, 04.10.83.
17. Dandzīši (Dandzītes), m. apst. Puzes pag. 5 un 10, 04.10.83, 28.10.93.
21. Jaunieki, m. apst. Puzes "Krūmkalni". 5 un 8, 04.10.83.
27. Jieziņu karjers. Puzes - Virpes ceļš, 1,95 km. Puzes pag. 05.10.94.
39. Mežmuiža, m. apst. Puzes "Kraukļi", "Purviene". 7 un 9, 04.10.83.
65. Puzenieki, p. Puzes pag. 15 un 19, 09.09.77, 04.08.93.
66. Puzes baznīca, apst. Puzes pag. 8 un 12, 09.09.77.
67. Puzes m.m., apst. Puzes pag. 11 un 21, 09.09.77.
68. Puzes muiža, p. Puzes pag. 10 un 11, 09.09.77, 04.08.83.
69. Puzes "Liepkalni". Stendes upes kreisais krasts pie "Liepkalniem". 28.08.95.
70. Puzes pag., Dundagas - Ameles ceļš, Raķupes kreisais krasts. 23.07.95.
77. Stikli (Annahille), apst. Puzes "Cerības", "Putas". 6 un 20, 09.09.77, 16.10.87.
259. Viecīši, m. apst. Puzes "Viecītes". 8 un 7, 04.10.83.

Tārgales pag.
2. Akmeņdziras. Tārgales pag. 05.10.83.
15. Būšnieki, m. apst. Tārgales pag. 3 un 1, 30.07.76.
18. Elšķene, m. apst. Tārgales pag. 5 un 5, 14.09.77.
34. Langsēži, m. apst. Tārgales "Ozoliņi", "Spradzeļi". 4 un 7, 15.09.77.
36. Liepene. Tārgales pag. 3 un 2, 18.08.83, 16.09.85.
44. Miķeļtornis, apst. Tārgales pag. 5 un 5, 30.07.76.
46. Muižnieki, 1. kv. stiga pa kreisi. Tārgales pag. 05.10.83.
47. Ovīši, pie autobusu pieturas. Tārgales pag. 30.07.76.
48. Ovīši. Tārgales "Apses", 200 m uz ziemeļrietumiem no autobusu pieturas. 4, 18.08.83.
49. Ovīši, pie Tārgales "Jūrmalniekiem". 18.08.83.
50. Ovīši. Tārgales "Kalnmaļi", 250 m uz dienvidiem no bākas. 18.08.83.
51. Packule. Tārgales "Laimiņas". 14.09.77.
81. Tārgale, p. Tārgales pag. 15 un 36, 06.08.93.
82. Tārgale, centra apst. Tārgales pag. 13 un 58, 13.06.78.
83. Tārgale, pie skolas. 05.06.88.
84. Tārgales "Dižkalnmalas", ceļmalā. 05.11.97.
85. Tārgales "Priednieki", m. apst. 7, 15.09.77, 19.10.87.
86. Tārgales "Robežnieki", m. apst. 5 un 7, 14.09.77.
262. Zambe (Zambere), m. apst. Tārgales pag. 5 un 4, 14.09.77.

Ugāles pag.
5. Ameļi (Ameļciems), m. apst. Ugāles pag. 5 un 6, 08.09.77.
16. Cirkale, apst. Ugāles pag. 5 un 7, 08.09.77.
40. Mežmuiža, m. apst. Ugāles "Mežmāja". 4 un 5, 04.10.83.
42. Mētru mežniecība, 280. kv. 27. lit. Ugāles "Silakrogs". 19.10.87.
43. Mētru mežniecība, 152. kv. Ugāles "Zīles'. 25.10.77.
45. Mode, m. apst. Ugāles pag. 6 un 13, 09.09.77.
75. Sirgumi, m. apst. Ugāles pag. 3 un 3, 19.08.83.
88. Ugāle, centra apst. Ugāles pag. 11 un 20, 08.09.77.
89. Ugāle, Mežmāja, m. apst. Ugāles pag. 1 un 4, 08.09.77.
90. Ugāle, Rīgas šoseja 11. Ugāles pag. 08.09.77.
91. Ugāle, Skolas 1a. Ugāles pag. 19.10.87.
92. Ugāle - Zūras, 3 km no Ugāles, Mētru mežniecība. 25.10.77.
93. Ugāles baznīca, apst. Ugāles pag. 4 un 2, 08.09.77.
94. Ugāles m.m., m. apst. Ugāles pag. 6 un 6, 08.09.77.
95. Ugāles muiža, p. Ugāles "Jaunstārosti", "Ošnieki". 14 un 21, 08.09.77.
96. Ugāles pareizticīgo baznīca un m.m., apst. Ugāles "Paaugas". 2 un 15, 08.09.77.
97. Ugāles pilskalns un baronu kapi. Ugāles pag. 20.10.87.
98. Ugāles "Dižozoli", "Vilnīši". 08.09.77.
99. Ugāles "Dziras", daiļdārzs. 3 un 54, 20.10.87.
100. Ugāles "Eniņi II". 2, 08.09.77.
101. Ugāles "Ezernieki". 05.10.94.
102. Ugāles "Silmaļi". 3, 25.10.77.

Usmas pag.
20. Grenči, m. apst. Usmas pag. 5 un 5, 09.09.77.
80. Šarlote, m. apst. Usmas pag. 6 un 7, 09.09.77.
103. Usma, apst. Usmas pag. 7 un 8, 08.09.77, 28.11.84.
104. Usmas "Aļļi". 07.10.97.
261. Zaļāmuiža (Zaļais ciems), m. apst. Usmas pag. 7 un 4. 08.09.77.

Užavas pag.
37. Lībuciems (Lībciems). Užavas "Brunči". 18.08.83.
73. Sārnate, p. Užavas pag. 12 un 24, 16.09.77.
105. Užava, apst. Užavas "Brieži". 9 un 12, 17.09.77.
106. Užavas pamatskola, apst. Užavas pag. 7 un 18, 17.09.77.
107. Užavas "Jaunbellas". Ventspils - Liepāja, pagrieziens uz Lībuciemu. 18.08.83.
108. Užavas "Kangrotkājas". 18.08.83.
109. Užavas "Muižarāji", "Upenieki". 11.08.72.

Vārves pag.
12. Annas, m. apst. Vārves "Annas", "Muižarāji". 4 un 11, 16.09.77.
35. Leči (Lēči, Atlicene), p. Vārves pag. 12 un 30, 17.09.77, 12.06.91.
53. Pasiekste, p. Vārves pag. 3 un 10, 17.09.77, 18.08.83.
78. Stirbe, m. apst. Vārves pag. 1 un 4, 16.09.77.
111. Vārve, p. Vārves pag. 18 un 27, 17.09.77, 17.09.85, 12.06.91.
112. Vārves "Bierandi". 07.10.97.
270. Zūras, p. Vārves pag. 22 un 44, 16.09.77, 05.08.93.

Ventspils
114. Ventspils, Atpūtas dārzs. Lielais prospekts - Vasarnīcu iela. 04.10.96.
115. Ventspils, Jūrmalas parks. 09.10.97.
116. Ventspils, Rātslaukums, Nikolaja evanģēliski luteriskās draudzes baznīca. 04.10.96.
117. Ventspils, Reņķa dārzs. 10 un 28, 08.10.78, 05.11.96.
118. Ventspils, Sarkanmuižas dārzs. Sarkanmuižas dambis 48. 3 un 14, 08.10.78, 05.10.96.
119. Ventspils, Tilta dārzs. 3 un 33, 08.10.78, 05.10.96, 18.09.97.
120. Ventspils, Zviedru valnis. 1 un 5, 087.10.78, 09.10.97.
121. Ventspils, stacija. 11.08.72, 24.09.86.
122. Ventspils, Doku kapi. 06.10.97.
123. Ventspils, Kantsonu kapi. Jundas iela. 20.09.97.
124. Ventspils, Katoļu un pareizticīgo kapi. 19.09.97.
125. Ventspils, Meža kapi. Aizsaules 13. 19.09.97.
126. Ventspils, Priežgala kapi. 20.09.97.
127. Ventspils, skvērs pretī Avotu 3. 19.09.97.
128. Ventspils, skvērs starp Embūtes un Uzvaras ielu. 09.10.97.
129. Ventspils, skvērs starp Ganību un Kuldīgas ielu. 2 un 14, 09.10.97.
130. Ventspils, skvērs pie Lielās ielas 7. 05.10.96.
131. Ventspils, skvērs pretī Skroderu 6. 05.09.96.
132. Ventspils, skvērs Skroderu un Maiznieku ielas krustojumā. 05.10.96.
133. Ventspils, Akmeņu 1. 09.10.97.
134. Ventspils, Alkšņu 13. 06.10.97.
135. Ventspils, Andreja 5. 05.10.96.
136. Ventspils, Augusta 20. 19.09.97.
137. Ventspils, Baldones 9. 19.09.97.
138. Ventspils, Baznīcas 6. 04.10.96.
139. Ventspils, Bērzu 17. 19.09.97.
140. Ventspils, Brocēnu 1a. 19.09.97.
141. Ventspils, Brocēnu 7. 19.09.97.
142. Ventspils, Brocēnu 10a. 19.09.97.
143. Ventspils, Brocēnu 20. 19.09.97.
144. Ventspils, Dārza 2. 04.10.96.
145. Ventspils, Dīķu 1a. 19.09.97.
146. Ventspils, Dzintara un Talsu ielas stūrī. 20.09.97.
147. Ventspils, Embūtes 17. 10.10.96.
148. Ventspils, Ezera 3. 20.09.97.
149. Ventspils, Ezera 14. 20.09.97.
150. Ventspils, Ezera 15a. 2 un 38, 20.10.87, 20.09.97.
151. Ventspils, Ezera 16. 20.09.97.
152. Ventspils, Gaismas 3. Jūras vides pārvalde. 18.09.97.
153. Ventspils, Ganību 26. Viesnīca "Dzintarjūra". 09.10.97.
154. Ventspils, Inženieru 49. 05.10.96.
155. Ventspils, Jāņa un Pils ielas stūris. 05.11.97.
156. Ventspils, Jēkaba 3. 19.09.97.
157. Ventspils, Jūras 34. 09.11.97.
158. Ventspils, Kalēju 18. 19.09.97.
159. Ventspils, Kalēju 20. 19.09.97.
160. Ventspils, Kapteiņu 3. 09.10.97.
161. Ventspils, Kapteiņu 7. 09.10.97.
162. Ventspils, Kapteiņu 30. 09.10.97.
163. Ventspils, Karlīnes 1. 04.10.96.
164. Ventspils, Katoļu 11. 08.10.97.
165. Ventspils, Katrīnas 4. 09.10.97.
166. Ventspils, Katrīnas 14. 05.10.96.
167. Ventspils, Komētas 6/8. 06.10.97.
168. Ventspils, Kuldīgas iela, iepretim 1 un 2, uz ielu sadalošās joslas. 05.10.96.
169. Ventspils, Kuldīgas 65. Ventspils 2. vidusskola. 05.11.97.
170. Ventspils, Kuldīgas 108, bij. m.m. 1 un 7, 05.10.83, 05.10.96.
171. Ventspils, Kuldīgas 111. 16.09.85, 10.10.96.
172. Ventspils, Kuldīgas 113. 10.10.96.
173. Ventspils, Kuldīgas 134. Bij. Ventspils zaļumsaimniecības kombināts. 08.10.78, 05.10.96.
174. Ventspils, Latgales 9. 19.08.83.
175. Ventspils, Lauku iela, pie autostacijas. 04.10.96.
176. Ventspils, Lazdu 16. 19.09.97.
177. Ventspils, Lazdu 20. 19.09.97.
178. Ventspils, Lazdu 25. 19.09.97.
179. Ventspils, Lielais prospekts 49. 09.10.97.
180. Ventspils, Lielais prospekts 51. 09.10.97.
181. Ventspils, Lielā Dzirnavu 20. 15.10.97.
182. Ventspils, Marijas iela, dienvidaustrumos no ēkas Lielajā ielā 7. 05.10.96.
183. Ventspils, Mednieku 7. Ventspils virsmežniecība "Kursa". 06.10.97.
184. Ventspils, Meža 90. 05.10.96.
185. Ventspils, Meža 92, 10.09.97.
