Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi - Valkas rajons - dendroloģisko objektu saraksts

Bilskas pag.
3. Bānūži, apst. Bilskas pag. 10 un 11, 30.07.75.
6. Bilskas "Džindžas", m. apst. 5, 31.07.75.
7. Birzuļi, m. apst. Bilskas "Jaunbirzuļi". 10 un 12, 31.07.75.
57. Lazdiņi, m. apst. Bilskas pag. 8 un 4, 09.07.83.
62. Loberģi, apst. Bilskas pag. 13 un 14, 28.06.73, 30.07.75.
67. Mēris, p. Bilskas pag. 19 un 58, 29.06.73, 31.07.75, 26.10.94.
74. Pāpiņi, m. apst. Bilskas pag. 9 un 6, 30.07.75.
81. Raudiņa, p. Bilskas pag. 17 un 26, 28.06.73, 30.07.75.
121. Vecbilska (Vilkmuiža), p. Bilskas pag. 12 un 16, 27.06.73, 30.07.75, 20.09.2000.
126. Vijaspūķi, m. apst. Bilskas pag. 10 un 12, 09.07.83.
134. Zeltiņi, apst. Bilskas pag. 4 un 12, 31.07.75.

Blomes pag.
5. Biksēja, p. fragm. Blomes pag. 10 un 9, 29.07.75.
8. Blome, apst. Blomes pag. 9 un 20, 30.07.75.
9. Blomes "Birzuļi". 27.10.94.
10. Blomes "Dordes", apst. 5, 14.10.86.
11. Blomes "Garoziņas". 27.10.94.
12. Blomes "Kreiļi". 27.10.94.
13. Blomes "Riņģi". 27.10.94.
14. Blomes "Zaķīši". 29.07.75.
36. Ikšele, apst. Blomes pag. 9 un 12, 30.07.75.
37. Jāņamuiža, apst. Blomes pag. 11 un 18, 30.07.75.
44. Jaunsmiltene, m. apst. Blomes pag. 8 un 5, 30.07.75.

Brantu pag.
15. Branti, p. Brantu pag. 12 un 11, 27.06.73, 31.07.75, 21.09.2000.
18. Cērtene, m. apst. Brantu "Ziediņi". 12 un 4, 31.07.75.
58. Lembi, m. apst. Brantu "Kalnalembi", "Lejaslembi", "Ozoli". 8 un 5, 31.07.75.

Ērģemes pag.
16. Brenti, apst. Ērģemes pag. 14 un 11, 23.07.75.
23. Ērģeme, p. Ērģemes pag. 18 un 18, 24.07.75.
24. Ērģemes baznīca, lapegļu audze. Ērģemes pag. 24.07.75.
25. Ērģemes m.m., p. Ērģemes pag. 29.06.73, 14.10.86.
26. Ērģemes pilsdrupas, lapegļu audze. Ērģemes pag. 24.07.75.
27. Ērģemes "Dumbrāji", lapegļu audze. 24.07.75.
49. Kureļi, p. fragm. Ērģemes pag. 11 un 11, 08.07.83.
54. Labārti, p. fragm. Ērģemes "Labārti", "Krastiņi", "Torņkalni". 9 un 15, 08.07.83.
71. Omuļi, apst. Ērģemes pag. 12 un 18, 29.06.73, 23.07.75.
76. Pēžas, apst. fragm. Ērģemes pag. 16 un 8, 08.07.83.
85. Sedasmuiža, m. apst. Ērģemes pag. 8 un 4, 08.07.83.
96. Staļi, apst. Ērģemes pag. 11 un 13, 23.07.75.
109. Turna, p. Ērģemes pag. 10 un 15, 29.06.73, 23.07.75.
125. Verti (Vertmuiža), apst. Ērģemes pag. 7 un 9, 08.07.83.
131. Vīganti, apst. Ērģemes pag. 11 un 8, 23.07.75.

Ēveles pag.
20. Daksti, apst. Ēveles pag. 10 un 15, 23.07.75.
28. Ēvele, p. Ēveles pag. 16 un 23, 28.06.73, 23.07.75, 09.09.94.
29. Ēveles m.m., p. Ēveles "Mētras". 12 un 15, 23.07.75, 21.09.2000.
30. Ēveles "Bračkas". 28.10.94.
31. Ēveles "Lapsiņas", apst. 7 un 26, 28.06.73.
32. Ēveles "Ružēni". 09.07.83.
47. Krejēni, m. apst. Ēveles pag. 5 un 5, 29.08.83.
51. Ķemere, p. Ēveles pag. 13 un 22, 23.07.75.
52. Ķempēni, m. apst. Ēveles pag. 6 un 6, 23.07.75.
99. Sucēni, m. apst. Ēveles "Vecsucēni". 4 un 5, 09.07.83.
100. Šķiliņi, p. Ēveles pag. 19 un 20, 23.07.75.
135. Žagatas, m. apst. Ēveles pag. 8 un 4, 09.07.83.

Grundzāles pag.
2. Aumeisteri, p. Grundzāles pag. 21 un 45, 29.06.73, 24.07.75, 26.08.88, 17.10.94.
22. Dzeņi, apst. Grundzāles pag. 10 un 14, 24.07.75.
34. Grundzāle, p. Grundzāles pag. 15 un 16, 29.06.73, 25.07.75.
35. Grundzāles "Veccaunas". 31.10.93.
73. Palsmanes m.m. (Grundzāles-Palsmanes m.m.), apst. Grundzāles "Alejas", "Paegļi", "Rožkalni". 10 un 11, 29.06.73, 25.07.75.
132. Vizla, p. fragm. Grundzāles pag. 14 un 9, 25.07.75.

Jērcēnu pag.
41. Jaunjērcēni, p. Jērcēnu pag. 10 un 17, 28.06.73, 23.07.75.
45. Jērcēnu "Dēļas". 23.07.75.
46. Jērcēnu "Kaņepes". 09.09.94.
50. Ķeiži, p. Jērcēnu pag. 13 un 23, 28.06.73, 23.07.75.
122. Vecjērcēni (tagad Jērcēni), p. Jērcēnu pag. 14 un 18, 28.06.73, 23.07.75.

Kārķu pag.
42. Jaunkārķi, p. fragm. Kārķu pag. 15 un 15, 08.07.83.
43. Jaunkārķi (tagad Kārķi), centra apst. Kārķu pag. 6 un 24, 29.06.73, 23.07.75.
84. Saliņas, m. apst. Kārķu pag. 9 un 5, 08.07.83.
123. Veckārķi, p. Kārķu pag. 10 un 23, 29.06.73, 23.07.75, 12.11.91.

Launkalnes pag.
48. Krūklanti, m. apst. Launkalnes pag. 10 un 5, 21.07.83.
55. Launkalne, p. Launkalnes pag. 16 un 25, 27.06.73, 31.07.75.
56. Launkalnes "Kaģi". 25.10.94.
68. Mežmuiža, m. apst. Launkalnes "Lindes", "Vinteri". 9 un 10, 21.07.83.
83. Rauziņa, m. apst. Launkalnes pag. 12 un 11, 31.07.75.
87. Silvas dendrārijs. Launkalnes pag. 37 un 196, 06.08.75, 15.09.87, 11.11.91.

Palsmanes pag.
66. Mālejas, m. apst. Palsmanes pag. 4 un 7, 09.07.83.
72. Palsmane, p. Palsmanes pag. 19 un 31, 29.06.73, 30.07.75, 27.10.94.
82. Rauza, p. Palsmanes pag. 10 un 7, 20.09.2000.

Plāņu pag.
69. Mežmuiža (Oliņas), m. apst. Plāņu pag. 10 un 4, 09.07.83.
77. Plāņi, p. Plāņu pag. 11 un 33, 28.06.73, 30.07.75.
78. Plāņu "Mežuļi", m. apst. Plāņu pag. 6 un 9, 09.07.83.
79. Plāņu "Ruķi". 27.10.94.

Smiltene
88. Smiltene, centra apst. 5 un 25, 31.07.75.
90. Smiltene, Vecais parks (Sarkanā krusta slimnīca). 12 un 38, 27.06.73, 31.07.75.
91. Smiltene, Dakteru 4. 31.07.75.
92. Smiltene, Daugavas 38. 31.07.75.
93. Smiltene, starp Ezera, Dakteru un Meža ielu. 31.07.75.

Smiltenes pag.
33. Grotūži, m. apst. Smiltenes pag. 7 un 10, 09.07.83.
40. Jaunbilska, p. Smiltenes pag. 14 un 23, 27.06.73, 30.07.75.
89. Smiltene, p. (Jaunais parks, Kalnamuiža). Smiltene, Smiltenes pag. 22 un 113, 27.06.73, 31.07.75, 25.10.94.
94. Smiltenes m.m., p. 8 un 19, 27.06.73, 31.07.75.
95. Smiltenes "Macuļi", m. apst. 7 un 10, 30.07.75.

Strenči
97. Strenči, centra apst. 9 un 17, 23.07.75.
98. Strenči, psihoneiroloģiskā slimnīca, p. 13 un 30, 23.07.75.

Trikātas pag.
21. Dutka, apst. Trikātas pag. 12 un 13, 28.06.73, 29.07.75.
61. Lipškalni, apst. Trikātas pag. 13 un 29, 28.06.73, 29.07.75.
63. Lubumuiža, m. apst. Trikātas pag. 9 un 9, 29.07.75.
102. Tipele (tagad Tiepele), m. apst. Trikātas pag. 11 un 12, 28.06.73, 29.07.75.
103. Trikāta, p. Trikātas pag. 16 un 21, 28.06.73.
104. Trikātas bibliotēka. Trikātas pag. 3, 28.06.73.
105. Trikātas kapi. Trikātas pag. 3, 30.07.75.
106. Trikātas m.m., p. Trikātas pag. 11 un 20, 28.06.73, 29.07.75.
107. Trikātas "Auziņas". 28.07.75.
108. Trikātas "Rīsmetes". 30.07.75.
124. Vecvāle, p. fragm. Trikātas pag. 14 un 7, 29.07.75.

Valka
110. Valka, baznīca un m.m., apst. Rīgas 14. 14 un 27, 24.07.75.
111. Valka, centra apst. 11 un 32, 29.06.73, 24.07.75.
112. Valka, Lugažu m.m., apst. Vienības gatve 6. 13 un 8, 27.07.75, 08.07.83.
113. Valka, novadpētniecības muzejs, apst. Rīgas 64. 8 un 6, 24.07.75.
114. Valka, vidusskola (tagad ģimnāzija), apst. Raiņa 28a. 6 un 18, 24.07.75.
115. Valka, Parka 2a, apst. 14 un 14, 24.07.75.

Valkas pag.
1. Annaskrogs (Annasmuiža), m. apst. Valkas "Dadži", "Mauriņi". 3 un 8, 24.07.75.
4. Bērzmuiža, m. apst. Valkas "Bērzi". 8 un 7, 08.07.83.
17. Burga, m. apst. Valkas pag. 8 un 4, 24.07.75.
38. Jaunāmuiža, p. Valkas "Jaunruķeļi". 9 un 16, 24.07.75.
59. Liepmuiža, m. apst. Valkas "Liepaines". 4 un 7, 24.07.75.
60. Lipši, m. apst. Valkas pag. 3 un 5, 08.07.83.
64. Lugaži, p. Valkas pag. 10 un 21, 29.06.73, 24.07.75.
75. Pedele, p. Valkas pag. 10 un 16, 16.09.72, 29.06.73, 24.07.75.
86. Sēļi, apst. Valkas pag. 11 un 26, 24.07.75.
116. Valkas "Brīvzemnieki". 24.07.75.
117. Valkas "Kalnkrieviņi". 24.07.75.
118. Valkas "Kalnmuižnieki". 24.07.75.
119. Valkas "Marsi". 08.07.83.

Variņu pag.
53. Ķeņģi, m. apst. Variņu pag. 6 un 6, 30.07.75.
130. Vilciņi, apst. Variņu pag. 12 un 10, 30.07.75.

Vijciema pag.
70. Mežmuiža, p. Vijciema "Zīles". 12 un 11, 09.07.83.
127. Vijciems, apst. Vijciema apg. 12 un 26, 28.06.73, 14.10.86.
128. Vijciema baznīca. 28.10.94.
129. Vijciems - Raudiņa, aleja starp 26. un 27. km. 06.08.75.

Zvārtavas pag.
19. Cirgaļu mežniecība, apst. Zvārtavas "Priedaines". 6 un 15, 24.07.75.
39. Jaunāmuiža, apst. Zvārtavas "Dores", "Dravas". 12 un 14, 24.07.75.
65. Luturi, m. apst. Zvārtavas pag. 8 un 9, 24.07.75.
80. Putras, m. apst. Zvārtavas "Augstkalni". 12 un 16, 24.07.75.
101. Tilika, m. apst. Zvārtavas pag. 6 un 5, 08.07.83.
120. Vasukalni, m. apst. Zvārtavas pag. 11 un 8, 24.07.75.
133. Zaķi, apst. Zvārtavas pag. 12 un 16, 24.07.75.

Nezināma vieta
Nezināms objekts

Nezināma vieta
Nezināms objekts

Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi