Koki un krūmi - Ludzas rajons - Zilupes vidusskola, apst. Skolas 1. 6 un 16, 11.09.74.

Acer platanoides L. - parastā kļava
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - melnalksnis
Betula pendula Roth. - āra bērzs
Betula pubescens Ehrh. - purva bērzs
Quercus robur L. - parastais ozols
Salix aurita L. - ausainais kārkls
Tilia cordata Mill. - parastā liepa
Larix decidua Mill. - Eiropas lapegle(1, h 3)
Picea glauca (Moench.) Voss - Kanādas egle(1, d 6/8, h 4)
Thuja occidentalis L. - rietumu tūja(12, d 4-8/15, h 4-5)
Acer ginnala Maxim. - krastu kļava
Acer negundo L. - ošlapu kļava
Aesculus hippocastanum L. - parastā zirgkastaņa(1, h 1)
Caragana arborescens Lam. - kokveida karagāna
Fraxinus pennsylvanica Marshall var. subintegerrima (Vahl.) Fern. - zaļais osis(4, d 8-24, h 7)
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. - irbeņlapu fizokarps
Populus nigra x P. balsamifera (Hybrid No.42)(51, d 16-58, d 17-22)
Populus x petrowskyana (Schroeder ex Regel) Dipp. - Petrovskas papele(1, d 44, h 15)
Salix fragilis L. - trauslais vītols
Spiraea chamaedryfolia L. - goblapu spireja
Spiraea x rubella Dipp. - iesarkanā spireja
Syringa villosa Vahl - matainais ceriņš
Syringa vulgaris L. - parastais ceriņš


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts