DZIEDAVA.lv

Dabas vērojumi: stāstījumi un foto Latvijas Daba: foto un apraksti Latvijas Daba: foto un apraksti Ceļojumu apraksti un foto Pārdomas jeb situāciju analīze Mūzika manā dzīvē Domas bez apdomas CV, biogrāfija, bildes Paldies jums visiem!:) Citāti no grāmatām Manu bērnu dienasgrāmatas Suņu kolekcijas Dziedava.lv

Domas bez apdomas

  ...1990./91.  

  Deja - kustība - tā ir dziesmas dvēseles izpausme formā caur matēriju. (10.06.91.)

   * * *
   Hej, mana zvaigznīt, Visumā,
   Tu man patīc - visumā!
   Tu vismīļāk par visām spīdi
   Ar spožumu citas Tu malā bīdi.
    
      Bet daudz tuvāka man būtu,
      Uz mirkli bez spožuma ja kļūtu.
      Pēc krāšņuma tad ilgotos
      Ar divkārt lielāku spēku
      Un lai no jauna šo brīnumu gūtu,
      Es pasauli apgāzt spētu.
    
   Bet liktens stunda sita
   Un mana zvaigznīte krita
   Varbūt tā arī labāk,
   Ka zuda vēl spožumu manot
   Nu tā būs mūžīgā atmiņā
   Citādi bāli pelēcīga
   Tā nepaliktu man piemiņā.
   Un pazustu drūmā tukšumā.
    
   * * *
   Tik daudz var
    iegūt
      no
      nekā
   No paša drūmā
      mazākā
   Bet zaudēt
    var pat
    dienvidū
   Kad saulē
    aizmiedz
    acis
    tu.
    
   * * *
   Labāk vienu skaistu ziedu
   Savā mūžā saglabāt
   Nekā simtu kātu sienu
   Krāt, pa vienam skaitot klāt.
    

   * * *
   Vakar vakarā es izgāju uz ielas
   Un nesapratu - kāpēc viss tik tumšs,
   Kam nakts ir vajadzīga un kam diena,
   Ja cilvēks dzīvo pasaulē tik skumjš.
    
   Es nezinu kam ēdiens vajadzīgs,
   Kam visi greznumi un skaistās lietas,
   Ja varbūt kāds par visu vienaldzīgs,
   Kas karsti ilgojas vien vienīgi pēc lietus.
    
   Kāpēc ir jāmācās un jāzin daudz
   Par dzīves nejaušībām un par fiziku,
   Ja kaut kur suni sper, lai nabags kauc,
   Ja cilvēks tad, kad vēlas, nedzird dziesmiņu.
    
   * * *
   Vienkāršāk aizplūst kā upei
   Uz Āfriku banānus plūkt
   Nekā cilvēkam palikt
   "Dzīves labumus sūkt".
    
   Projām no visa, kas pastāv,
   Es gribu nebūtību,
   Slīdēt pa dzelteno sviestu,
   Ieraudzīt caurspīdību.
    
   * * *
   Tik patiesas ilgas
   Pēc saules, pēc gaismas
   Bet ja tās tik ilgas,
   Nav nozīmes vairāk
     saņemtai
   Liekuļlabdarības
     dāvanai.
    
   * * *
    
    
    
   Vēl palasīties ..

   * * *
   Uz pasaules tik viens ir Dievs
   Vienalga, latviets tu vai krievs.
   Tur mainīt nevar it neko,
   Ja netici, tad uzkūko.
    
      Bet attapsies kad pakritis,
      Tad zini - Dievs ir sodījis
      Un tam vienalga ticība
      Vai prasta ļaužu nicība.
    
   Kas nolemts ir, tas notiksies
   Nāks laiks - un katrs kapā ies,
   Bet nebēdā - laiks nāks un ies,
   Drīz piedzimsi iekš citu mies!
    
   * * *
   Kā radīt dziesmu tādu,
   kas aizkustinātu pat bārdu?
   Ha, tu tik iepūt tai garu!
     Tu tik iepūt tai dziesmai garu
     Jau pateicības nāks par darbu.
   Tu tik iepūt tai garu
   Un tā saviļņos zvēru baru
   Pakļaus to savā varā
   Kur skanēs, turp ies.
     Tu tik iepūt tai garu
     Un tā iedvesmos zaru
     Pumpuru auklēšanai
     Ziedu plaucēšanai
   Tu tik iepūt tai garu
   Pār cilvēkiem iegūs tā varu
   Pakļaus saviem likumiem
   Neklausīs cilvēku tikumiem
     Visu vienkārši un vienreizēji
     šķiet iegūt.
     Jā, tu tik iepūt tai garu, iepūt!
     Nu kāpēc neskan?
    
   * * *

(c) Julita, 2008.- 2024.    

dziedava.lv DZIEDAVA.lv