Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi - Limbažu rajons - dendroloģisko objektu saraksts

Ainaži
2. Ainaži, Baltāmuiža, apst. Kr. Barona 4. 11 un 13, 06.09.73.
3. Ainaži, Jūrskolas muzejs, apst. 6 un 17, 05.07.80.
4. Ainaži, pie autoostas. 3. 06.09.73.
5. Ainaži, pamatskola, apst. 9 un 16, 06.09.73.
6. Ainaži, pareizticīgo draudzes m.m., apst. 11 un 6, 06.09.73.
7. Ainaži, K. Valdemāra 27. 21.10.2000.

Ainažu pag.
53. Jaunmuiža, m. apst. Ainažu "Vētras". 8 un 5, 05.07.80.
121. Mežmuiža, m. apst. Ainažu lauku teritorija. 4 un 6, 05.07.80.
189. Upeskalni, (Mežmuiža), apst. Ainažu lauku teritorija. 12 un 11, 05.07.80.

Aloja
9. Aloja, Marijas parks. 12 un 7, 26.09.73.
10. Aloja, Jūras 33. Galeviusa dārzs. 7 un 45, 25.09.73, 31.08.74, 18.07.83.
11. Aloja, Ausekļa vidusskola, Ausekļa 1. 18 un 21, 25.09.73, 18.07.83.
13. Alojas muiža (slimnīca, stacija), apst. 13 un 16, 25.09.73.

Alojas pag.
12. Alojas "Jaunnikšas", Alojas lauku teritorija. 06.07.80.
14. Alojas pareizticīgo draudzes m.m. un bij. skola, apst. Alojas lauku teritorija. 13 un 12, 25.09.73.
41. Ērmuiža, apst. Alojas lauku teritorija. 10 un 9, 26.09.73.
78. Krogciems, m. apst. Alojas "Veckrogzemji", "Kalngrogzemji". 9 un 12, 06.07.80.
117. Mauriņmuiža, m. apst. Alojas "Austriņi". 8 un 3, 06.07.80.
167. Stābeģi, m. apst. Alojas lauku teritorija. 8 un 6, 06.07.80.
188. Ungurpils, p. Alojas lauku teritorija. 22 un 39, 25.09.73, 10.09.86.

Braslavas pag.
15. Annasmuiža, apst. Braslavas pag. 11 un 11, 26. 09.73.
33. Braslava, p. Braslavas pag. 22 un 25, 26.09.73.
81. Kunģēni, apst. Braslavas pag. 12 un 14, 06.07.80.
82. Ķengagaidas, m. apst. Braslavas "Gaidas". 8 un 10, 06.07.80.
172. Stokas, p. fragm. Braslavas "Stokas", "Vecstokas", "Siliņi". 16 un 17, 06.07.80.
191. Urga, p. Braslavas pag. 21 un 14, 26.09.73, 14.10.91.
202. Vilzēni, p. Braslavas pag. 20 un 27, 26.09.73.

Brīvzemnieku pag.
37. Dūdele, m. apst. Brīvzemnieku "Kalnadūdeļi", "Mūrnieki". 8 un 10, 07.07.80.
60. Kalnamuiža, m. apst. Brīvzemnieku pag. 7 un 7, 26.09.73.
99. Lielaiskrogs, m. apst. Brīvzemnieku "Ezeriņi". 6 un 5, 06.07.80.
128. Ņurka, m. apst. Brīvzemnieku pag. 7 un 6, 07.07.80.
132. Ozolmuiža (Ozoli), p. Brīvzemnieku pag. 15 un 43, 26.09.73, 31.08.94.
142. Puikule, p. Brīvzemnieku pag. 13 un 22, 26.09.73, 30.08.94.
161. Skrabuļi, m. apst. Brīvzemnieku pag. 11 un 7, 06.07.80.
166. Spandēgas (Spandegi), m. apst. Brīvzemnieku pag. 9 un 12, 26.09.73.

Katvaru pag.
17. Anspuri (Puri), apst. fragm. Katvaru pag. 12 un 13, 19.07.83, 10.09.86.
50. Jāņamuiža, m. apst. Katvaru "Jāņakalni". 11 un 14, 08.07.79.
52. Jaunāmuiža, apst. Katvaru "Purmaļi". 8 un 22, 08.07.79.
66. Katrīna, m. apst. Katvaru "Veckatrīnnieki", "Stiepiņi". 13 un 11, 19.07.83.
69. Katvari, p. Katvaru pag. 23 un 29, 28.09.73.
70. Katvaru "Baloži", m. apst. 10 un 7, 19.07.83.
71. Katvaru "Kabri". 19.07.83.
72. Katvaru "Stirnas", apst. 17 un 37, 27.09.73, 31.08.74, 01.08.2000.
83. Ķipēni, p. Katvaru pag. 12 un 21, 28.09.73.
131. Ozoli, m. apst. Katvaru pag. 6 un 10, 08.07.79.
139. Pociems, apst. Katvaru pag. 12 un 12, 28.09.73.
141. Priedītes, m. apst. Katvaru pag. 8 un 6, 19.07.83.
160. Silkalni, apst. Katvaru pag. 3 un 17, 08.07.79.
165. Smiltnieki, m. apst. Katvaru pag. 6 un 6, 19.07.83.
179. Tannesmuiža, m. apst. Katvaru "Brīvzemnieki". 6 un 9, 19.07.83.
180. Tiegaži, m. apst. Katvaru "Brākši", "Strautmaņi", "Tiegaži". 13 un 9, 08.07.79.
186. Umurgas pareizticīgo draudzes m.m., apst. Katvaru pag., Pociems. 7 un 11, 28.09.73.
199. Viekaži, p. Katvaru pag. 18 un 18, 02.10.73.

Lēdurgas pag.
1. Aijaži, p. fragm.. Lēdurgas pag. 12 un 9, 03.09.73.
24. Avoti, p. Lēdurgas pag. 20 un 29, 04.09.73.
42. Gaiļi, m. apst. Lēdurgas pag. 8 un 3, 06.07.79.
73. Knīderi, apst. Lēdurgas pag. 11 un 11, 04.09.73.
90. Lēdurga, bij. kokaudzētava. Lēdurgas pag. 20.07.83, 09.08.93.
91. Lēdurga, ev. luteriskā baznīca, apst. Lēdurgas pag. 23.08.72.
92. Lēdurga, p. Lēdurgas pag. 18 un 26, 03.09.73.
93. Lēdurga, ūdenstorņa apst. Lēdurgas pag. 4 un 38, 20.07.83, 09.08.93.
94. Lēdurgas dendroloģiskais p. Lēdurgas pag. 58 un 879, 20.07.83, 22.08.94.
95. Lēdurgas m.m., apst. Lēdurgas pag. 9 un 16, 03.09.73.
96. Lēdurgas "Zaļā birzs". Limbažu virsmežniecība, Lēdurgas mežniecības 43. kv., 20. un 21. nogabals. 20.07.83, 22.08.94.
97. Lēdurgas skola, apst. Lēdurgas pag. 14 un 19, 03.09.73.
98. Lēdurgas "Zaļotnes" (A. Janitēns), apst. 9 un 203, 23.09.73, 20.07.83, 09.08.93.
100. Lienīte, m. apst. Lēdurgas "Vanagi". 6 un 7, 06.07.79.
114. Lodesmuiža, p. fragm. Lēdurgas pag. 11 un 9, 06.07.79.
146. Rentesmuiža, m. apst. Lēdurgas "Mazrentes", "Loriņi", "Rijnieki". 4 un 10, 06.07.79.
209. Zaļāmuiža, m. apst. Lēdurgas "Akmentiņi", "Draudzība", "Zaļenieki", "Lejiņas", "Viesturi". 9 un 10, 07.07.79.
215. Žagata, m. apst. Lēdurgas pag. 8 un 8, 07.07.79.

Liepupes pag.
38. Dunte (Minhauzena muiža), p. Liepupes pag. 15 un 18, 05.09.73.
43. Gāršciems, m. apst. Liepupes "Gārsenieki", "Gāršciems", "Gāršnieki". 6 un 7, 14.08.79.
55. Jelgavkrasti, m. apst. Liepupes pag. 5 un 6, 11.09.73.
101. Liepupe, p. Liepupes pag. 18 un 25, 05.09.73, 22.08.94.
102. Liepupes m.m., apst. Liepupes pag. 14 un 19, 05.09.73.
103. Liepupes " Līgotņi", m. apst. 5 un 26, 22.08.73, 20.10,83.
120. Metagmuiža (Metaga, Metagi,), p. fragm. Liepupes pag., Mežciems. 20 un 12, 23.08.73.
125. Mustkalni, apst. Liepupes pag. 8 un 8, 05.09.73, 09.09.86.
162. Skrodeļi, m. apst. Liepupes pag. 7 un 13, 14.08.79.
174. Stūrīši, m. apst. Liepupes pag. 10 un 9, 09.07.79.
182. Tūjasmuiža, apst. Liepupes pag. 12 un 16, 23.08.73.
194. Vecais Bādūzis (Vecbāde), m. apst. Liepupes "Vecpeldes". 8 un 6, 11.09.73, 14.08.79.
195. Vecmuiža, apst. Liepupes pag. 10 un 6, 11.09.73.
210. Zaļāmuiža, m. apst. Liepupes "Zaļkalni". 4 un 8, 11.09.73.

Limbaži
104. Limbaži, centra apst. (Vienības parks) 15 un 23, 20.08.73.
105. Limbaži, pareizticīgo draudzes baznīca un m.m., apst. 9 un 7, 27.09.73.
106. Limbaži, Rīgas 27. (Mihelovskis J.). 3 un 32, 27.09.73.
107. Limbaži, skvērs - Baumaņu Kārļa laukums. 5 un 16, 27.09.73, 31.08.74.
108. Limbaži, 2. vidusskola, apst. 3 un 14, 20.08.73.
109. Limbažu m.m., p. Limbažu " Pukšas". 11 un 24. 20.08.73, 19.08.84.

Limbažu pag.
34. Buļmuiža (Buļļi), apst. Limbažu pag. 6 un 8, 20.08.73.
39. Dziļezera un Riebezera introducentu stādījumi. Limbažu pag. 3. 22.08.73.
40. Eidmaņi. Limbažu pag. 13 un 19, 04.09.73.
57. Jumpravmuiža (Jumprava), apst. Limbažu pag. 11 un 12, 04.09.73.
58. Kaktiņi, m. apst. Limbažu pag. 8 un 15, 07.07.79.
61. Kalnamuiža, m. apst. Limbažu "Celmiņi", "Muižkalni", "Oši". 7 un 7, 08.07.79.
85. Lāde, p. fragm. Limbažu pag. 11 un 10, 20.08.73.
86. Lādes skola, apst. Limbažu pag. 15 un 23, 04.09.73.
110. Limbažu "Priedītes", m. apst. 15 un 15, 22.08.73.
111. Limbažu "Svillas", m. apst. 8 un 7, 09.07.79.
122. Mežmuiža, p. Limbažu "Ozolaine". 11 un 18, 23.08.73.
126. Nabe, p. Limbažu pag. 16 un 16, 04.09.73, 29.08.94.
127. Nabes Sibīrijas ciedrupriežu stādījums. Limbažu pag. 29.08.94.
159. Sārumi, p. fragm. Limbažu pag. 12 un 15, 04.09.73.
190. Urbāni, m. apst. Limbažu pag. 14 un 18, 22.08.73, 07.07.79.
193. Vangas, m. apst. Limbažu pag. 12 un 5, 23.08.73.
201. Vilkmuiža, m. apst. Limbažu "Vilki". 8 un 3, 07.07.79.

Pāles pag.
25. Ārciems, p. (Ārciema Jaunāmuiža). Pāles pag. 21 un 37, 27.09.73, 31.08.74, 10.09.86.
36. Drieliņi, p. Pāles pag. 15 un 12, 07.09.73, 30.08.94.
45. Gulbis, m. apst. Pāles "Gulbji", "Osīši". 9 un 11, 16.08.79.
51. Jāņamuiža, m. apst. Pāles "Dimanti", "Dzintari". 7 un 5, 12.09.73, 15.08.79.
59. Kalēji, m. apst. Pāles "Veckalēji". 9 un 15, 15.08.79.
75. Kore, apst. Pāles pag. 10 un 7, 31.08.74.
89. Lauzne, m. apst. Pāles "Laužņi". 6 un 5, 16.08.79.
115. Mālzemnieki, m. apst. Pāles pag. 8 un 7, 16.08.79.
133. Pāle, p. Pāles pag. 19 un 25, 23.08.72, 07.09.74.
134. Pāles "Baloži". 15.08.79.
135. Pāles skola, apst. Pāles pag. 12 un 24, 23.08.72, 07.09.74.
137. Pilka, m. apst. Pāles "Smiltiņas", "Vecpilkas". 10 un 8, 16.08.79.
140. Preilene (Šarlote), m. apst. Pāles pag. 5 un 3, 15.08.79.
173. Stopnieki. Pāles pag. 2 un 1, 16.08.79.
175. Sucene, m. apst. Pāles pag. 12 un 15, 12.09.73.
208. Zaķi, m. apst. Pāles "Kalnzaķi". 9 un 9, 12.09.73.
211. Zaļumnieki, m. apst. Pāles pag. 17 un 8, 07.09.73.

Salacgrīva
151. Salacgrīva, Lielsalacas evanģeliski luteriskās draudzes baznīca, apst. 9 un 8, 11.09.74.
152. Salacgrīva, Grīva, apst. Grīvas 5. 6 un 13, 16.08.79.
153. Salacgrīva, Lauteri. Lauteru 1 (U. Lipsbergs). 20 un 172, 24.09.73, 22.07.75, 18.07.83.
154. Salacgrīva, Lielsalacas m.m., apst. 8 un 15, 11.09,73.
155. Salacgrīva, pareizticīgo draudzes m.m., apst. 8 un 8, 11.09.73.
156. Salacgrīva, Kulanču 4 (M. Auziņš). 1 un 26, 11.09.73.
157. Salacgrīva, Vidzemes 48 (A. Ope). 17 un 141, 24.09.73, 18.07.83.

Salacgrīvas pag.
16. Annasmuiža, apst. Salacgrīvas lauku teritorija. 9 un 7, 11.09.73.
32. Bogomoja, apst. Salacgrīvas "Ziediņi". 7 un 10, 16.08.79.
35. Čūskumuiža, apst. Salacgrīvas lauku teritorija. 8 un 3, 17.08.79.
56. Jenna, m. apst. Salascgrīvas "Jennas". 16 un 11, 16.08.79.
63. Kameruna apst. Salacgrīvas lauku taritorija. 9 un 9, 16.09.79.
76. Korģenes skola, p. Salacgrīvas lauku teritorija. 21 un 36, 07.09.73.
77. Kotlopi (Katlopi), m. apst. Salacgrīvas "Jaunkotlopi', "Kastaņi", "Kotlopi", "Rudzīši". 5 un 9, 16.08.79.
80. Kuiviži, Pērnavas 67. Salacgrīvas lauku teritorija. 22.07.75.
87. Lāņu muiža, apst. Salacgrīvas lauku teritorija. 10 un 7, 06.09.73.
88. Lāņu skola, p. Salacgrīvas lauku teritorija. 20 un 24, 06.09.73, 09.09.86.
116. Mantiņi, m. apst. Salacgrīvas lauku teritorija. 5 un 7, 14.08.79.
130. Otīlija, m. apst. Salacgrīvas "Ozoli". 8 un 7, 17.08.79.
136. Patkule, apst. Salacgrīvas "Patkuļi". 9 un 11, 16,08,79.
138. Pletenberga, m. apst. Salacgrīvas "Kronīši". 8 un 6, 16.08.79.
145. Pustarpi, m. apst. Salacgrīvas "Kraujas". 9 un 6, 16.08.79.
158. Salacgrīvas "Līčupes". 14.08.79.
176. Svētciems, p. Salacgrīvas lauku teritorija. 18 un 37, 06.09.73, 09.09.86.
197. Vecsalaca, p. Salacgrīvas lauku teritorija. 24 un 60, 11.09.73, 22.07.75, 09.09.86.
207. Vīskalni, apst. Salacgrīvas lauku teritorija. 14 un 14, 12.10.73.
213. Zonepe, m. apst. Salacgrīvas lauku teritorija. 6 un 8, 07.09.73.

Skultes pag.
113. Listermuiža, apst. Skultes pag. 13 un 4, 14.08.79.
118. Mazmuiža, m. apst. Skultes "Miršas". 11 un 9, 09.07.79.
119. Memkule, apst. Skultes pag. 13 un 9, 05.09.73.
129. Otesmuiža, apst. Skultes "Otes", "Jaunotes". 3 un 10, 09.07.79.
147. Reve, m. apst. Skultes "Lielrevi". 5 un 5, 14.08.79.
163. Skultesmuiža, p. Skultes pag. 19 un 26, 05.09.73.
164. Skultes "Līči". 10.08.79.
171. Stiene, p. Skultes pag. 21 un 25, 05.09.73.
212. Ziediņi, m. apst. Skultes pag. 5 un 15, 14.08.79.
216. Žurka (Šurka), m. apst. Skultes pag. 10 un 4, 14.08.79.

Staicele
168. Staicele, p. 18 un 15, 25.09.73.
169. Staicele, centra apst. 9 un 26, 25.09.73, 10.09.86.
170. Staicele, pamatskola, p. 19 un 37. 25.09.73.

Staiceles pag.
54. Jaunpuršēni, m. apst. Staiceles "Vitagas". 8 un 6, 05.07.80.
62. Kalnarīgaļi (Rozenpusmuiža), apst. Staiceles pag. 8 un 6, 05.07.80.
112. Limšēni, p. Staiceles lauku teritorija. 11 un 22, 25.09.73, 10.09.86.
144. Puršēni, m. apst. Staiceles lauku teritorija. 5 un 9, 25,09,73.
149. Rozēni, p. Staiceles lauku teritorija. 14 un 29, 25.09.73, 10.09.86.
200. Vīķi, p. Staiceles lauku teritorija. 20 un 21, 25.09.73.

Umurgas pag.
8. Aizpurnieki (Aizpurvnieki), apst. Umurgas pag. 10 un 5, 08.07.79.
18. Augstrozes lapegļu aleja. Umurgas pag. 28.09.73.
19. Augstrozes lapegļu audzes. Umurgas pag. 02.02.83.
20. Augstrozes muiža, p. Umurgas pag. 27 un 16, 02.10.73.
21. Augstrozes baznīca, apst. Umurgas pag. 8 un 5, 28.09.73.
22. Augstrozes kapi. Umurgas pag. 28.09.73.
28. Bālsari, m. apst. Umurgas "Baltsari". 6 un 6, 08.07.79.
46. Iesalkāja, m. apst. Umurgas "Iesalkājas", "Lejasiesalkājas", "Mauriņi". 7 un 9, 07.07.79.
64. Kanderi, m. apst. Umurgas "Kanderi". 9 un 12, 08.07. 79.
123. Mežmuiža, m. apst. Umurgas "Pasts". 10 un 8, 08.07.79.
148. Roperbeķi (tagad Rotenbergi), m. apst. Umurgas pag. 15 un 7, 22.08.73.
177. Šarlote, m. apst. Umurgas "Šarlotes". 5 un 7, 07.07.79.
183. Umurga, baznīca un m.m., p. Umurgas pag. 9 un 21, 28.09.73, 09.09.86.
184. Umurgas pamatskola, apst. Umurgas pag. 12 un 15, 28.09.73, 09.09.86.
185. Umurgas "Lauvaskalni", m. apst. 2 un 7, 02.10.73.
187. Umurgas "Rožkalni", m. apst. 04.09.73.
192. Vainiži, m. apst. Umurgas pag. 8 un 5, 22.08.73.
196. Vecmuiža, m. apst. Umurgas "Slavenieki". 7 un 21, 08.07.79.

Vidrižu pag.
27. Barauska, m. apst. Vidrižu "Mednieki". 6 un 4, 06.07.79.
29. Bīriņi, p. Vidrižu pag. 22 un 27, 20.08.73, 20.04.75, 09.09.86, 31.07.91.
30. Bīriņu mežaparks. Vidrižu pag. Inčukalna mežniecība: 17. kv. 17 un 2, 31.07.91.
44. Gravas (bij. Vidrižu krogs), apst. Vidrižu pag. 14 un 7, 20.08.73.
47. Igate, p. Vidrižu pag. 14 un 20, 20.08.73.
49. Jaunaijaži, apst. Vidrižu pag. 11 un 20, 05.09.73.
79. Krujkalni, m. apst. Vidrižu "Auziņi", "Ķirškalni", "Krujkalni", "Stūrīši". 11 un 11, 07.07.79.
124. Murkužmuiža, m. apst. Vidrižu "Atvari", "Kalnmurkuži". 12 un 3, 06.07.79.
143. Puntuži, m. apst. Vidrižu pag. 3 un 8, 06.07.79.
198. Vidriži, p. Vidrižu pag. 18 un 25, 20.08.73, 22.08.94.

Viļķenes pag.
23. Augustiņi, apst. Viļķenes pag. 8 un 13, 27.09.73.
26. Āstere, p. Viļķenes pag. 17 un 16, 27.09.73, 10.09.87.
31. Blome, apst. Viļķenes pag. 14 un 7, 06.09.73.
48. Indriķi, m. apst. Viļķenes pag. 8 un 8, 15.08.79.
65. Kārļamuiža, m. apst. Viļķenes "Mežuļi". 8 un 8, 11.09.74.
67. Katrīna, apst. Viļķenes pag. 10 un 8, 27.09.73.
68. Katrīnas m.m., apst. Viļķenes pag. 7 un 11, 27.09.73.
74. Knipji, p. (Zēheima). Viļķenes "Pilītes". 23 un 28, 27.09.73.
84. Ķirbiži, p. Viļķenes pag. 14 un 22, 06.09.73, 29.08.94.
150. Rūstuži, apst. Viļķenes pag. 14 un 11, 06.09.73.
178. Šķirstiņi, apst. Viļķenes pag. 15 un 13, 12.09.73.
181. Tiržumi, m. apst. Viļķenes "Jaunsaimnieki", "Ķirši", "Tiržumi". 11 un 11, 15.08.79.
203. Viļķene, apst. Viļķenes pag. 12 un 9, 27.09.73.
204. Viļķenes skola, apst. Viļķenes pag. 12 un 19, 27.09.73.
205. Viļķenes mežniecība, lapegļu audze pie Viļķenes "Induļiem". 15.08.79.
206. Viļķenes mežniecība, lapegļu audze pie Viļķenes "Pēterlīdumiem". 15.08.79.
214. Zvirbuļi (Šperliņi), m. apst. Viļķenes pag. 9 un 9, 15.08.79..

Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi