Koki un krūmi - Ludzas rajons - Zuzanpole, apst. Pildas pag. 6 un 10, 18.07.80.

Picea abies (L.) H. Karst. - parastā egle
Acer platanoides L. - parastā kļava
Betula pendula Roth. - āra bērzs
Padus avium Mill. - parastā ieva
Sorbus aucuparia L. - parastais pīlādzis
Tilia cordata Mill. - parastā liepa
Caragana arborescens Lam. - kokveida karagāna
Philadelphus coronarius L. - parastais filadelfs
Rosa pimpinellifolia 'Plena' - noraglapu roze (cv.)
Salix fragilis L. - trauslais vītols
Spiraea chamaedryfolia L. - goblapu spireja
Spiraea x rosalba Dipp. - baltrozā spireja
Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake var. laevigatus (Fern.) S. F. Blake - strautu sniegoga
Syringa villosa Vahl - matainais ceriņš
Syringa vulgaris L. - parastais ceriņš


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts