DZIEDAVA.lv

Dabas vērojumi: stāstījumi un foto Latvijas Daba: foto un apraksti Latvijas Daba: foto un apraksti Ceļojumu apraksti un foto Pārdomas jeb situāciju analīze Mūzika manā dzīvē Domas bez apdomas CV, biogrāfija, bildes Paldies jums visiem!:) Citāti no grāmatām Manu bērnu dienasgrāmatas Suņu kolekcijas Dziedava.lv

JAP - Jēdzienu Apguves Programma v.3.0

Lejuplādēt programmu JAP

   JAP ir bezmaksas MS-DOS programma, ar kuras palīdzību var efektīvi apgūt svešvalodu vārdus vai citas jēdzienu atbilstības, izmantojot lietotāja paša ar programmas palīdzību aizpildītas datu bāzes.
   Par programmas iespējām: Veidot jaunas datubāzes, Meklēt, Mācīties un novērtēt iemācīto, Izmantot jau esošās datubāzes.
   • Programma paredzēta vairāklietotāju režīmam, tāpēc, sākot darbu ar programmu, jāievada lietotāja vārds un parole.
    Programmas Palīdzības failus var lasīt gan DOS vidē kā .txt failus, gan iedarbinot JAP un izvēloties tos no sākuma izvēles, gan JAP darbības laikā nospiežot F1 (F1 nedarbojas izvēļu režīmos).
    Par programmā un programmas palīdzības failos izmantotajiem jēdzieniem ieteicams izlasīt Palīdzības failu Definīcijas (hdefin.txt).
   • Lai varētu mācīties, vispirms ir jāizveido datubāze, kuras saturu tad arī mācīties. Ar programmas palīdzību izveido datubāzi, kā arī savada tajā jēdzienu atbilstības. Savadītos jēdzienus iespējams vēlāk arī labot, izmest vai pārkopēt uz kādu citu jau agrāk izveidotu vai pavisam jaunu datubāzi.
    Zemāk variet apskatīt datubāzes labošanas pamatvidi:
     

    Jaunajā programmas versijā iespējams ne tikai iezīmēt obligātos jēdzienus (kas uz rozā fona), bet atzīmēt arī absolūtos sinonīmus (zaļā krāsā) un iespraust jēdzienu komentārus (attēlā šī iespēja nav redzama). Tāpat nākusi klāt iespēja pārnest atsevišķus jēdzienus vai jēdzienu komentārus no vienas vietas uz citu vienas datubāzes ietvaros.
   • Kad datubāze izveidota un jēdzieni savadīti, var meklēt interesējošus jēdzienus.
    Meklēšana sadalīta pa jēdzienu grupu tipiem, t.i., ja datubāzē ir vācu-latviešu vārdnīca, tad iespējams meklēt interesējošo fragmentu vai nu tikai starp vācu, vai arī tikai starp latviešu jēdzieniem. Sīkāk par meklēšanas iespējām lasiet programmas palīdzības failā Meklēšana (hmekl.txt).
    Blakus variet redzēt vidi, kādā tiek parādīti atrastie ieraksti, kuru latviešu jēdzieni satur fragmentu "skol" (uz attēla uzklikšķinot, tas tiks palielināts):
     
   • Pati svarīgākā JAP funkcija ir iespēja jēdzienu atbilstības mācīties. Ir vairāki mācību tipi:
    1. Nopietni mācīties
    2. Pavirši mācīties
    3. Spēlēties
    4. Intensīvi atbildēt
    5. Pārbaudīt sevi
    6. Minēt (pa burtam, ar priekšāteikšanu)
    7. Krustvārdu mīklas par visu datubāzi
    8. Kontroldarbs

    Pēc katras mācīšanās tiek parādīts rezultātu fails tekošajiem rezultātiem; pēc tam arī visiem rezultātiem konkrētajam lietotājam par attiecīgo mācību tipu. Iespējams apskatīt arī visu iepriekš sasniegto rezultātu apkopojumu gan pa mācību tipiem, gan visus kopā, gan tobrīdējam lietotājam, gan visiem lietotājiem kopā.
    Katrā mācību vidē par attiecīgo datubāzi tiek veidots arī 10 labāko rezultātu tops.
    Izveidota iespēja skatīt arī rezultātu kopsavilkumu par visiem attiecīgās datubāzes lietotājiem. Visās mācību vidēs tiek vākti arī JAPi, kurus iegūst par ilgu un arī produktīvu mācīšanos.
     
  • Nopietni vai pavirši mācoties, lietotājam ir pašam jāievada atbilstošās jēdzienu atbilstības, katru jēdzienu rakstot jaunā rindā. Iepriekš viņš var izvēlēties, vai mācīsies, teiksim, no zviedru valodas un latviešu (t.i., uz ekrānā rādīs zviedru vārdus, bet lietotājam jāievada atbilstošie latviešu vārdi) vai no latviešu uz zviedru.
   Ja lietotājs ievadījis kādu nepareizu vārdu, programma piedāvās apskatīt tā un tam līdzīgu vārdu patieso nozīmi. Piemēram, zemāk attēlā var redzēt, kādus jēdzienus lietotājs ir ievadījis kā tulkojumu piedāvātajiem zviedru vārdiem. Acīmredzot, lietotāja ievadītais vārds "dusmas" bijis nepareizs, tāpēc uz ekrāna var apskatīties jēdzienu atbilstības, kas ir līdzīgas, t.i., lielā mērā satur jēdzienu "dusmas".
    

   Ja lietotāja atbilde "nav ieskaitīta", tad pēc pareizās atbildes apskatīšanas iespējams atbildēt vēlreiz - lai tādā veidā palīdzētu iegaumēt patieso nozīmi.
    
  • Mācīšanās režīms "Spēlēties" nozīmē, ka lietotājam nav pašrocīgi jāievada jēdzienu atbilstība, bet to viņš var izvēlēties no vairākām iespējamām, kuras tiek piedāvātas. Izšķir trīs grūtību pakāpes - visgrūtākā, kas notiek vislēnāk, jo piedāvātās jēdzienu atbilstības tiek izmeklētas īpaši piņķerīgas, lai lietotājam būtu visgrūtāk izvēlēties (sevišķi tas jūtams lielu datubāžu gadījumā); vidējā, kas darbojas jau ātrāk un ir nedaudz vieglāka, kā arī visvieglākā un visātrākā vienlaicīgi - pēdējā gadījumā programma uz gadījumskaitļu principa piedāvāšanai izvēlas patvaļīgas jēdzienu atbilstības.
   Ja lietotājs pirmo izvēli veicis nepareizi, tiek dota arī otra iespēja izvēlēties, bet pēc tam jau tiek parādīta pareizā atbilde.
   Zemāk variet apskatīt gadījumu, kad latviešu literātu un viņu darbu datubāzē spēlēšanās vidē lietotājs pirmo izvēli veicis nepareizi:
    

  • Mācīšanās tips "Intensīvi atbildēt" paredzēts, lai lietotājs varētu trenēt savu tulkošanas ātrumu. Citos mācību tipos atbildēšanas ātrums netiek ņemts vērā, savukārt te 3 minūšu laikā jācenšas pagūt atbildēt pareizi pēc iespējas vairāk jēdzienu atbilstību. Nepareizi atbildēto skaits netiek ņemts vērā.
  • Izveidota mācību vide "Minēt", kurā jēdzienus min pa burtam (zināma līdzība ar TV spēli "Brīnumu lauks"). Burtus var likt atklāt arī bez minēšanas. Šīs vides izveidē tika izmantota Andreja Verzas ideja.

  • Izveidota arī vide "Krustvārdu mīklas", kurā lietotājam jāaizpilda programmas automātiski ģenerētās mīklas. Tās var būt līdz 25 vārdu lielas (iespējamās gradācijas, ko var izvēlēties lietotājs, ir ne vairāk kā 5, 10, 20 vai ne vairāk kā 25 vārdi). Mīklas veidošanā izmantots Arta Kuģevica veidotais algoritms.
   Zemāk var redzēt jau aizpildītu krustvārdu mīklu, kas veidota no norvēģu-latviešu datubāzes jēdzieniem. Dotajā brīdī tiek aplūkots vārda "paldies" pareizais tulkojums "takk" salīdzinājumā ar lietotāja ievadīto "tack".
    

    
  • Mācīšanās tipi "Pārbaudīt sevi" un "Kontroldarbs" pēc atbildēšanas principa analogi nopietnās un paviršās mācīšanās vidēm, tikai te netiek dota iespēja uzreiz atbildēt atkārtoti nepareizi atbildētu jēdzienu, jo šie tipi vairāk paredzēti tieši zināšanu pārbaudei.
   Vidē "Pārbaudīt sevi" visas jēdzienu atbilstības tiek prasītas pa vienai reizei tik ilgi, līdz visas jau ir pa vienai reizei prasītas. Šāda atbildēšana tiek saukta par vienu riņķi. Kad riņķis iziets, tad pārbaude turpinās, atprasot tikai tos jēdzienus (tāpat pa vienai reizei katru), kas tikuši atbildēti nepareizi. Utt. riņķošana turpinās, līdz visas jēdzienu atbilstības atbildētas pareizi.
   Protams, lietotājs var šo procesu pārtraukt pēc jebkuras jēdzienu atbildēšanas.
  • Kontroldarbā visi datubāzes jēdzieni tiek atprasīti tieši vienu reizi un pēc tam izanalizēti rezultāti.
   Iespējams datubāzi bloķēt; kad datubāze ir bloķēta, attiecīgajā datubāzē var pildīt tikai kontroldarbu. Tas ir izdevīgi, ja skolotājs grib objektīvi pārbaudīt skolēnu zināšanas - nobloķētā datubāzē nekādi nav iespējams apskatīties datubāzes saturu. Savukārt bloķēt un atbloķēt datubāzi var tikai datubāzes "īpašnieks".
   Sīkāk par mācību tipiem un rezultātu novērtēšanu variet lasīt programmas palīdzības failos Mācīšanās vides (hmacibas.txt), Rezultāti (hrezult.txt), kā arī Ieteikumi skolēniem (hpalmac.txt).
    
   • Ir pievienoti arī dažādi datubāzu piemēri dažādos mācību priekšmetos:
  • latviešu literatūra (latviešu literātu darbi no vidusskolas kursa; 22 ieraksti),
  • Latvijas ģeogrāfija (Latvijas lielākās upes un ezeri pa Latvijas rajoniem; 35 ieraksti),
  • ķīmija (1.-57. un 72.-89. ķīmisko elementu apzīmējumi no Mendeļejeva periodiskās tabulas),
  • Latvijas vēsture (23 Latvijas vēsturiski notikumi pa gadiem),
  • filozofija (fakti par 8 sengrieķu filozofiem),
  • angļu-latviešu datubāze (>1600 ierakstu); veidota no man mazāk zināmiem vārdiem no R.Baha grāmatas "Tilts pāri mūžībai" (The Bridge Across Forever),
  • vācu-latviešu datubāze ("sakārtotā daļa - ap 400 ierakstiem un tulkošanai vairāk nekā 5000 ierakstu); veidojusi Lāsma Strazdiņa, vārdnīcā nav vienkāršāko vācu vārdu;
  • zviedru-latviešu datubāze (~ 2800 ierakstu).
   Bez šīm 9 iespējams pievienot vēl 3 datubāzes (katrā pa 30 ierakstiem), kas tikušas izmantotas JAP efektivitātes testēšanai - norvēģu-latviešu, angļu-latviešu un vācu-latviešu.
   Par visām datubāzēm sīkāk var lasīt palīdzības failā "Pievienotās datubāzes" (hpievdb.txt).

   
  Lejuplādēt programmu JAP v.3.0.

   
  Julita Kluša; 30.12.2000.

(c) Julita, 2008.- 2024.    

dziedava.lv DZIEDAVA.lv