Koki un krūmi - Ludzas rajons - Sprikutova, m. apst. Pildas pag. 8 un 2, 10.08.79.

Picea abies (L.) H. Karst. - parastā egle
Acer platanoides L. - parastā kļava
Euonymus verrucosus Scop. - kārpainais segliņš(mežā)
Fraxinus excelsior L. - parastais osis
Lonicera xylosteum L. - parastais sausserdis(mežā)
Padus avium Mill. - parastā ieva
Populus tremula L. - parastā apse
Rosa majalis Herrm. - maija roze
Salix caprea L. - pūpolvītols
Tilia cordata Mill. - parastā liepa
Abies sibirica Ledeb. - Sibīrijas baltegle(1, d 41, h 28)
Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch - vārpainā korinte(mežā, pārgājis savvaļā)
Populus longifolia Fisch. - garlapu papele(8, d 36-41, h 15-16; n atv., h 6-9)
Syringa vulgaris L. - parastais ceriņš


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts