DZIEDAVA.lv

Dabas vērojumi: stāstījumi un foto Latvijas Daba: foto un apraksti Latvijas Daba: foto un apraksti Ceļojumu apraksti un foto Pārdomas jeb situāciju analīze Mūzika manā dzīvē Domas bez apdomas CV, biogrāfija, bildes Paldies jums visiem!:) Citāti no grāmatām Manu bērnu dienasgrāmatas Suņu kolekcijas Dziedava.lv

Par mani

Curriculum Vitae

Personas dati

Vārds: Julita Kluša
Dzimšanas diena: 22/03/1973
Ģimenes stāvoklis: precējusies, 2 bērni

Vidējā izglītība

Rīgas 7.vidusskola (tagad NDĢ); 1980. - 1991.
Papildus informācija: beidzu ar sudraba medaļu; no 4. līdz 12.klasei katru gadu piedalījos republikas mēroga matemātikas olimpiādēs, iegūstot I, II vai III vietu.

Augstākā izglītība

Latvijas Universitāte; Bakalaurs; 1991. - 1995.
Galvenā specialitāte: datorzinības
Papildus: psiholoģija, socioloģija, mūzikas seminārs, žurnālistika
Papildus informācija: Studijas beidzu ar novērtējumu tikai labi un teicami.

Papildus izglītošanās

 • 2017. gadā projekta "ES nozīmes aizsargājamo biotopu inventarizācija Latvijā" ietvaros piedalījos biotopu mācībās - tekošie un stāvošie saldūdeņi (22 stundas), meži un virsāji (32 stundas), purvi (16 stundas), zālāji (32 stundas).
 • 2015. gadā piedalījos "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu mācībās", teorētiskajā nodarbībā un praktiskajās nodarbībās (pilnā apjomā) dabā par aizsargājamiem saldūdeņu, mežu un purvu biotopiem, kopā 10 dienas.
 • 2014. gadā piedalījos "Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu apmācībās", teorētiskajā nodarbībā un praktiskajās nodarbībās dabā par saldūdeņu, zālāju, mežu un purvu biotopiem, kopā 13 dienas.
 • 2013. gadā apmeklēju teorētiskās un praktiskās mācības darbam projektā "ES nozīmes biotopu inventarizācija Lietuvā".

  Pašizglītošanās

  Laikā kopš 2009. gada sākuma līdz šim brīdim intensīvi diendienā apgūstu visdažādāko informāciju par Latvijas dabu, sugām, gan teorētiski, gan dabā, konsultējoties pie attiecīgās jomas speciālistiem. Attiecībā uz ziedaugiem, koku sugām, sūnām, biotopiem mans konsultants ir Ansis Opmanis. Par sēnēm konsultē Inita Dāniele, Edgars Mūkins, arī: Edgars Vimba; par piepēm arī: Diāna Meiere. Par dzīvniekiem informāciju gūstu iekš dabasdati.lv, konsultē arī Viesturs Vintulis. Īpaša interese ir par gļotsēnēm, par kurām informāciju meklēju pati.

  Darba pieredze

 • Kopš 2013.g. līdz šim brīdim žurnālā "Vides vēstis" regulāri veidoju rakstus par dabu (teksts un fotogrāfijas).
 • 2014.g. piedalījos projektā "Potenciālo bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ) inventarizācija", veicot BVZ inventarizāciju Ciblas, Ludzas un Zilupes novados.
 • 2014.g. žurnālā "Dārza pasaule" veidoju rakstu sēriju "Latvijas parki" (teksts un fotogrāfijas), žurnālā "Zīlīte" raksts "Brīnumi mellenājā" (teksts un fotogrāfijas).
 • 2013.-2015.g. bijuši līgumi par fotogrāfiju izmantošanu žurnālos "Zīlīte", "Dārza pasaule", "Ieva". Mana fotogrāfija izmantota AS "Laima" šokolādes asorti "Vidzeme" kastītes noformējumā. Manas fotogrāfijas izmantotas arī DL "Grebļukalns", DL "Kapu ezers" un DL "Ruņupes ieleja" informatīvo stendu noformējumā.
 • 2012. - 2014.g. piedalījos projektā "ES nozīmes biotopu inventarizācija Lietuvā", veicot īpaši aizsargājamo mežu, zālāju un purvu biotopu zinātnisko izpēti un kartēšanu, reģistrējot arī īpaši aizsargājamo augu atradnes. Darbs tika veikts t.sk., Žemaitijas nacionālajā parkā.
 • 2009. gadā individuāli darbi, kas saistīti ar mājaslapām.
 • 09/1994. - 12/2007.; LU, Fizikas un matemātikas fak., LU A.Liepas NMS; programmēšanas inženiere
  Pienākumi /uzdevumi:
  1. LU A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas mājas lapas nms.lu.lv izveide, uzturēšana un papildināšana
  2. Latvijas jauno matemātiķu rezultātu datubāzes veidošana, uzturēšana un pilnveidošana (vairāki simti tūkstošu ierakstu)
  3. Datoru uzturēšana
  4. Valsts mēroga matemātikas olimpiāžu organizēšana
  5. Mācību materiālu sagatavošana elektroniskā formā
  Galvenie panākumi: 1998.g. Ata Kronvalda prēmija par darbu ar apdāvinātiem skolēniem.
   
 • 09/1997. - 02/2002.; LU, LIIS (Latvijas Izglītības Informatizācijas sistēma); līgumdarbs
  Pienākumi /uzdevumi:
  1. Konsultācijas mācību materiālu veidotājiem
  2. Mācību materiālu elektronisko versiju pārbaude
  3. Mācību materiālu elektronisko versiju ievietošana LIIS datu bāzē www.liis.lv
 • 02/1998. - 09/2000.; LU, LIIS (Latvijas Izglītības Informatizācijas sistēma); līgumdarbs
  Pienākumi /uzdevumi:
  1. Internetā atrodamo matemātikas materiālu apkopošana
  2. Apkopoto materiālu analīze un sakārtošana
  3. WWW lapas veidošana un uzturēšana http://www.lanet.lv/info/intermat/

  Valodas

  Latviešu: dzimtā
  Krievu: labi
  Angļu: vidēji
  Zviedru, somu, norvēģu: apguvusi pamatus

  Datorzināšanas

 • vidējs līmenis: JavaScript, MySQL, php (pieredze >5 gadi, (kopš 2008.g.), uz to bāzējoties izveidots daba.dziedava.lv), Oracle (pieredze 1 gads, 2007.g., izveidota datubāze vairākiem simtiem tūkstošu ierakstu)
 • speciālists: fotogrāfiju apstrāde (pieredze >10 gadi), SQL, Access (pieredze 8 gadi, 1999.-2007.g., izveidota un uzturēta datubāze ar 100000 ierakstu), FoxPro (pieredze 8 gadi, 1992.-2000.g., izveidoju Jēdzienu Apguves Programmu JAP jēdzienu atbilstību efektīvai un interesantai apguvei (MS DOS).), CSS (pieredze >5 gadi, izveidots nms.lu.lv, dziedava.lv)
 • eksperts: HTML (pieredze >15 gadi, kopš 1997.g.)
 • Intereses, hobiji

 • Patīk fotografēt dabu, apstrādāt bildes un sistematizēt: Daba fotogrāfijās
 • 2011.g. aprīlī Krimuldas Tautas namā piedalos izstādē "Visas upes klusu tecēj', Gauja klusi netecēja...'", kurā skatāmas 13 manas fotogrāfijas par Gaujas tēmu un pēc šīm fotogrāfijām dažādu lietišķās mākslas studiju gatavoti audumi.
 • 2011.g. maijā, jūnijā Lapmežciema muzejā un jūlijā, augustā Engures KN 6 manas fotogrāfijas piedalījās izstādē "Engures novada dabas skati".
   Esmu iekļuvusi laureātu skaitā vairākos ar foto un dabu saistītos konkursos, 2007. - 2013. g.:
  • 2.vieta Vidzemes tūrisma asociācijas fotokonkursā (2007.)
  • 2.vieta Engures pagasta fotokonkursā (2007.), fotogrāfijas izmantotas Engures pagasta reklāmas materiālos
  • Uzvarētāja nominācijā "Pār kalniem uz jūru" fotokonkursā "Tukuma rajons fotogrāfijās 2008" (2008.)
  • Laureāte Madonas rajona fotokonkursā (2008.)
  • Fotokonkursa "Atklāj citu Latviju" 3. nedēļas uzvarētāja (2009.)
  • Manas fotogrāfijas piedalījušās Dabas muzeja veidotajās izstādēs "Mans putns" (2009., 2010.)
  • Veicināšanas balva Nr.5 TVNET fotokonkursā "Kāpēc es mīlu Latviju" (2010.)
  • Godalogtas vietas radošo darbu konkursa "Dabas daudzveidības mirkļi" visās trīs kārtās, attiecīgi - 1.vieta, 2.vieta, 1.vieta. (2010.)
  • Trīs manas fotogrāfijas piedalās ceļojošajā izstādē "Daba Zemgalē" - Viesītē, Aizkrauklē, Krustpilī, Dobelē, Bauskā, Rundālē un Vilcē (2010. / 2011.)
  • Mana fotogrāfija iekļūst starp 100 atlasītajām internacionālajā fotokonkursā "Baltic Sea in My Eyes" (2011.), kura rezultātā tiek izdota fotogrāmata.
  • Dalība StarSpace fotokonkursā 2012, iegūstot dalītu 2.vietu sudrabaino mākoņu kategorijā skatītāju balsojumā, kā arī atmosfēras parādību kategorijā divu speciālistu (fiziķis Less Kovlejs (Les Cowley) un doktors Džeimss Fosters (James Foster) no NASA) vērtējumā attiecīgi 1. un 2. vieta.
  • Trīs manas fotogrāfijas piedalījās ceļojošajā izstādē "Kukaiņi tuvplānā", 2012., 2013.g.
  • Viena mana fotogrāfija piedalījās Kocēnu novada fotoizstādē "Kocēnu novads bildēs" (2013.)
  • 1. vieta nominācijā "Augi" fotokonkursā "Slīterei – 90"; ceļojošajā izstādē piedalās 5 manas fotogrāfijas, 2013.g.
 • 2009., 2010.g. un arī vēlāk manas fotogrāfijas izmantotas MarketMedia lielveikalu televīzijā.
 • Patīk veidot arī citādus apkopojumus, sistematizēt un prezentēt. Piemēri no senākiem gadiem:

 • (c) Julita, 2008.- 2023.    

  dziedava.lv DZIEDAVA.lv