186. Ventspils, Packules iela, Dārzkopības sabiedrība Nr.115 "Ķīmiķis". 18.09.97.
187. Ventspils, Parka 4. 04.10.96.
188. Ventspils, blakus Pāvila 22a. 19.09.97.
189. Ventspils, Pētera un Saules ielas stūris. 09.10.97.
190. Ventspils, Pionieru 17. 19.09.97.
191. Ventspils, Plosta 5. 09.10.97.
192. Ventspils, Pļavas 10. 19.09.97, 05.11.97.
193. Ventspils, Pļavas 44a. 19.09.97, 05.11.97.
194. Ventspils, Priežu 17. 19.09.97.
195. Ventspils, Priežu 30d. 20.10.87, 10.10.96.
196. Ventspils, Raiņa 10. 04.10.96.
197. Ventspils, Raiņa un Andreja ielas krustojums. 05.10.96.
198. Ventspils, Raiņa un Ģertrūdes ielas stūris. 04.10.96.
199. Ventspils, Rīgas 12a. 09.10.97.
200. Ventspils, Riņķu 2. Ventspils jūras zvejniecības brīvdabas muzejs. 9 un 65. 18.09.97.
201. Ventspils, Robežu 2/2, 96. 18.09.97.
202. Ventspils, Talsu 4. 20.09.97.
203. Ventspils, Talsu 37. 20.09.97.
204. Ventspils, Talsu 42. 20.09.97.
205. Ventspils, Talsu 75. 10.10.96.
206. Ventspils, Talsu 200. 27.10.2000.
207. Ventspils, Tārgales 5. Ventspils 3. vidusskola. 05.11.97.
208. Ventspils, Tērandes 12. 19.09.97.
209. Ventspils, Tukuma 4. 19.09.97.
210. Ventspils, Tukuma 20. 19.09.97.
211. Ventspils, Tukuma 43. 19.09.97.
212. Ventspils, Upes 4. 19.09.97.
213. Ventspils, Upes 9. 19.09.97.
214. Ventspils, Užavas 12. 05.10.96.
215. Ventspils, Kr. Valdemāra 3. 09.10.97.
216. Ventspils, Kr. Valdemāra 5. 09.10.97.
217. Ventspils, Kr. Valdemāra 11. 09.10.97.
218. Ventspils, Kr. Valdemāra, pretī Kapteiņa ielas galam. 09.10.97.
219. Ventspils, Valmieras 11. 09.10.97.
220. Ventspils, Vasarnīcu 11. 04.10.96.
221. Ventspils, Vasarnīcu 15. 04.10.96.
222. Ventspils, Vasarnīcu 17. 05.11.97.
223. Ventspils, Vasarnīcu 21. 04.10.95.
224. Ventspils, Vasarnīcu 23. 04.10.96.
225. Ventspils, Vasarnīcu 25. 04.10.96.
226. Ventspils, Vasarnīcu 27. 04.10.96.
227. Ventspils, Vasarnīcu 28. 04.10.96.
228. Ventspils, Vasarnīcu 32. 04.10.96.
229. Ventspils, Vasarnīcu 38. 04.10.96.
230. Ventspils, Vasarnīcu un Riņķu ielas stūris. 18.09.97, 28.09.99.
231. Ventspils, Vārpu ielas sākumā, 150 m uz rietumiem no fermas. 18.09.97.
232. Ventspils, Vārpu 20. 69, 18.09.97.
233. Ventspils, Viļņu 10. 07.10.97.
234. Ventspils, Vītolu 4. 19.09.97.
235. Ventspils, Vītolu 40/42. 19.09.97.
236. Ventspils, Vītolu 50. 19.09.97.
237. Ventspils, Vītolu un Sabiles ielas stūris. 05.11.97.
238. Ventspils, Zvaigžņu 6. 05.11.97.
239. Ventspils, Būšnieku ezera austrumu krasts. 27.10.2000.
240. Ventspils, Būšnieku ezera rietumu un dienvidu krasts. 27.10.2000.
241. Ventspils, Būšnieku ezera ziemeļu un ziemeļrietumu krasts. 27.10.2000.
242. Ventspils, jūras krasts dienvidos no bij. Būšnieku bākas. Ventspils mežniecības 18. kv. 27.10.2000.
243. Ventspils, jūras krasts ziemeļos no Ventspils, Ventspils pilsētas mežniecības 2. kv. 27.10.2000.
244. Ventspils, Maurciems, "Poļi". 27.10.2000.
245. Ventspils, Maurciems, "Priežulejas". 27.10.2000.
246. Ventspils, Maurciems, "Roževici". 27.10.2000.
247. Ventspils, Staldzene, Bangu 24. 14.08.98.
248. Ventspils, Staldzene, Bangu 34. 14.08.98.
249. Ventspils, Staldzene, Selgas 23. 14.08.98.
250. Ventspils, Staldzene, Staldzenes 26. 18.08.83, 09.10.97.
251. Ventspils, Staldzene, Staldzenes 29. 14.08.98.
252. Ventspils, Staldzene, Staldzenes un Bangu ielas krustojums. 09.10.2000.
253. Ventspils, Staldzene, Staldzenes ielā pretī zivju pārstrādes ceham. 10.10.2000.
254. Ventspils "Dzilnas". 09.10.97.
255. Ventspils "Irbes". Ventspils mežniecība. 05.11.97.
256. Ventspils "Mazkaķi". 09.10.97.

Ziru pag.
74. Semba, m. apst. Ziru pag. 9 un 6, 19.08.83.
76. Sises mežmuiža (Piltenes mežkungmuiža), m. apst. Ziru pag. 7 un 10, 16.09.77.
87. Tērande, apst. Ziru pag. 9 un 10, 16.09.77.
113. Vendzava, p. Ziru pag.10 un 12, 16.09.77.
263. Ziras, p. Ziru pag. 17 un 25, 16.09.77.

Zlēku pag.
1. Abavmuiža, apst. Zlēku "Ābeļnieki", "Ventas". 11 un 11, 19.08.83.
41. Mežmuiža, m. apst. Zlēku "Šalkas". 13 un 9, 19.08.83.
52. Palga, m. apst. Zlēku "Cilarāji", "Kalnarāji". 2 un 3, 19.08.83.
264. Zlēkas, p. Zlēku pag. 16 un 20, 15.09.77, 06.08.93.
265. Zlēku baznīca, apst. Zlēku pag. 6 un 2, 15.09.77.
266. Zlēku m.m., apst. Zlēku pag. 14 un 25, 15.09.77.
267. Zlēku pamatskola, apst. Zlēku pag. 12 un 13, 15.09.77.
268. Zlēku "Egļukalni". 26.06.96.
269. Zlēku "Mežmaļi". 26.06.96.

Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi