Koki un krūmi - Ludzas rajons - Vecslaboda (Vecsloboda), p. Istras pag. 9 un 20, 12.09.74.

Picea abies (L.) H. Karst. - parastā egle
Alnus incana (L.) Moench - baltalksnis
Fraxinus excelsior L. - parastais osis
Padus avium Mill. - parastā ieva
Quercus robur L. - parastais ozols
Rosa subcanina (Christ) Dalla Torre & Sarnth. - potcelmu roze
Salix cinerea L. - pelēkais kārkls
Sorbus aucuparia L. - parastais pīlādzis
Tilia cordata Mill. - parastā liepa
Abies sibirica Ledeb. - Sibīrijas baltegle(12, d 16/18-43, h 18-27)
Larix decidua Mill. - Eiropas lapegle(1, d 30, h 12)
Larix sibirica (Muenchh.) Ledeb. - Sibīrijas lapegle(1, d 25, h 11)
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco var. glauca (Beissn.) Franco - zilganā duglāzija(1, d 23, h 15)
Thuja occidentalis L. - rietumu tūja(4, d 7/11-19, h 4-6)
Acer negundo L. - ošlapu kļava
Aesculus hippocastanum L. - parastā zirgkastaņa(10, d 4-27, h 1-7)
Caragana arborescens Lam. - kokveida karagāna
Crataegus submollis Sarg. - pamīkstā krustābele
Fraxinus pennsylvanica Marshall var. subintegerrima (Vahl.) Fern. - zaļais osis(1, d 17, h 8)
Parthenocissus inserta x P. quinquefolia - balstāmā un pieclapu mežvīna hibrīds
Philadelphus coronarius L. - parastais filadelfs
Populus longifolia Fisch. - garlapu papele(18, d 11-35, h 7-13; atv., h 4)
Salix fragilis L. - trauslais vītols
Sambucus racemosa L. - sarkanais plūškoks
Spiraea chamaedryfolia L. - goblapu spireja
Syringa villosa Vahl - matainais ceriņš
Syringa vulgaris L. - parastais ceriņš
Ulmus minor 'Umbraculifera'(1, d 29, h 7; atv., h 1)


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts