Koki un krūmi - Ludzas rajons - Zilupes pils parks un kluba apst. 8 un 14, 11.09.74.

Betula pendula Roth. - āra bērzs
Euonymus verrucosus Scop. - kārpainais segliņš
Padus avium Mill. - parastā ieva
Populus tremula L. - parastā apse
Quercus robur L. - parastais ozols
Salix aurita L. - ausainais kārkls
Sorbus aucuparia L. - parastais pīlādzis
Tilia cordata Mill. - parastā liepa
Pinus sibirica Du Tour - Sibīrijas ciedrupriede(4, h 1)
Thuja occidentalis L. - rietumu tūja
Acer ginnala Maxim. - krastu kļava
Acer negundo L. - ošlapu kļava
Caragana arborescens Lam. - kokveida karagāna
Ligustrum vulgare L. - parastais ligustrs
Ligustrum vulgare 'Variegata'
Populus longifolia Fisch. - garlapu papele(33, d 13-28, h 8-13; atv.)
Populus x petrowskyana (Schroeder ex Regel) Dipp. - Petrovskas papele(15, d 16-37, h 10-12)
Rosa glabrifolia C. A. Mey. ex Rupr. - kaillapu roze
Rosa rugosa Thunb. ex Murray - rievainā roze
Salix fragilis L. - trauslais vītols
Spiraea chamaedryfolia L. - goblapu spireja
Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake var. laevigatus (Fern.) S. F. Blake - strautu sniegoga


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts