Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi - Ogres rajons - dendroloģisko objektu saraksts

Birzgales pag.
2. Alstiķi (Alstiķe), p. Birzgales pag. 17 un 10, 13.06.74., 29.07.86.
8. Birzgale, p. Birzgales pag. 13 un 19, 13.06.74.
9. Birzgales "Gāguļi". 21.06.77.
10. Birzgales m.m., apst. Birzgales pag. 14 un 14, 13.06.74.
28. Jaunāmuiža (pie Lindes), m. apst. Birzgales pag. 8 un 4, 10.07.80.
29. Jaunāmuiža, m. apst. Birzgales "Mālkalni". 6 un 8, 13.06.74.
36. Kalnamuiža, apst. Birzgales "Druvas", "Gobas", "Laivnieki", "Priedkalni". 8 un 12, 21.06.77, 10.07.94.
38. Kannenieki, p. fragm. Birzgales "Kļavas", "Pļaviņas", "Zviedri". 10 un 11, 21.06.77, 18.06.81.
66. Linde, p. Birzgales pag. 25 un 27, 13.06.74, 29.07.86, 07.10.92.
72. Mazāmuiža (Daugavas dzirnavas), m. apst. Birzgales pag. 9 un 3, 13.06.74.
113. Vīzentāle, m. apst. Birzgales "Vīzentāli". 8 un 10, 10.07.80.

Ikšķile
20. Ikšķile, bij. Garnizona laukums (pretī kapiem). 4 un 3, 04.07.74.
21. Ikšķile, Ozoliņu parks. 10 un 39, 04.07.74.
22. Ikšķile, Lejas 9. 04.07.74.
23. Ikšķiles baznīca (jaunā), apst. 4 un 6, 04.07.74.

Jumpravas pag.
57. Lieljumprava (tagad Dzelmes), p. Jumpravas pag. 19 un 19, 10.10.72, 06.08.73, 29.07.86.
67. Lipsēni, a. gar ceļu. Jumpravas pag. 02.04.86.
112. Viņķelmane, p. Jumpravas pag. 15 un 22, 06.08.73, 29.07.86.

Krapes pag.
42. Krape, p. Krapes pag. 20 un 18, 08.10.92, 24.05.94.
43. Krapes "Lejieši", m. apst. 08.08.84.
108. Veckrape, m. apst. Krapes "Kļaviņi". 10 un 10, 26.06.79, 08.08.84, 24.05.94.

Ķegums
44. Ķegums, centra apstādījumi. 11 un 26, 06.08.73.

Ķeipenes pag.
45. Ķeipene, p. fragm. Ķeipenes pag. 13 un 18, 12.07.73, 16.09.92.
46. Ķeipenes "Kapakalni". 06.11.85.
70. Mārciņa, m. apst. Ķeipenes "Liepkalni", "Mārciņi". 6 un 11, 04.07.79.
98. Šķērstēni, p. Ķeipenes "Cielavas", "Rubeņi", "Šķērstēni". 16 un 25, 03.07.79.
107. Vatrāne, p. Ķeipenes pag. 15 un 12, 12.07.73, 31.07.86, 19.09.96.

Lauberes pag.
37. Kalnamuiža, m. apst. Lauberes "Zemturi". 6 un 3, 26.06.79.
49. Laubere, p. fragm. Lauberes pag. 17 un 8, 12.07.73, 26.06.79.
88. Ozoli, m. apst. Lauberes pag. 12 un 12, 12.07.73.

Lēdmanes pag.
4. Annasmuiža, m. apst. Lēdmanes "Vītoliņi". 14 un 13, 26.06.79.
18. Greiperi, m. apst. Lēdmanes pag. 10 un 4, 08.08.84, 24.05.95.
50. Lēdmanes bij. pamatskola, p. Lēdmanes pag. 8 un 25, 11.07.73, 26.06.79.
51. Lēdmanes muiža, p. fragm. Lēdmanes pag. 4 un 10, 11.07.73.
52. Lēdmanes muižas lapegļu aleja. Lēdmanes pag., 23.05.95.
53. Lēdmanes "Dzilnas", 08.08.84, 23.05.95.
54. Lēdmanes "Rozītes", m. apst. 9. 01.10.74, 08.08.84, 24.05.95.
55. Lēdmanes "Rožkalni", 08.08.84, 23.05.95.
68. Lobes dzirnavas, apst. Lēdmanes "Klintspārni". 13 un 12, 26.06.79.

Lielvārde
59. Lielvārde, Lāčplēša centra apstādījumi. 10 un 20, 01.10.74, 17.08.83.
60. Lielvārde, p. 18 un 29, 23.07.92, 01.10.74.
61. Lielvārde, Rembates 24, m. apst. 2 un 22, 10.07.94, 20.06.81.
62. Lielvārde, bij. kokaudzētava (starp "Austriņiem" un "Lejniekiem"). 8 un 45, 13.08.74, 23.06.75.
63. Lielvārdes evanģēliski luteriskā baznīca, apst. 9 un 10, 23.07.92.
64. Lielvārdes "Lejnieki", m. apst. 17 un 42, 13.08.74.
91. Rembates parks. Lielvārde. 20 un 25, 11.07.73, 29.07.86, 28.07.92, 05.2000.

Lielvārdes pag.
3. Annas, m. apst. Lielvārdes lauku teritorija. 2 un 5, 06.08.73.
35. Kaibalas pamatskola, apst. Lielvārdes "Čuibas". 10 un 11, 06.08.73.
65. Lielvārdes m.m., m. apst. 8 un 12, 13.07.74.

Madlienas pag.
19. Grendeļi, m. apst. Madlienas "Grendeles". 7 un 8, 26.06.79.
56. Lielāmuiža, apst. Madlienas "Imantas". 9 un 19, 12.07.73, 31.07.86, 06.06.95.
69. Madlienas m.m., m. apst. Madlienas pag. 11 un 5, 12.07.73.
89. Plātere, m. apst. Madlienas pag. 12 un 16, 12.07.73, 31.07.86.
92. Silamuiža, apst. Madlienas pag. 10 un 10, 26.06.79.
109. Vecķeipene, m. apst. Madlienas pag. 13 un 13, 12.07.73.
111. Vērene, p. Madlienas pag. 20 un 20, 11.07.73, 31.07.86, 08.10.92.
114. Zādzene, p. fragm. Madlienas pag. 9 un 16, 11.07.73.

Mazozolu pag.
12. Butleri, m. apst. Mazozolu pag. 4 un 16, 29.06.79.
30. Jaunāmuiža, m. apst. Mazozolu "Liepiņas". 5 un 12, 03.07.79.
73. Mazozoli, p. Mazozolu pag. 20 un 20, 13.07.73.
87. Ogresmuiža, apst. Mazozolu pag. 17 un 10, 13.07.73.
105. Vārna, m. apst. Mazozolu pag. 6 un 7, 29.06.79.

Meņģeles pag.
31. Jaunāmuiža, m. apst. Meņģeles "Caunēni", "Kursīši". 9 un 8, 03.07.79.
41. Katriņa, apst. fragm. Meņģeles "Katriņas". 13 un 5, 28.06.79.
74. Meņģele, p. fragm. Meņģeles pag. 11 un 13, 12.07.73.

Ogre
77. Ogre, dendroloģiskais parks "Lazdukalni" (Špakovska parks). 35 un 224, 25.04.88, 16.10.05.
78. Ogre, Lauksaimniecības skola, apst. Upes pr. 16. 11 un 20, 21.08.74, 28.12.01.
79. Ogre, Rehabilitācijas slimnīca "Ogre", apst. Gaismas pr. 3/6. 7 un 20, 11.12.04.
80. Ogre, sanatorija "Saulstari", apst. Saulstaru iela. 12 un 15, 21.08.74, 02.01.05.
81. Ogre, A. Pumpura iela, pretī Nr. 1, apst. 3 un 43, 19.09.83, 16.12.04.
82. Ogre, Brīvības 74, m. apst. 9, 20.09.85.
83. Ogre, Lielvārdes 45, m. apst. 30, 20.09.85.
84. Ogre, Viršu 6, m. apst. 34, 20.09.85.

Ogresgala pag.
16. Gāršas, apst. Ogresgala pag. 6 un 13, 04.07.79.
85. Ogres dārzkopības izmēģinājumu stacija "Kārļi", apst. Ogresgala pag. 14 un 62, 11.07.73, 29.07.86.
86. Ogresgala "Mazpēči", 18.07.94.
94. Sprostiņi, m. apst. Ogresgala "Atvari", "Krastmaļi". 8 un 12, 10.10.74.
106. Vārna, apst. Ogresgala pag. 6 un 18, 04.07.79.

Rembates pag.
17. Glāzšķūnis, apst. Rembates pag. 4 un 14, 01.10.74.
90. Rembates pamatskola, apst. Rembates pag. 8 un 29, 11.07.73.

Suntažu pag.
5. Annasmuiža (Jugla), m. apst. Suntažu "Lapaiņi". 9 un 16, 01.10.74.
11. Briežumuiža, m. apst. Suntažu "Muižnieki". 4 un 14, 04.07.79.
15. Dimbiers, m. apst. Suntažu "Dzintari", "Mālkalni", "Puriņi". 5 un 13, 04.07.79.
27. Jāņamuiža, m. apst. Suntažu "Bites", "Kaijas", "Sniedzes". 5 un 9, 04.07.79.
40. Kastrāne, p. Suntažu pag. 17 un 19, 12.07.73.
47. Ķeveļmuiža, m. apst. Suntažu "Caunas". 7 un 5, 04.07.79.
58. Lielkangari, m. apst. Suntažu pag. 6 un 5, 04.07.79.
75. Mežmuiža, m. apst. Suntažu pag. 5 un 6, 04.07.79.
93. Sirmeņi, m. apst. Suntažu "Sirmēņi", "Vecsirmēņi". 8 un 5, 04.07.79.
95. Suntažu m.m., m. apst. Suntažu pag. 15 un 2, 12.07.73.
96. Suntažu pareizticīgo baznīca un m.m., apst. Suntažu pag. 4 un 4, 12.07.74.
97. Suntažu vidusskola, p. Suntažu pag. 13 un 27, 12.07.73.

Taurupes pag.
1. Aderkaši, p. Taurupes pag. 15 un 13, 12.07.73.
13. Caunes, m. apst. Taurupes pag. 6 un 4, 07.08.81.
32. Jaunbērzmuiža, m. apst. Taurupes "Briedīši", "Sporītes", "Stiķenes". 11 un 5, 03.07.79, 07.08.81.
33. Jaunreimuža, apst. Taurupes pag. 5 un 14, 03.07.79.
48. Lakstene, p. Taurupes pag. 16 un 16, 13.07.73.
99. Taurupe, p. Taurupes pag. 23 un 43, 13.07.73, 31.07.86, 27.08.92.
110. Vecreimuža, m. apst. Taurupes pag. 12 un 16, 03.07.79.

Tīnūžu pag.
6. Annas pusmuiža, m. apst. Ikšķiles " Airītes". 4 un 6, 04.07.79.
14. Ceplīši, tuberkulozes slimnīca, apst. Ikšķiles lauku teritorija. 12 un 123, 10.08.89.
24. Ikšķiles m.m., m. apst. 7 un 6, 04.07.74.
25. Ikšķiles "Dragūnes", m. apst. 14 un 12, 10.07.79.
26. Ikšķiles "Priedaiņi", m. apst., 10.07.79.
34. Jūlijas pusmuiža, m. apst. Ikšķiles "Augstkalni", "Laimoņi", "Rožkalni", "Strēlnieki". 8 un 16, 10.07.79.
39. Kaparāmurs, apst. Ikšķiles lauku teritorija. 14 un 11, 01.10.74.
71. Marijas (Kazu muiža), m. apst. Ikšķiles lauku teritorija. 5 un 19, 10.07.79.
76. Neilanti, m. apst. Ikšķiles lauku teritorija. 9 un 18, 10.07.79.
100. Tīnūži, p. Ikšķiles lauku teritorija. 7 un 15, 10.10.74.
104. Tūrkalne, m. apst. Ikšķiles lauku teritorija. 13 un 11, 10.10.74.

Tomes pag.
7. Berkava, p. fragm. Ķeguma lauku teritorija. 13 un 12, 12.06.74.
101. Tome, apst. Ķeguma lauku teritorija. 15 un 13, 12.06.74.
102. Tome, Tautas nama apst. Ķeguma lauku teritorija. 6 un 21, 12.06.74, 29.07.86.
103. Tomes zivjaudzētava, apst. Ķeguma lauku teritorija. 10 un 20, 13.06.74, 29.07.86.

Nezināma vieta
Nezināms objekts

Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi