DZIEDAVA.lv

Dabas vērojumi: stāstījumi un foto Latvijas Daba: foto un apraksti Latvijas Daba: foto un apraksti Ceļojumu apraksti un foto Pārdomas jeb situāciju analīze Mūzika manā dzīvē Domas bez apdomas CV, biogrāfija, bildes Paldies jums visiem!:) Citāti no grāmatām Manu bērnu dienasgrāmatas Suņu kolekcijas Dziedava.lv

Paldies

Skolotājiem

Skolotāji manā dzīvē bijuši dažādi. Gan pavisam tiešā nozīmē, gan pasniedzēji Universitātē, gan dzīves skolotāji, arī grāmatu autori, kuru grāmatas likušas būtiski koriģēt manu dzīves modeli.
Te es minēšu tos Skolotājus, kuri rakstāmi ar lielo burtu, kuru loma manā dzīvē tiešām bijusi/ir būtiska.
 • Mamma, Tētis - dzīves pieredze pirmkārt jau sākas ar vecākiem, un viņu mācītais, viņu pašu dzīve manā acu priekšā noteikti atstāj nospiedumus manā veidotajā dzīves modelī, parādot, gan kā vajag, gan kā nevajag dzīvot, un kas no tā visa sanāk.:)
 • Baiba Tomiņa (tag. Mangule) - skolotāja tiešā nozīmē, arī kordiriģente. Neapšaubāmi atstājusi pēdas manā dzīvē ar savu aizrautīgo kora vadīšanu. Fantastisks cilvēks, kas ieliek visu savu dvēseli, mēģinot apvienot koristus vienotā dziesmā. Es pat vienu brīdi domāju, vai nestudēt kordiriģēšanu.;)
 • Vladimirs Levi - par šo krievu psihoterapeitu var lasīt arī literatūras aprakstā, tomēr gribējās minēt arī šeit, jo tieši viņa grāmatas deva spēcīgu stimulu mainīt savu tobrīdējo pieeju dzīvei. Toreiz lasītais šķita īpašs.
 • Agnis Andžāns - pirmais nopietnais un ilgstošais darba devējs. Protams, diendienā tiekoties, nācās iepazīt ne tikai kā darba devēju, bet arī kā cilvēku. Spēcīga personība, tik cieta kā klints. Bieži licis pārdomāt pašas vērtības, trenēties tās aizstāvēt pret cieto klinti. :) Noteikti vērtīga pieredze!
 • Vilnis Detlovs - loģikas un diskrētās matemātikas pasniedzējs LU, arī mūzikas semināra vadītājs, nu jau, diemžēl, nelaiķis. Gaišs cilvēks, kas no visas sirds un no visas sirds stingri mācīja savus studentus. Un studenti viņu mīlēja. Mūzikas seminārā viņš iemācīja klausīties arī klasisko mūziku. Man personīgi nozīmīgas bijušas arī no viņa saņemtās sirsnīgās personīgās vēstules, kurās tika diskutēts arī par dzīves jēgu un citiem filozofiskiem jautājumiem.
 • Uldis Zandbergs - arī pavēra citādu skatījumu uz dzīvi (ar saviem darbiem, lekcijām), sniedzot citādu skatupunktu, kas tajos laikos bija ļoti būtiski.
 • Ričards Bahs - ievērojams ar saviem darbiem, grāmatām, kas atvēra citu pasauli, arī ieskatu ezotērikā. Viņa grāmatas nereti darījušas dienas gaišākas un priecīgākas.
 • Juris Strods - LU pasniedzējs, kas piekopa ārkārtīgi stingru vērtēšanas sistēmu. Vienīgais, pie kura es eksāmenā izkritu; un lai tomēr dabūtu kursa gala vērtējumu "4" ("5" baļļu sistēmā), eksāmenu nācās divas reizes pārlikt ar vērtējumu "5". Aizrāva šī stingrība un nepiekāpība, kā arī lielais piedzīvojums, pārliekot eksāmenus. :)
 • Ivars Vīks - uz sajūtām vērsts dabas zinātājs. Laimējās piedalīties vairākās viņa organizētās ekskursijās pa Latviju. Viņš arī mācīja sajust dabas starojumu, saprast, ka ne vien koki un puķes, bet pat akmeņi ir dzīvi. Nu jau viņš citā saulē.
 • Silva Omārova - psiholoģijas pasniedzēja LU, ļoti spēcīga, harizmātiska personība, arī aizraujoši lasīja lekcijas, kuras man palīdzēja arī labāk iepazīt pašai sevi.
 • Alvis Stankēvičs - lasīja interesantas lekcijas, kas palīdzēja sakārtot sevi; arī pirts lietu zinātājs un atbalstītājs. Tieši viņam pateicoties iepazinu Pirts burvību.
 • T.Lobsangs Rampa - savulaik gaidīju un kāri lasīju katru viņa grāmatu, kas atklāja Austrumu zemju īpatnības, parādot pasauli ezotēriskā skatījumā. Deva pamatus šādai pasaules izpratnei. Sīkāk par viņu literatūras sadaļā.
 • Sergejs Lazarevs - savukārt viņa darbi veidojuši mana pasaules uzskata pamatus. Uzskatu, ka tieši S.Lazarevs man būtiskāko izskaidrojis man visvairāk saprotamā valodā, līdz ar to palīdzot man veidot pašai savu viedokli. Arī sīkāk literatūras sadaļā.
 • Pēteris Kļava - cilvēks, kas neatlaidīgi cenšas gūt arvien jaunas zināšanas un sniegt tās arī citiem. Viņam palīdz arī Bērnu slimnīcā kā reanimatologam gūtā pieredze. Vienmēr ir interesanti ieklausīties viņa uz zināšanām un pieredzi balstītajā viedoklī, tālāk škirojot, kas no tā ir pieņemams tieši man.
 • Valērijs Siņeļņikovs - viņa grāmatas nāca īstajā laikā, palīdzot no citāda skatupunkta paskatīties uz jautājumiem, kuru risināšanai Lazareva mācība praksē tik labi nepalīdzēja. Sīkāk literatūras sadaļā.
 • Guntis Eniņš - Latvijas dabas patriots. Aizkustināja manu dvēseli ne vien ar plašajām dabas zināšanām, bet arī ar savu prasmi tik poētiski un reizē dziļi izteikties. Viņš iedvesmo. Ar saviem vārdiem, rakstiem un darbiem. Kad esi viņa darbos līdz ausīm, tad gribas teikt - es arī, es arī tā gribu! :) Arī viņu var lasīt literatūras sadaļā.
 • Atis, Dzintars, Juliata Kluši :) - uzskatu, ka vislielākie dzīves Skolotāji ir cilvēki, kurus redzam diendienā sev blakus. Viņu dzīves gudrību nevar izlasīt kādā grāmatā, papriecāties par to un pēc īsāka vai garāka laika sprīža veiksmīgi aizmirst. Nē, viņi turpina dzīvot tev blakus un atgādināt, atgādināt, un vēlreiz atgādināt, ka var dzīvot arī šādi, ka ir arī šāda patiesība iespējama. Izņēmums var būt vienīgi gadījumā, ja tuvie cilvēki domā gluži tāpat kā tu, dzīvo gluži tāpat kā tu, un viņos nav pilnīgi nekā savādāka, no kā mācīties. Katrā ziņā mana ģimene nav tas gadījums, vielas mācībām vienmēr pietiek. Un Liels Paldies par to! :)

 • (c) Julita, 2008.- 2024.    

  dziedava.lv DZIEDAVA.lv