Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi - Saldus rajons - dendroloģisko objektu saraksts

Blīdenes pag.
6. Birži, m. apst. Blīdenes pag. 10 un 3, 27.09.83.
7. Blīdenes baznīca, apst. Blīdendes pag. 14 un 14, 22.06.78.
8. Blīdenes m.m., apst. Blīdenes pag. 9 un 11, 22.06.78.
9. Blīdenes mežkungmuiža, apst. Blīdendes "Mežkalni". 15 un 12, 22.06.78.
15. Buņi, m. apst. Blīdenes pag. 8 un 6, 27.09.83.
17. Dūrumuiža (Dūras), apst. Blīdenes pag. 19 un 17, 22.06.78.
18. Dūru skola. Blīdenes pag. 31.08.78.
43. Jaunmuiža, apst. Blīdenes pag. 9 un 14, 22.06.78.
68. Lielblīdene (Blīdenes muiža), p. Blīdenes pag. 12 un 24, 22.06.78.
72. Lube, m. apst. Blīdenes "Lubenieki". 6 un 7, 01.08.78.
82. Mazblīdene, p. Blīdenes pag. 9 un 17, 22.06.78.
83. Mazdūras, apst. Blīdenes pag. 15 un 9, 22.06.78.
103. Pilsblīdene, p. Blīdenes pag. 38 un 47, 18.07.78, 18.08.93.
136. Stūri (Stūrmuiža), p. Blīdenes pag. 16 un 36, 22.06.78, 18.08.93.

Brocēni
10. Brocēni, apst. pie ieejas Brocēnu Cementa un šīfera kombinātā. 1 un 14, 20.07.78.
11. Brocēni, Inženieru 5, m. apst. 1 un 11, 22.06.78.

Cieceres pag.
12. Brocēnu "Braki". 14.11.96.
13. Brocēnu "Paurēni". 14.11.96.
16. Cieceres ezera sala. Brocēnu l. t. 02.02.96.
20. Emburga, m. apst. Brocēnu "Annaskalni". 6 un 6, 16.09.83.
23. Ezeru kapi. Brocēnu l. t. 02.02.96.
66. Lemzere, m. apst. Brocēnu l. t. 7 un 12, 21.07.78.
69. Lielciecere, m. apst. Brocēnu l. t. 7 un 6, 21.07.78.
93. Oškalni (bij. Biļļu krogs). Brocēnu l.t. 1, 16.09.83.
124. Saldus mežniecība. Brocēnu l. t. 12.08.93.

Ezeres pag.
3. Amberģi, apst. Ezeres pag. 13 un 7, 02.07.75.
22. Ezeres "Kaivēni", apst. 9 un 28, 31.07.76, 20.08.93.
31. Garozas, m. apst. Ezeres pag. 3 un 8, 04.08.78.
34. Griezes m.m., p. Ezeres pag. 15 un 19, 04.08.78.
35. Grīvaiši, m. apst. Ezeres "Mētras", "Grīvaiši". 7 un 7, 04.08.78.
36. Grīvaišu baznīca un kapi. Ezeres pag. 9, 04.08.78.
37. Grīvaiši - Saldus, pagrieziens uz Šarloti,gar Šarlotes ceļu. Ezeres pag. 04.08.78.
49. Jurģumuiža, m. apst. Ezeres "Ķirmnieki", "Aļņi". 5 un 13, 27.09.83.
70. Lielezere (Ezere), p. Ezeres pag. 27 un 35, 31.07.76, 20.08.93.
80. Marijas muiža (Marija), p. fragm. Ezeres pag. 8 un 19, 04.08.78, 27.09.83.
81. Mauri, p. fragm. Ezeres pag. 9 un 14, 02.07.75.
138. Šarlote, m. apst. Ezeres pag. 7 un 5, 04.08.78.

Gaiķu pag.
26. Gaiķu baznīca, apst. Gaiķu pag. 4, 19.07.78.
27. Gaiķu m.m., m. apst. Gaiķu pag. 8 un 10, 19.07.78.
28. Gaiķu muiža, p. Gaiķu pag. 15 un 23, 19.07.78, 11.11.87.
29. Gaiķu "Vālītes". 08.08.72.
47. Jurģi, m. apst. Gaiķu pag. 5 un 3, 19.07.78.
71. Lielsatiķi, p. Gaiķu pag. p. 22 un 30, 19.07.78.
87. Muižciems, m. apst. Gaiķu pag. 4 un 12, 19.07.78.
88. Mušmuiža, apst. Gaiķu "Krastmaļi", "Dunduri", "Tauriņi", "Upmaļi". 10 un 4, 28.09.83.
94. Ozolmuiža, apst. Gaiķu "Ķelleri", "Dārzi". 9 un 15, 28.09.83.
104. Purvumuiža, apst. Gaiķu "Silenieki". 9 un 16, 28.09.83.
148. Vecsatiķi, p. Gaiķu pag. 15 un 30, 19.07.78.
149. Vecsātiņi, apst. Gaiķu "Irbītes". 5 un 25, 19.07.78, 28.09.83, 02.12.93.

Jaunauces pag.
39. Jaunauce, p. Jaunauces pamatskola. 22 un 48, 02.08.78, 21.08.93.
40. Jaunauces m.m., p. Jaunauces "Oši". 17 un 28, 02.08.78.
46. Jumpraviešu muiža, p. Jaunauces pag. 15 un 24, 03.08.78.
95. Ozolmuiža, p. fragm. Jaunauces pag. 11 un 11, 02.08.78.
111. Ropmuiža (Galamuiža), apst. Jaunauces pag. 6 un 9, 03.08.78.
139. Šarlote, m. apst. Jaunauces pag. 6 un 7, 02.08.78.

Jaunlutriņu pag.
42. Jaunlutriņu "Ošenieki". 07.07.94.
44. Jaunmuiža, p. Jaunlutriņu pag. 15 un 48, 19.07.78, 18.08.93.
51. Kalni, m. apst. Jaunlutriņu pag. 8 un 8, 20.07.78.
67. Liekniņi, m. apst. Jaunlutriņu pag. 6 un 6, 28.09.83.
78. Lutriņu m.m., m. apst. Jaunlutriņu pag. 11 un 12, 19.07.78.

Kursīšu pag.
1. Akmeņdziras, p. fragm. Kursīšu pag. 8 un 21, 04.08.78.
14. Bruzilu muiža, p. Kursīšu pag. 13 un 14, 04.08.78, 20.08.93.
30. Garoza, m. apst. Kursīšu "Rijnieki". 5 un 10, 27.09.83.
58. Kursīši, p. Kursīšu pag. 15 un 12, 03.08.78.
59. Kursīšu kapi un bij. baznīca. Kursīšu pag. 04.08.78.
60. Kursīšu m.m., apst. Kursīšu pag. 6 un 6, 04.08.78.
61. Kursīšu mežkungmuiža, p. fragm. Kursīšu "Rīteļi", "Lodiņi", "Mežnieki". 11 un 19, 03.08.78.

Lutriņu pag.
62. Ķierme, m. apst. Lutriņu pag. 4 un 13, 19.07.78.
63. Lašupe, m. apst. Lutriņu pag. 4 un 13, 20.07.78.
74. Lutriņi, p. Lutriņu pamatskola. 16 un 47, 19.07.78, 14.06.91.
75. Lutriņu baznīca, apst. Lutriņu pag. 8, 19.07.78.
76. Lutriņu "Līči" (Lašupes mežniecība). Cieceres ezera krastā. 07.07.94.
77. Lutriņu "Līgotņi", apst. 7 un 22, 19.07.78.
79. Lutriņu "Tāles". 31.08.72.
86. Mežmuiža (Lašupes mežniecība), p. fragm. Lutriņu "Līči". 19 un 49, 20.07.78.
133. Sluķi, m. apst. Lutriņu pag. 5 un 11, 20.07.78.

Nīgrandes pag.
2. Alši, m. apst. Nīgrandes pag. 2 un 19, 05.08.78.
19. Dziras, p. Nīgrandes pag. 18 un 18, 05.08.78.
33. Griezes muiža, apst. Nīgrandes pag. 14 un 9, 05.08.78.
48. Jurģi (Jurģumuiža), m. apst. Nīgrandes "Jurģīši". 6 un 13, 05.08.78.
84. Meldzere, p. fragm. Nīgrandes pag. 16 un 27, 05.08.78.
89. Nīgrande, p. Nīgrandes pamatskola. 14 un 36, 05.08.78.
90. Nīgrandes baznīca. Nīgrandes pag. 05.08.78.
91. Nīgrandes "Kalni", apst. ("Kalnaiši"). 10 un 10, 05.08.78.
92. Nīgrandes "Rožkalni", apst. 23 un 525, 05.07.78, 09.08.83, 11.08.93, 12.12.05.
102. Piķeļmuiža, m. apst. Nīgrandes pag. 10 un 7, 05.08.78.

Novadnieku pag.
24. Ēvarži, m. apst. Novadnieku "Ābelītes", "Gudrupi", "Smilgas". 6 un 11. 28.09.83.
38. Jaunāmuiža, m. apst. Novadnieku pag. 10 un 10, 21.07.78.
56. Klenči, m. apst. Novadnieku pag. 7 un 8, 21.07.78.
100. Pauri, m. apst. Novadnieku pag. 12 un 13, 21.07.78.
101. Pēteri (Pēternieki), apst. Novadnieku pag. 6 un 17, 21.07.78.
128. Sātiņi, apst. Novadnieku pag. 9 un 10, 21.07.78.
130. Sātiņu pamatskola, apst. Novadnieku pag. 9 un 29, 21.07.78, 28.09.83.
131. Sesīle, p. Novadnieku pag. 13 un 17, 26.09.2000.
142. Ulpe, apst. fragm. Novadnieku pag. 10 un 12, 21.07.78.
143. Upesmuiža, p. Novadnieku pag. 9 un 26, 20.07.78.
144. Ūbeļi, m. apst. Novadnieku pag. 5 un 15, 21.07.78.
150. Vecsesile, apst. Novadnieku pag. 8 un 6, 21.07.78.
151. Veczvārde (Zvārde), p. fragm. Novadnieku pag. 13 un 28, 22.07.78.

Pampāļu pag.
5. Auniņi, m. apst. Pampāļu pag. 7 un 8, 21.07.78.
32. Grāveļi, apst. Pampāļu pag. 5 un 27, 21.07.78.
65. Lavīzes, m. apst. Pampāļu "Akmentiņi". 5 un 8, 02.07.75.
73. Lukas, m. apst. Pampāļu pag. 6 un 7, 05.08.78.
96. Pampāļi, p. Pampāļu pag. 13 un 12, 02.07.75, 14.06.91.
97. Pampāļi, vecie kapi. Pampāļu pag. 31.08.72.
98. Pampāļu m.m. (Celmenieki), apst. Pampāļu pag. 14 un 17, 02.07.75.
99. Pampāļu pamatskola, apst. Pampāļu pag. 20 un 110, 02.08.75, 03.08.78.
105. Pūteļkalns (Pampāļu mežkungmuiža), apst. Pampāļu "Kalnieši". 10 un 23, 12.11.87.

Remtes pag.
50. Kalītes, m. apst. Remtes pag. 7 un 18, 18.07.78.
55. Kaulice (tagad Kaulači), p. fragm. Remtes pag. 17 un 19, 18.07.78.
106. Remte, p. Remtes pamatskola. Remtes pag. 26 un 49, 18.07.78, 18.08.93.
134. Smukmuiža (Smukas), p. Remtes pag. 23 un 44, 29.08.74, 18.07.78.
146. Veckaulači, apst. Remtes pag. 9 un 10, 16.09.83.

Rubas pag.
41. Jaunlīkupene, apst. Rubas pag. 11 un 22, 04.08.78.
45. Jāņmuiža, apst. Rubas pag. 9 un 8, 04.08.78.
107. Reņģe, apst. Rubas pag. 11 un 34, 02.08.78.
108. Reņģes baznīca. Rubas pag. 04.08.78.
109. Reņģes m.m., apst. Rubas pag. 12 un 14, 04.08.78.
110. Reņģes pils, p. (Rubas pamatskola). Rubas pag. 28 un 55, 02.08.78, 20.08.93.
112. Rozes skola, apst. Rubas pag. 11 un 22, 04.08.78.
113. Ruba. 29.08.72.
147. Veclīkupene, p. Rubas pag. 16 un 29, 04.08.78.

Saldus
53. Kalnsētas, p. Saldus pilsēta. 29 un 55, 22.06.78, 10.08.93.
115. Saldus, ev. luteriskā baznīca, apst. 4 un 14, 20.07.78.
116. Saldus, Helmaņa parks. 10 un 8, 12.10.83.
117. Saldus, Kalpaka laukums. 1 un 14, 20.07.78.
118. Saldus m.m., m. apst. Saldus, Jelgavas 8. 8 un 19, 03.08.78.
119. Saldus, Mūzikas skvērs. 11 un 38, 20.07.78.
120. Saldus, pareizticīgo draudzes m.m. Saldus, Striķu 26, 30. 6 un 18, 01.08.78.
121. Saldus, pilsētas kapi. 12, 21.07.78.
122. Saldus, Lielā 6. 31.07.76.
123. Saldus, Ziemeļu 10a. (L. Jefimova). 1 un 69, 28.09.83, 12.08.93.
125. Saldusmuiža, apst. Saldus, Slimnīcas 3. 19 un 27, 16.09.83.

Saldus pag.
57. Kumbri, apst. Saldus pag. 8 un 22, 19.07.78.

Šķēdes pag.
4. Auni, m. apst. Šķēdes pag. 11 un 11, 12.08.83.
64. Laukmuiža (Lauki), m. apst. Šķēdes pag. 3 un 7, 20.07.78.
126. Sārcene, apst. Šķēdes pag. 4 un 10, 31.07.77.
127. Sārcenes kapi. Šķēdes pag. 5, 31.07.77.
140. Šķēde, p. Šķēdes pag. 15 un 36, 20.07.78, 18.08.93.
141. Šķēdes "Spīķi" (Mežmuiža). Šķēdes pag. 10 un 12, 29.09.83.
156. Zutene, p. Šķēdes pag. 12 un 17, 26.09.2000.

Vadakstes pag.
52. Kalnmuiža, m. apst. Vadakstes pag. 8 un 1, 02.08.78.
85. Mežbenkava (Benkavas mežkungmuiža), m. apst. un kokaudzētava. Vadakstes pag. 15 un 30, 02.08.78.
114. Sakasmuiža, m. apst. Vadakstes pag. 15 un 17, 02.08.78.
145. Vadakste, p. Vadakstes pag. 22 un 30, 02.08.78, 12.07.85, 21.08.93.

Zaņas pag.
25. Franči, p. fragm. Zaņas pag. 9 un 15, 02.07.75.
54. Kareļi, p. Zaņas pag. 13 un 24, 02.07.75.
129. Sātiņi, apst. Zaņas pag. 5 un 8, 02.07.75.
132. Silaiņu kapi. Zaņas pag. 02.07.75.
152. Zaļāmuiža, m. apst. Zaņas "Ozoliņi". 9 un 8, 02.07.75.
153. Zaņa, m. apst. Zaņas pag. 5 un 9, 05.08.78.
154. Zaņas pamatskola, apst. Zaņas pag. 10 un 19, 05.08.78, 27.09.83.

Zirņu pag.
21. Ermīne, m. apst. Zirņu pag. 11 un 5, 28.09.83.
155. Zirņi, apst. Zirņu pamatskola. 10 un 15, 20.07.78.

Zvārdes pag.
135. Striķi, p. Zvārdes pag. 19 un 30, 21.07.78.

Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi