Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi - Ludzas rajons - dendroloģisko objektu saraksts

Briģu pag.
9. Briģi, m. apst. Briģu pag. 11 un 4, 11.09.74.
34. Jaunslobodka (tagad Jaunā Slobodka), apst. Briģu pag. 6 un 9, 11.09.74.
51. Lielā Pīkova (Lielpikava), m. apst. Briģu pag. 8 un 7, 08.08.79.
67. Mazā Pīkova (Mazpikava), m. apst. Briģu pag. 6 un 8, 08.08.79.

Ciblas pag.
12. Ciblas "Leidumas" (bij. Ciblas mežniecība), apst. 5 un 10. 08.08.79.
19. Eversmuiža (Cibla), p. Ciblas pag. 17 un 24, 10.09.74, 83.
20. Eversmuižas (Ciblas) baznīca, apst. Ciblas pag. 10.09.74, 16.06.87.
22. Felicianova, p.fragm. Ciblas pag. 21 un 22, 09.08.79.
65. Marinpole (Marenpole), p. fragm. Ciblas pag. 15 un 8, 08.08.79.
77. Ozupiene (Ozupine), p. Isnaudas pag. 17 un 8, 08.08.79, 27.11.91.
102. Skriņi, ceļa mala. Ciblas pag. 08.08.79.

Cirmas pag.
13. Cirmes pusmuiža, apst. Cirmas pag. 8 un 5, 07.08.79.
15. Danopole, m. apst. Cirmas pag. 7 un 6, 07.08.79.
28. Gomeļmuiža, p. Cirmas pag. 21 un 30, 09.08.79. 26.11.91, 19.08.99.

Goliševas pag.
18. Endzeļmuiža, apst. fragm. Goliševas pag. 4 un 4, 06.08.79.
26. Goliševa, vecā sk., apst. Goliševas pag. 4 un 4, 06.08.79.
27. Goliševas baznīca, apst. Goliševas pag. 06.08.79.

Isnaudas pag.
7. Boguslova (Bogostavova), m. apst. Isnaudas pag. 8 un 2, 09.08.79.
8. Breidaki, apst. Isnaudas pag. 14 un 8, 09.08.79.
29. Isnauda, p. Isnaudas pag. 13 un 17, 12.09.74.
30. Istalsna, p. fragm. un baznīcas apst. Isnaudas pag. 13 un 8, 08.08.79.
39. Kiseļi, p. Isnaudas pag. 12 un 14, 09.08.79.
42. Kreiči (Fortunapole), p. fragm. Isnaudas pag. 19 un 17, 09.08.79.
44. Kubulovas dzirnavas, apst. Isnaudas pag. 16 un 9, 09.08.79.
66. Martiševa (Martiši), m. apst. Isnaudas pag. 10 un 9, 09.08.79.
93. Restmuiža, m. apst. Isnaudas pag. 15 un 8, 09.08.79.

Istras pag.
1. Annapole (Annaspole), p. fragm. Istras pag. 14 un 8, 25.06.81.
16. Dubiņino, bij. māju vieta. Istras pag. 4 un 2, 25.06.81.
31. Istra, p. Istras pag. 13 un 7, 12.09.74.
40. Koņecpole, p. Istras pag. 15 un 20. 12.09.74, 16.06.87.
61. Lūņi (Luņi), apst. Istras pag. 5 un 2, 25.06.81.
83. Pčolki, m. apst. Istras pag. 1 un 3, 12.09.74.
103. Soboļino (Soboļinas, Sibiļina), m. apst. 9 un 3, 25.06.81.
106. Vecslaboda (Vecsloboda), p. Istras pag. 9 un 20, 12.09.74.

Kārsava
36. Kārsava, centra apst. 6 un 16, 10.09.74.
37. Kārsava, katoļu m.m. (Puškina iela 11), apst. 8 un 7, 10.09.74.
38. Kārsava, ev. luteriskā baznīca, apst. 7 un 9, 10.09.74.

Lauderu pag.
50. Lauderi, p. Lauderu pag. 14 un 20, 11.09.74, 16.06.87.
100. Saloši (tagad Sološi), apst. Lauderu pag. 4 un 7, 25.06.81.

Līdumnieku pag.
45. Kujerci, m. apst. Līdumnieku pag. 6 un 8, 08.08.79.
46. Kurjanova, p. Līdumnieku pag. 14 un 7, 08.08.79.
52. Līdumnieki (Zabolotje), p. fragm. Līdumnieku pag. 10 un 6, 08.08.79.
86. Platpirova, m. apst. Līdumnieku pag. 4 un 2, 08.08.79.

Ludza
55. Ludza, Pilsētas parks. 17 un 49, 10.09.74.
56. Ludza, pilskalna ansamblis, apst. 5 un 12, 09.08.79.
57. Ludza, Latgales 55, Ludzas Metālists. 11.09.74.
58. Ludza, Strādnieku šķērsiela. 11.09.74.
59. Ludza, Runtorta, p. 24 un 33, 09.08.79, 26.11.91, 22.08.99.
60. Ludza, Runtorta, baronu kapi. 09.08.79.

Malnavas pag.
14. Dagušova. Malnavas pag. 06.08.79.
32. Ījovka (Jevka), apst. Malnavas pag. 5 un 6, 07.08.79.
62. Malnavas muiža, p. Malnavas pag. 18 un 63, 10.09.74.
63. Malnavas "Jauntipāni" (bij. Kārsavas mežniecība), apst. 4 un 8, 05.08.79.
76. Ozolmuiža, m. apst. Malnavas pag. 5 un 6, 07.08.79.
89. Puriņu muiža (Zaļmuiža II), apst. Malnavas pag. 4 un 6, 05.08.79.
113. Zaļmuiža (Lielā Bondarova), m. apst. Malnavas pag. 6 un 5, 07.08.79.

Mežvidu pag.
2. Annasmuiža (Annas), p. Mežvidu pag. 18 un 11, 31.07.74.
41. Krališa (tagad Kroleiši), apst. Mežvidu pag. 10 un 8, 07.08.79.
43. Krutka (tagad Pustapole), p. Mežvidu pag.10 un 8, 07.08.79.
68. Mežvidi, apst. 1. Mežvidu pamatskola. Mežvidu pag. 8 un 20, 06.08.79.
69. Mežvidu muiža (Mežvidi II), p. 2. Mežvidu pamatskola. Mežvidu pag. 18 un 19, 07.08.79, 27.11.91, 19.08.99.
70. Mežvidu stacija. 06.08.79.
78. Padole, p. Mežvidu pag. 18 un 13, 31.07.74.

Mērdzenes pag.
49. Latvīšu Stiglova (Stiglavas katoļu baznīca un m.m.), apst. Mērdzenes pag. 5 un 6, 10.09.74.
71. Mērdzene, apst. Mērdzenes pag. 13 un 17, 10.09.74.
72. Mihalova, p. Mērdzenes pag. 12 un 15, 10.09.74.
88. Pudinavas m.m., apst. Mērdzenes pag. 10 un 6, 10.09.74.

Nirzas pag.
73. Muržinova (Murinova), apst. Nirzas pag. 14 un 10, 10.08.79.
74. Nirza, apst. Nirzas pamatskola. Nirzas pag. 8 un 13, 11.09.74.
91. Raipoles baznīca un m.m., apst. Nirzas pag. 6 un 8, 12.09.74.
109. Vonogi (Vanagi), apst. Nirzas pag. 12 un 6, 08.08.79.
110. Vorslovi (Vorslava), pamestas m. apst. Nirzas pag. 7 un 4, 10.08.79.

Ņukšu pag.
84. Pilda, p. fragm. Ņukšu pag. 13 un 7, 11.09.74, 18.07.80.
85. Pildas baznīca, m.m. un Ņukšu pamatskola (Ņukši), apst. Ņukšu pag. 9 un 10, 11.09.74.
118. Zofina, m. apst. Ņukšu pag. 13 un 6. 18.07.80.

Pasienes pag.
25. Garaņi (Garjāņi), p. fragm. Pasienes pag. 11 un 6, 25.06.81.
80. Pasienes ambulance (bij. slimnīca), apst. Pasienes pag. 4 un 5, 11.09.74.
81. Pasienes baznīca un m.m., apst. Pasienes pag. 4 un 6, 11.09.74.
82. Pasienes muiža, p. Pasienes pamatskola. Pasienes pag. 13 un 19, 11.09.74.
105. Šķaune, apst. Pasienes pag. 6 un 3, 25.06.75.

Pildas pag.
3. Antonopole (Voiti), apst. Pildas pag. 13 un 8, 11.09.74.
10. Brodaiža, p. Pildas pag. 11 un 13, 11,09.74, 16.06.87.
11. Brodaiža, katoļu baznīca, apst. Pildas pag. 5 un 5, 16.06.87.
23. Filantmuiža, m. apst. Pildas pag. 12 un 11, 10.08.79.
24. Gajeva (Gajovo), apst. fragm. Pildas pag. 15 un 10, 10.08.79
47. Kurma, p. fragm. Pildas pag. 18 un 8, 10.08.79.
48. Lapinka, apst. Pildas pag. 7 un 10, 19.07.80.
53. Locova, apst. fragm. Pildas pag. 10 un 8, 10.07.80.
75. Ņukši, p. fragm. Pildas pag. 9 un 6, 18.07.80.
94. Rogaiža, p. fragm. Pildas pag. 10 un 10, 19.07.80.
101. Saškova, apst. fragm. Pildas pag. 8 un 3, 19.07.08.
104. Sprikutova, m. apst. Pildas pag. 8 un 2, 10.08.79.
111. Zaharmuiža (Zahari), p. fragm. un a. (ēku nav). Pildas pag. 9 un 11, 10.08.79.
119. Zuzanpole, apst. Pildas pag. 6 un 10, 18.07.80.

Pureņu pag.
4. Auziņi (Auzeņi), m. apst. Pureņu pag. 13 un 3, 12.07.81.
5. Batari, m. apst. Pureņu pag. 7 un 2, 12.07.81.
35. Justinova, apst. Ņukšas pag. 10 un 7, 12.07.81.
87. Pracapole (Pracepole), m. apst. Pureņu pag. 9 un 3, 12.09.74.

Pušmucovas pag.
90. Pušmucova, apst. Pušmucovas pamatskola, baznīca. Pušmucovas pag. 5 un 11, 10.09.74.

Rundēnu pag.
6. Bišmuiža, m. apst. Rundēnu pag. 9 un 3, 26.06.81.
17. Dzeņugali (Dzeņagols), pamestas m. apst. Rundēnu pag. 6 un 3, 19.07.80.
79. Pakalni, apst. Rundēnu pag. 7 un 10, 26.06.81.
95. Rundāni, p. Rundēnu vidusskola. Rundēnu pag. 19 un 28, 11.09.74, 16.06.87.
96. Rundānu m.m. un baznīca, apst. Rundēnu pag. 6 un 4, 11.09.74.
107. Vertulova, apst. Rundēnu pag. 5 un 5, 12.09.74.
108. Vertulovas pareizticīgo baznīca un bij. Vertulovas pamatskola, apst. Rundēnu pag. 10 un 4, 12.09.74.

Salnavas pag.
97. Ruskulovas muiža, p. Salnavas pag. 14 un 23, 11.09.74.
98. Salnavas muiža, p. Salnavas pag. 14 un 24, 10.09.74, 16.06.87.
99. Salnavas baznīca, apst. Salnavas pag. 2 un 1, 10.09.74.
114. Zeikeri (tagad Žeikeri), m. apst. Salnavas pag. 6 un 3, 05.08.79.
121. Žurlava, apst. fragm. Salnavas pag. 7 un 6, 05.08.79.

Zaļesjes pag.
33. Janovole, m. apst. Zaļesjes pag. 7 un 3, 08.08.79.
64. Marcinpole, m. apst. Zaļesjes pag. 11 un 9, 08.08.79.
112. Zaļesje, p. Zaļesjes pag. 14 un 10, 11.09.74.

Zilupe
115. Zilupe, izbraucot Lauderu virzienā, ceļa mala. 08.08.79.
116. Zilupes pils parks un kluba apst. 8 un 14, 11.09.74.
117. Zilupes vidusskola, apst. Skolas 1. 6 un 16, 11.09.74.

Zvirgzdenes pag.
21. Ezersala (Franapole), p. Zvirgzdenes pag. 14 un 11, 10.09.74.
54. Lucmuiža, p. Zvirgzdenes pag. 12 un 10. 10.09.74.
92. Ražanova (Raženova), pamestas m. apst. Zvirgzdenes pag. 13 un 4, 08.08.79.
120. Zvirgzdene, p. Zvirgzdenes pag. 18 un 26, 10.09.74.

Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi