Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi - Rēzeknes rajons - dendroloģisko objektu saraksts

Bērzgales pag.
11. Bērzgale, apst. Bērzgales vidusskola. Bērzgales pag. 16 un 14, 31.07.74.
12. Bērzgale, bij. skola, apst. Bērzgales pag. 6 un 12, 31.07.74.
13. Bērzgales kapi. Bērzgales pag. 1 un 1, 31.07.74.
14. Bērzgales m. m. un baznīcas apst. Bērzgales pag. 6 un 8, 31.07.74.
43. Juzefpole (Juzupole), apst. Bērzgales pag. 8 un 5, 28.08.81.
45. Kalvīši, apst. fragm. Bērzgales pag. 9 un 12, 28.08.81.
62. Marientāle, apst. Bērzgales pag. 9 un 12, 31.07.74.
64. Medeņi (Mediņmuiža), p. fragm. Bērzgales pag. 16 un 10, 31.07.74.
65. Medeņu muižas baronu kapi. Bērzgales pag. 9 un 2, 31.07.74.
76. Nerīši (Nereiši), m. apst. Bērzgales pag. 8 un 9, 29.08.81.
108. Silaunieki (Silaunīki), apst. Bērzgales pag. 7 un 12, 28.08.81.
122. Tihaja Pristaņa, apst. Bērzgales pag. 5 un 3, 29.08.81.
127. Vārnaiši (Vamaiši, Vornaiši), apst., Bērzgales pag. 6 un 9, 29.08.81.

Čornajas pag.
8. Baltais Dukstigals, apst. Čornajas pag. 10 un 6, 01.08.74.
32. Foļvarkova, m. apst. Čornajas pag. 5 un 3, 11.07.81.
66. Melnais Dukstigals, p. fragm. Čornajas pag. 10 un 4, 01.08.74.
67. Melnais Dukstigals, baznīcas un m. m. apst. Čornajas pag. 8 un 7, 01.08.74.
142. Žogotas (Žagata, Žagati), p. Čornajas pag. 19 un 9, 11.07.81, 26.11.91.

Dekšāru pag.
7. Atspuka, apst. Dekšāru "Aļņi". 12 un 23, 29.07.74.
18. Brangova, m. apst. Dekšāru pag. 10 un 4, 09.08.73.
30. Eleonora, apst. Dekšāru pag. 13 un 15, 29.07.74.

Dricānu pag.
19. Brukāni, apst. Dricānu pag. 11 un 3, 29.08.81.
26. Dricāni (Dricēni), p. Dricānu pag. 14 un 29, 31.07.74.
27. Dricānu m. m. un baznīcas apst. Dricānu pag. 10 un 14, 31.07.74.
83. Pilcene (Pilcine), apst. Dricānu pag. 11 un 17, 31.07.74.
109. Skūškova, apst. Dricānu pag. 6 un 3, 30.07.74.
121. Taunaga, p. Dricānu pag. 20 un 19, 31.07.74.

Feimaņu pag.
31. Feimaņi, p. Feimaņu pamatskola. Feimaņu pag. 14 un 16, 25.09.74, 24.11.91.
49. Kazimirova, p. fragm. Feimaņu pag. 17 un 7, 10.07.81.
104. Rušenica, apst. fragm. Feimaņu pag. 7 un 4, 25.09.74.

Gaigalavas pag.
15. Bikava, (Bikova, tagad Gaigalava), p. Gaigalavas pag. 14 un 22, 30.07.74, 24.07.98.
16. Bikavas m. m., apst. Gaigalavas pag. 5 un 14, 30.07.74.
21. Ciemati (tagad Cīmotas Foļvarka), apst. Gaigalavas pag. 8 un 4, 29.08.81.
33. Gaigalava, apst. Gaigalavas pag. 8 un 5, 30.07.74.
129. Vecstružāni, p. Gaigalavas pag. 8 un 11, 30.07.74, 27.11.91.
130. Vecstružānu katoļu draudzes m. m., apst. Gaigalavas pag. 10 un 12, 30.07.74.

Griškānu pag.
9. Barauka, m. apst. Griškānu pag. 5 un 8, 28.08.81.
23. Dārdinka, m. apst. Griškānu pag. 3, 27.08.81.
29. Dzirvēni (Dzērvani, Zilvēni), apst. Griškānu pag. 11 un 21, 28.08.81.
36. Greiškāni, m. apst. Griškānu pag. 7 un 9, 01.08.74.
41. Janopole, p. Griškānu pag. 19 un 20, 02.08.74.
77. Niperava, apst. Griškānu pag. 9 un 5, 01.08.74.
103. Rudzīši, apst. Griškānu pag. 7 un 10, 27.08.81.
110. Smuškova, m. apst. Griškānu pag. 8 un 9, 28.08.81.
114. Stelbi (tagad Stolbovka), m. apst. Griškānu pag. 3 un 7, 28.08.81.

Ilzeskalna pag.
40. Ilzenberga (tagad Ilzeskalns), p. Ilzeskalna pag. 12 un 6, 31.07.74.
51. Klasici, apst. Ilzeskalna pag. 12 un 6, 29.08.81.
54. Kubulauna (Kubulova), m. apst. Ilzeskalna pag. 12 un 5, 07.08.79.
119. Šutrava, apst. Ilzeskalna pag. 6 un 6, 29.08.81.

Kantinieku pag.
81. Peitrači (tagad Kazradži), m. apst. Kantinieku pag. 7 un 7, 30.08.81.

Kaunatas pag.
6. Antropova, m. apst. Kaunatas pag. 5 un 3, 10.07.81.
28. Dubuļi, apst. Kaunatas pag. 13 un 20, 01.08.74.
39. Idzipole, p. Kaunatas pag. 11 un 20, 18.07.80.
44. Kaļinovka, apst. Kaunatas pag. 7 un 5, 12.07.81.
46. Kaunata, p. fragm. Kaunatas pag. 8 un 5, 01.08.74.
47. Kaunata, m. m. un baznīcas apst. Kaunatas pag. 6 un 7, 01.08.74.
48. Kaunatas vidusskola, apst. Kaunatas pag. 11 un 23, 01.08.74.
63. Matuļi, p. Kaunatas pag. 13 un 5, 01.08.74.
75. Namjati, p. fragm. Kaunatas pag. 15 un 4, 12.07.81.
84. Podļesje, apst. Kaunatas pag. 14 un 9, 12.07.81.
128. Vecslabada (Vacsloboda), apst. Kaunatas pag. 12 un 5, 12.07.81.

Lendžu pag.
10. Barsoļi, apst. Lendžu pag. 8 un 10, 28.08.81.
106. Sarkaņi, katoļu baznīcas un m. m. apst. Lendžu pag. 6 un 9. 31.07.74.
107. Sarkaņi, pamatskolas apst. Lendžu pag. 9 un 11, 31.07.74.
112. Speijeri (tagad Kozlova), p. fragm. Lendžu pag. 13 un 14. 28.08.81.
137. Zaļesje, apst. Lendžu pag. 5 un 4, 28.08.81.

Lūznavas pag.
58. Lūznava, p. Lūznavas pag. 26 un 51, 02.08.74, 21.07.98.
131. Veczosna, Latgales novada rehabilitācijas centrs "Rāzna", p. Lūznavas pag. 16 un 23, 02.08.74.
140. Zosna, p. Lūznavas pag. 16 un 23, 02.08.74, 22.07.98.
141. Zosna, baznīcas un m. m. apst. Lūznavas pag. 11 un 5, 02.08.74.

Maltas pag.
22. Černoste, apst. Maltas pag. 9 un 7, 26.09.74.
34. Garkalne (Garkolni, Garīkolni), p. fragm. Maltas pag. 10 un 8, 12.09.74.
37. Griščati, apst. Maltas pag. 5 un 4, 12.09.74.
60. Malta, katoļu baznīcas un m. m. apst. Maltas pag. 5 un 9, 02.08.74.
61. Maltas vidusskola, apst. Maltas pag. 5 un 20, 02.08.74.
101. Rozentova, p. Maltas pag. 15 un 11, 02.08.74.
118. Špēļi (Špieļi), apst. Maltas pag. 12 un 12, 02.08.74.
133. Vertukšne, p. fragm. Maltas pag. 16 un 17, 11.07.81.

Mākoņkalna pag.
17. Bondari, apst. Mākoņkalna pag. 11 un 9, 10.07.81.
138. Zeļenpole, m. apst. Mākoņkalna pag. 12 un 7, 01.08.74.

Nagļu pag.
38. Idēni (tagad Īdeņa), apst. Nagļu pag. 13 un 5, 29.08.81.
73. Nagļu m. m., apst. Nagļu pag. 4 un 7, 30.07.74.
74. Nagļu pamatskola, apst. Nagļu pag. 10 un 22, 30.07.74.

Nautrēnu pag.
20. Celmi, m. apst. Nautrēnu pag. 8 un 3, 07.08.79.
53. Kristeņķi (tagad Kristiņkas), apst. fragm. Nautrēnu pag. 11 un 10, 06.07.79.
70. Miglenieki (Miglinīki), apst. Nautrēnu pag. 18 un 11, 06.08.79.
98. Rogovka, baznīcas un m. m. apst. Nautrēnu pag. 6 un 13, 31.07.74.
102. Ruduki (Ruduku pusmuiža), apst. Nautrēnu pag. 9 un 6, 06.08.79.
139. Zaļmuiža, apst. Nautrēnu pag. 16 un 11, 11.09.74, 15.06.87.

Ozolaines pag.
56. Laizāni, p. Ozolaines pag. 15 un 18, 02.08.74, 22.07.98.

Ozolmuižas pag.
79. Ozolmuiža, p. Ozolmuižas pag. 22 un 23. 30.07.74.
136. Voronova, p. Ozolmuižas pag. 8 un 14, 27.08.81.

Pušas pag.
25. Dorotpole, apst. Pušas pag. 8 un 5, 09.07.81.
87. Puša, p. Pušas pag. 18 un 20, 12.09.74, 25.11.91.
88. Puša, kungu kapi. Pušas pag. 12.09.74.
89. Pušas baznīcas un m. m. apst. Pušas pag. 8 un 7, 12.09.74.

Rēzekne
91. Rēzekne, centra apst. 12 un 31, 09.09.74.
92. Rēzekne, Atbrīvošanas alejas un Latgales ielas apst. 2 un 17, 09.09.74.
93. Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115, apst. 12 un 28. 09.09.74.
94. Rēzekne, Vipinga, Meža 17. 10 un 22, 01.08.74, 15.06.87.
95. Rēzekne, Rēznas 2, bij. Rēzeknes MRS kokaudzētava. 21 un 78, 01.08.74, 19.06.75.

Rikavas pag.
4. Ambudreva (tagad Liepudruva), apst. Rikavas pag. 7 un 9, 30.08.81.
24. Dobugrava, apst. Rikavas pag. 5 un 6, 30.08.81.
35. Gorki (tagad Filatova), m. apst. Rikavas pag. 5 un 4, 30.08.81.
42. Jaunrikava (Jaunrikova), apst. Rikavas pag. 14 un 6, 30.07.74.
50. Kelsauka, apst. Rikavas pag. 6 un 6, 30.08.81.
69. Mihalki, apst. Rikavas pag. 4 un 5, 30.08.81.
82. Pertnieki (Piertnīki), apst. fragm. Rikavas pag. 9 un 9, 30.08.81.
96. Rikava (Rikova, Vecrikava), p. Rikavas pag. 16 un 19, 30.07.74, 24.07.98.
113. Stabrauka, m. apst. Rikavas pag. 8 un 12, 30.08.81.
115. Stefanava, apst. fragm. Rikavas pag. 7 un 3, 30.08.81.
124. Uguļova (Ugoļeva), apst. Rikavas pag. 5 un 6, 30.08.81.
125. Urbanava, apst. Rikavas pag. 13 un 8, 30.08.81.

Sakstagala pag.
2. Afganovka (Agafonauka), apst. Sakstagala pag. 10 un 8, 30.08.81.
57. Lukna, apst. Sakstagala pag. 12 un 13, 30.07.74.
105. Sakstagals, apst. Sakstagala pag. 15 un 10, 30.07.74.
123. Tiskādi (Ciskādi), apst. Sakstagala pag. 15 un 24, 30.07.74.

Silmalas pag.
5. Antonopole, p. Silmalas pag. 11 un 15, 02.08.74.
52. Kornopole, apst. Silmalas pag. 13 un 8, 11.07.81.
78. Odejevka (Agejevka), apst. Silmalas pag. 6 un 13, 02.08.74.
85. Prezma, p. Silmalas pag. 13 un 10, 02.08.74, 22.07.98.
86. Prezma, baznīcas un m. m. apst. Silmalas pag. 5 un 5, 02.08.74.

Sokolku pag.
80. Parševka, apst. Sokolku pag. 8 un 6, 30.08.81.
111. Sokolki, apst. Sokolku pag. 18 un 16, 30.07.74.
126. Ustroņi (Ustrone), apst. Sokolku pag. 13 un 7, 29.07.74.
143. Zvīdriņi (Švedeļi), p. Sokolku pag. 18 un 11, 30.07.74.

Stoļerovas pag.
71. Mihaļino, m. apst. Stoļerovas pag. 13 un 9, 11.07.81.
97. Rikopole (Rikapole), p. Stoļerovas pag. 16 un 6, 12.07.81.
99. Rosica (Rasica), p. Stoļerovas pag. 8 un 4, 01.08.74.
100. Rozenmuiža (tagad Rozelmuiža), p. Stoļerovas pag. 15 un 26, 01.08.74.
116. Stoļerova, p. Stoļerovas pag. 12 un 13, 01.08.74.
117. Stoļerovas katoļu baznīcas un m. m. apst. Stoļerovas pag. 6 un 6, 01.08.74.

Verēmu pag.
1. Adamova, p. Verēmu pag. 17 un 23, 31.07.74, 23.07.98.
55. Labvārži (tagad Loborži), p. Verēmu pag. 18 un 12, 31.07.74, 23.07.98.
68. Mežgaiļi, apst. Verēmu pag. 6 un 6, 28.08.81.
120. Taudejāņi, p. Verēmu pag. 17 un 28, 01.08.74.
132. Verēmi, apst. Verēmu pag. 5 un 4, 31.07.74.

Viļāni
134. Viļāni, centra apst. 14 un 31, 29.07.74.
135. Viļānu muiža, p. Viļāni, Brīvības 44. 7 un 12, 29.07.74.

Viļānu pag.
3. Aleksandropole, apst. Viļānu pag. 13 un 12, 29.07.74.
59. Malta, apst. Viļānu pag. 15 un 13, 29.07.74.
72. Mikuļi (tagad Mukuļi), m. apst. Viļānu pag. 9 un 6, 30.08.81.
90. Radopole, p. Viļānu pag. 18 un 12, 29.07.74.

Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi