Koki un krūmi - Ludzas rajons - Vorslovi (Vorslava), pamestas m. apst. Nirzas pag. 7 un 4, 10.08.79.

Picea abies (L.) H. Karst. - parastā egle
Acer platanoides L. - parastā kļava
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - melnalksnis
Betula pendula Roth. - āra bērzs
Fraxinus excelsior L. - parastais osis
Populus tremula L. - parastā apse
Salix cinerea L. - pelēkais kārkls
Philadelphus coronarius L. - parastais filadelfs
Populus longifolia Fisch. - garlapu papele(5, d 21-22, h 8-9; n atv, h 6)
Spiraea chamaedryfolia L. - goblapu spireja
Syringa vulgaris L. - parastais ceriņš


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts