Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi - Valmieras rajons - dendroloģisko objektu saraksts

Bērzaines pag.
58. Jaunburtnieki (Bērzaine), apst. Bērzaines pag. 12 un 14, 04.07.73.
59. Jaunburtnieku pamatskola, apst. Bērzaines pag. 11 un 14, 04.07.73.
204. Zēmelis (Zēmeles), m. apst. Bērzaines pag. 8 un 5, 27.07.83.

Brenguļu pag.
10. Brenguļu "Ciekurži", dendroloģiski stādījumi. 20 un 55, 16.09.72, 03.07.73, 24.10.74, 05.09.80, 11.09.86, 13.10.91.
27. Cempi, m. apst. Brenguļu pag. 10 un 26, 02.07.73.
57. Jaunbrenguļi, p. Brenguļu pag. 9 un 23, 02.07.73.
61. Jaunvāle, p. Brenguļu pag. 15 un 18, 29.07.75.
127. Ozoli, m. apst. Brenguļu "Jaunozoli". 9 un 7, 02.07.73.
169. Šarlaka, m. apst. Brenguļu "Cīruļi", "Rituļi", "Zariņi". 7 un 10, 22.07.83.
195. Vecbrenguļi, p. Brenguļu "Ābollejas", "Zvirgzdiņi", bij, Brenguļu mežn. 11 un 16, 02.07.73, 01.12.84.

Burtnieku pag.
9. Blankenfelde, m. apst. Burtnieku "Jaunmuižnieki", "Vecmuižnieki". 11 un 12, 09.10.73.
15. Burtnieki, p. Burtnieku pag. 23 un 62, 03.07.73, 09.09.94.
16. Burtnieki, Ausekļa vidusskola, apst. Burtnieku pag. 12 un 35, 22.07.72, 04.07.73, 13.10.86.
17. Burtnieku kapi. Burtnieku pag. 6, 03.07.73, 13.10.86.
18. Burtnieku m.m. un baznīca, apst. Burtnieku pag. 10 un 13, 03.07.73, 13.10.86.
19. Burtnieku "Arkādijas", m. apst. 3, 05.10.73.
20. Burtnieku "Brekši", m. apst. 5 un 11, 04.07.73.
21. Burtnieku "Dambji". 07.09.94.
22. Burtnieku "Ķīši", m. apst. 7 un 10, 04.07.73.
23. Burtnieku "Līčupes", m. apst. 4 un 15, 04.07.73.
24. Burtnieku "Silmači" (bij. slimnīca), apst. 12 un 24, 04.07.73, 27.07.83.
26. Cālis, m. apst. Burtnieku "Cāļi", "Selgas". 9 un 13, 27.07.83.
39. Egle, apst. fragm. Burtnieku pag. 11 un 7, 27.07.83.
43. Ēķinu muiža, apst. Burtnieku pag., Burtnieku aptieka. 7 un 16, 04.07.73.
45. Garklāvi, m. apst. Burtnieku pag. 8 un 8, 27.07.83.
133. Pidriķis, m. apst. Burtnieku "Jaunpidriķi", "Pidriķi-1", "Pidriķi-2". 11 un 16, 27.07.83.
159. Rūte, m. apst. Burtnieku pag. 9 un 13, 03.07.73.
162. Seķi, m. apst. Burtnieku pag. 5 un 10, 04.07.73.

Dikļu pag.
13. Budenbroka, p. Dikļu pag. 13 un 24, 04.07.73.
28. Dauguļu pamatskola, apst. Dikļu pag. 10 un 18, 04.07.73, 10.09.86.
29. Dikļi, p. Dikļu pag. 18 un 30, 04.07.73, 06.09.94.
30. Dikļu kapi. Dikļu pag. 5. 04.07.73.
31. Dikļu m.m., p. Dikļu pag. 14 un 11, 23.10.74, 06.09.94.
32. Dikļu pag., starp "Ošlejām" un "Klajām". 24.12.84.
33. Dikļu pamatskola, apst. Dikļu pag. 9 un 20, 04.07.73.
34. Dikļu "Kalnciemi", m. apst. 5, 04.07.73.
42. Ezermuiža, m. apst. Dikļu "Ezernieki". 11 un 7, 19.07.83.
74. Kaupiņi, m. apst. Dikļu pag. 2 un 9, 07.07.80.
79. Ķelderi, m. apst. Dikļu pag. 10 un 13, 07.07.80.
96. Mazbrenguļi, apst. Dikļu pag. 5 un 9, 04.07.73.
166. Spriestiņi, p. Dikļu pag. 12 un 16, 04.07.73.

Ipiķu pag.
49. Ipiķi, m. apst. Ipiķu pag. 10 un 8, 09.10.73.
50. Ipiķu bij. skola, apst. Ipiķu pag. 10 un 7, 28.07.83.
81. Ķirbēni, apst. Ipiķu "Ķirbēni", bij. mežniecība. 4 un 13, 09.10.73.
85. Laņģis, m. apst. Ipiķu pag. 10 un 12, 28.07.83.
112. Mežmuiža, m. apst. Ipiķu "Ābelītes", "Kļaviņas", "Strēlnieki". 9 un 8, 28.07.83.

Jeru pag.
4. Ārgaļi, m. apst. Jeru "Straumes". 6 un 8, 27.07.83.
40. Endzele, p. Jeru pag, Jeru pamatskola. 17 un 69, 05.10.73, 15.10.91.
47. Grūdumi, m. apst. Jeru pag. 6 un 5, 29.07.83.
62. Jeri, p. Jeru pag. 20 un 21, 05.10.73.
63. Jeru lapegļu audze. Jeru pag., Rūjas krastā (Rūjienas mežniecība 35. kv.). 10.10.73.
64. Jeru lapegļu stādījumi. Jeru pag. Jeru - Naukšēnu ceļa malā. 10.10.73.
115. Mučmuiža, m. apst. Jeru "Muči". 5 un 6, 29.07.83.
126. Oleri, p. Jeru pag. 16 un 21, 05.07.73.
128. Paipji (tagad Paipusi), p. Jeru pag. 11 un 18, 05.07.73.
155. Rūjienas mežniecība, apst. Jeru "Senči". 11 un 17, 10.10.73.
157. Rūjienas muiža, apst. Jeru pag. 8 un 15, 09.10.73, 01.12.84.
170. Štille, apst. Jeru "Rudegas","Stillas", "Strēlnieki", "Vītoliņi". 10 un 13, 29.07.83.

Kauguru pag.
25. Būte, p. Kauguru pag. 8 un 10, 22.07.83.
52. Jaunāmuiža, m. apst. Kauguru "Austrumi", "Brīvnieki". 5 un 4, 22.07.83.
71. Kauguri, m. apst. Kauguru pag. 12 un 4, 02.07.73.
72. Kauguru pamatskola, apst. Kauguru pag. 10 un 37, 02.07.73.
73. Kauguru "Vecpavāri", m. apst. 02.07.73.
111. Mežmāja, m. apst. Kauguru "Lejaseniņi", "Paulēni". 4 un 9, 22.07.83.
118. Mūrmuiža, p. Kauguru pag. 14 un 21, 02.07.73.
167. Stante, m. apst. Kauguru pag. 8 un 10, 22.07.83.

Kocēnu pag.
7. Baltāmuiža, m. apst. Kocēnu "Baltmuižnieki". 5 un 4, 26.07.83.
12. Brīnumi, m. apst. Kocēnu "Jaunbrīnumi". 9 un 7, 26.07.83.
38. Dūķeri, p. Kocēnu pag. 7 un 15, 03.07.73.
53. Jaunāmuiža, m. apst. Kocēnu pag. 5 un 7, 26.07.83.
67. Jumaras mežniecība. 169. kv. 8. lit. 02.02.83.
75. Kārļamuiža, m. apst. Kocēnu "Upmaļi". 26.07.83.
76. Kocēni (Kokmuiža), p. Kocēnu pag. 14 un 48, 04.07.73, 13.10.91.
80. Ķieģeļmuiža, p. Kocēnu pag. 10 un 12, 05.07.73.
116. Mujāni, m. apst. un p. fragm. Kocēnu pag. 11 un 16, 04.07.73, 10.11.86.
131. Pāpenmuiža, m. apst. Kocēnu "Liepkalni", "Krastiņi". 8 un 6, 26.07.83.
147. Rubenes m.m., m. apst. Kocēnu pag. 8 un 14, 05.07.73.
164. Silupīte, m. apst. Kocēnu pag. 13 un 15, 26.07.83.
171. Tarnīsa, m. apst. Kocēnu pag. 7 un 8, 26.07.83.
175. Upīte, m. apst. Kocēnu pag. 6 un 5, 26.07.83.
203. Viršumuiža, m. apst. Kocēnu "Virši". 4 un 4, 26.07.83.

Ķoņu pag.
1. Annasmuiža, m. apst. Ķoņu "Mežmaļi". 12 un 6, 27.07.83.
35. Dīķeri, p. Ķoņu pag., Ķonu pamatskola. 14 un 26, 10.10.73, 27.07.83, 15.10.91.
36. Dīķeru kapi. Ķoņu pag. 4, 27.07.83, 15.10.91.
41. Eriņi, p. Ķoņu pag. 18 un 30, 10.10.73, 15.10.91.
68. Jurata, apst. Ķoņu pag. 13 un 13, 10.10.73.
70. Kalnaaņģi, m. apst. Ķoņu pag. 7 un 8, 10.10.73.
82. Ķoņi, apst. Ķoņu pag. 12 un 14, 06.07.73.
83. Ķoņu "Sinepes", dendroloģiski stādījumi. 16 un 20, 06.07.73, 14.10.86.
132. Pērmuiža, m. apst. Ķoņu pag. 8 un 7, 28.07.83.
146. Reņģe, m. apst. Ķoņu "Avotiņi", "Oškalni". 9 un 5, 28.07.83.
174. Unguriņi, m. apst. Ķoņu pag. 7 un 6, 06.07.73.

Lodes pag.
2. Arakste, p. Lodes pag. 17 un 22, 10.10.73, 07.09.94.
86. Laņģītis, apst. Lodes "Ābeles", "Laņģis", "Liepas", "Ozoli". 12 un 15, 28.07.83.
90. Lode, apst. Lodes pag. 11 un 10, 06.07.73.
91. Lodes "Vītoli". 28.07.83.
156. Rūjienas mežniecība, 221. kv. Lodes pag. 27.07.83.

Matīšu pag.
8. Bauņi, p. Matīšu pag. 23 un 19, 03.10.73, 14.10.91.
66. Jēkabkalns, mežaparks. Matīšu pag.16 un 5, 03.10.73.
69. Jurata, apst. Matīšu pag. 7 un 23, 27.07.83.
89. Līsmuiža, m. apst. Matīšu "Lauras". 9 un 10, 27.07.83.
92. Matīšu baznīca, apst. Matīšu pag. 12 un 9, 03.10.73.
93. Matīšu kapi. Matīšu pag. 5, 03.10.73.
94. Matīšu m.m., p. Matīšu pag. 8 un 11, 03.10.73.
95. Matīšu "Ķinkas", dendroloģiski stādījumi. 16 un 27, 03.10.73.
108. Meitukalns, mežaparks. Matīšu pag. 5, 27.07.83, 14.10.91.
114. Mīlīte, p. Matīšu pag. 21 un 13, 03.10.73.
138. Pučurgas, m. apst. Matīšu pag. 6 un 11, 03.10.73.

Mazsalaca
97. Mazsalaca, Skulberģis, p. 10 un 29, 04.10.73.
98. Mazsalaca, Skulberģis, kapi. 4, 04.10.73.
99. Mazsalaca, Rūpniecības 2, apst. 8 un 21, 04.10.73, 27.07.83, 13.10.86.
100. Mazsalacas baronu kapi. 2, 22.07.75.
101. Mazsalacas evanģēliski luteriskās draudzes m.m., apst. 18 un 21, 04.10.73, 22.07.75.
191. Valtenberga, p. Mazsalacas vidusskola, Parka 31. 13 un 48, 04.07.73, 13.10.86, 07.09.94.

Mazsalacas pag.
37. Dronas, m. apst. Mazsalacas l. t. 9 un 7, 04.10.73.
104. Mazsalacas "Priedāji". 24.08.72.
105. Mazsalacas "Vecjurkas", m. apst. 4, 23.08.72, 13.10.86.
106. Mazsalacas "Vecniguļi", dendroloģiski stādījumi. 13 un 76, 09.10.73, 27.07.83.
109. Melnķīši, apst. Mazsalacas l. t. 9 un 10, 04.10.73.
123. Nikuči, m. apst. Mazsalacas l. t. 10 un 12, 04.10.73.
165. Skaņākalna parks. Mazsalacas l. t. 5 un 3, 04.10.73.
173. Unguri (Ungurmuiža), apst. Mazsalacas l. t. 8 un 9, 04.10.73.

Naukšēnu pag.
44. Ērmuiža, m. apst. Naukšēnu pag. "Kalnaērmuiža", "Lejasērmuiža". 14 un 14, 28.07.83.
46. Grotesmuiža, m. apst. fragm. Naukšēnu pag. 10 un 3, 28.07.83.
48. Idus (Idi), p. Naukšēnu pag. 15 un 12, 05.07.73.
65. Jēči, m. apst. Naukšēnu pag. 7 un 6, 29.07.83.
119. Naukšēni, p. Naukšēnu pag. 20 un 39, 07.09.94.
120. Naukšēnu vidusskola, apst. Naukšēnu pag. 10 un 39, 24.10.74, 28.01.83.
121. Naukšēnu "Jaunpiksāri", m. apst. 5 un 22, 24.10.74.
122. Naukšēnu "Kluģi", m. apst. 6 un 7, 28.07.83.
125. Nurme (tagad Nurmi), p. Naukšēnu pag. 12 un 14, 10.10.73.
134. Piksāri, apst. Naukšēnu pag. 16 un 26, 24.10.74.
135. Piksāri, bij. barona koku dārzs, mežā. Naukšēnu pag., pretī "Bērzkalniem". 3, 24.10.74.
172. Tēcēni, m. apst. Naukšēnu pag. 11 un 22, 28.07.83.

Ramatas pag.
113. Mežmuiža, m. apst. Ramatas "Birzmaļi", "Rijaskalni". 8 un 11, 28.07.83.
124. Nuķis, m. apst. Ramatu pag. 8 un 5, 27.07.83.
130. Patmuiža, m. apst. Ramatas "Kalnapatmuiža", "Lejaspatmuiža", 11 un 11, 28.07.83.
197. Vērši (Bāliņu muiža), apst. Ramatas pag. 7 un 17, 09.10.73.

Rencēnu pag.
3. Augšmuiža, m. apst. Rencēnu Ābeles". 10 un 17, 29.08.83.
6. Baloži, m. apst. Rencēnu pag. 8 un 5, 10.10.73.
14. Buka, m. apst. Rencēnu pag. 7 un 9, 10.10.73.
54. Jaunāmuiža, m. apst. Rencēnu "Jaunlejas", "Muižnieciņi", "Ošlejas", 11 un 8, 29.08.83.
60. Jaunkošķele, m. apst. Rencēnu pag. 11 un 4, 27.07.83.
84. Labrenči, m. apst. Rencēnu "Veclabrenči". 9 un 8, 29.08.83.
87. Lizdēni, p. Rencēnu pag. 12 un 30, 03.07.73, 11.09.86, 15.10.91.
88. Lizdēnu Jāņaparks, p. Rencēnu pag. 6 un 12, 03.07.73.
117. Mūrkrogs, m. apst. Rencēnu "Induļi", "Tēraudi". 8 un 7, 29.07.83.
141. Rencēni, autobusu pietura. Rencēnu pag. 5, 03.07.73.
142. Rencēni, papeļu stādījumi. Rencēnu pag. 03.07.73.
143. Rencēni, vidusskola, apst. Rencēnu pag. 11 un 29, 03.07.73.
144. Rencēnmuiža, p. Rencēnu pag. 10 un 25, 28.06.73, 22.11.83, 11.09.86.
145. Rencēnu "Dukuri", apst. 7 un 14, 10.10.73.
160. Sauļi, p. Rencēnu pag. 13 un 23, 03.07.73.
168. Svenne, m. apst. Rencēnu "Vecsvennes". 11 un 11, 29.08.83.

Rūjiena
148. Rūjiena, centra apst. 7 un 30, 10.10.73.
149. Rūjiena, evanģēliski luteriskās draudzes Dienvidu m.m., m. apst. Rīgas 34. 13 un 11, 10.10.73.
150. Rūjiena, evanģēliski luteriskās draudzes Ziemeļu m.m.. m. apst. Upes iela. 7 un 13, 10.10.73.
151. Rūjiena, kultūras nama apst. 11 un 18, 10.10.73.
152. Rūjiena, pareizticīgo draudzes baznīca, apst. 8 un 5, 10.10.73.
153. Rūjiena, Ternejas parks. A. Alkšņa iela. 17 un 29, 10.10.73, 27.07.83.
154. Rūjiena, Skolas 24, apst. 16 un 49, 06.07.73, 23.07.75, 14.10.86.
158. Rūjienas vidusskola, apst. 14 un 12, 10.10.73.

Sēļu pag.
129. Pantene, p. Sēļu pag. 14 un 24, 05.07.73.
139. Purmuiža, apst. Sēļu "Puriņi". 8 un 9, 28.07.83.
163. Sēļi, m. apst. Sēļu pag. 13 un 14, 05.07.73.

Skaņkalnes pag.
102. Mazsalacas mežniecība, apst. Skaņkalnes "Lībieši". 9 un 21, 04.10.73.
103. Mazsalacas pareizticīgo draudzes m.m. un baznīca, apst. Skaņkalnes "Krievķīši". 10 un 7, 04.10.73.
110. Melnmuguris, m. apst. Skaņkalnes pag. 11 un 4, 27.07.83.
140. Pūlas, apst. Skaņkalnes "Jaunpūlas", "Pūlas", "Vecpūlas". 12 un 15, 27.07.83.

Vaidavas pag.
11. Briežumuiža, lapegļu stādījumi. Vaidavas apg. 8 un 4, 05.07.73, 13.10.91.
78. Krievmuiža, m. apst. Vaidavas "Krieviņi". 8 un 10, 26.07.83.
107. Mālmuiža, m. apst. Vaidavas "Imanti", "Kalniņi". 7 un 6, 26.07.83.
137. Podzene (tagad Podzēni), apst., a. Vaidavas pag. 6 un 10, 05.07.73.
176. Vaidavas muiža, m. apst. Vaidavas pag. 11 un 16, 05.07.73, 06.09.94.
177. Vaidavas "Jāņkalni". 07.09.94.
178. Vaidava, bij. "Zaķu" mājas. Zviedru priede. 06.09.94.
196. Veļķi, p. Vaidavas pag. 14 un 12, 05.07.73, 25.07.75.

Valmiera
180. Valmiera, Atpūtas parka daļa pie Stāvajiem krastiem. 25 un 36, 24.10.74.
181. Valmiera, centra apst. Ordeņa pilsdrupas. 10 un 44, 03.10.73, 22.07.83.
182. Valmiera, dzelzceļa pārbrauktuve uz Brenguļiem, apst. 16.09.72.
183. Valmiera, Jāņparks, p. 11 un 9, 03.10.73.
184. Valmiera, skvērs starp Beātes un Tērbatas ielu. 5 un 11, 03.10.73.
185. Valmiera, Vecpuišu parks. 11 un 39, 03.10.73.
186. Valmiera, Veides m.m., apst. 14 un 17, 03.10.73.
187. Valmiera, 2. vidusskola, apst. 11 un 23, 03.10.73, 24.10.74, 22.07.83.
188. Valmiera, Raiņa 9f, apst. Krīzes centrs "Dardedze". 13 un 12, 03.10.73.

Valmieras pag.
5. Āžkalni, m. apst. Valmieras "Āžkalni", "Līči", "Viļņi", "Zemītes". 8 un 10, 22.07.83.
136. Pilāti, m. apst. Valmieras pag. 8 un 15, 22.07.83.
161. Savariņi, apst. Valmieras pag. 9 un 30, 03.10.73.
189. Valmieras "Baloži". Rietekļa kadiķis. 24.10.79, 11.08.96.
190. Valmiermuiža, p. Valmieras pag. 9 un 20, 03.07.73.

Vecates pag.
56. Jaunate, p. Vecates pag. 11 un 8, 04.10.73.
77. Košķele, apst. Vecates pag. 15 un 15, 05.07.73, 13.10.86.
179. Valdega, p. Vecates pag. 13 un 12, 05.07.73.
192. Vecate, p. Vecates pag. 26 un 35, 04.10.73, 12.11.91.
193. Vecates "Puķēni". 06.09.94.
194. Vecates "Rimeikas", apst. 9 un 26, 10.10.73.

Vilpulkas pag.
51. Jāņmuiža, m. apst. Vilpulkas "Jaunmeži", "Niedres", "Saulītes". 9 un 7, 28.07.83.
55. Jaunāmuiža, m. apst. Vilpulkas pag. 13 un 9, 09.10.73.
198. Vilpulka, m. apst. Vilpulkas pag. 11 un 12, 09.10.73.
199. Vilpulkas "Lustes", m. apst. Vilpulkas pag. 1 un 5, 09.10.73.
200. Vilpulkas "Nomnieki", m. apst. 10 un 8, 28.07.83.
201. Vilpulkas "Urgas", p. 9 un 11, 09.10.73.
202. Virķēni, apst. Vilpulkas pag. 20 un 29, 05.07.73.

Zilākalna pag.
205. Zilaiskalns, pamatskola, apst. Zilākalna pag. 7 un 21, 02.10.73.

Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi