Koki un krūmi - Ludzas rajons - Ozupiene (Ozupine), p. Isnaudas pag. 17 un 8, 08.08.79, 27.11.91.

Picea abies (L.) H. Karst. - parastā egle
Acer platanoides L. - parastā kļava
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - melnalksnis
Alnus incana (L.) Moench - baltalksnis
Betula pendula Roth. - āra bērzs
Corylus avellana L. - parastā lazda
Fraxinus excelsior L. - parastais osis
Lonicera xylosteum L. - parastais sausserdis
Populus tremula L. - parastā apse
Quercus robur L. - parastais ozols[d 168 (p 528), h 26; d 146 (p 457), h 27; d 134 (p 420), h 27; d 125 (p 391), h 24; d 108 (p 340), h 27; d 122 (p 382), h 25]
Rhamnus catharticus L. - parastais pabērzs
Rosa subcanina (Christ) Dalla Torre & Sarnth. - potcelmu roze
Salix caprea L. - pūpolvītols
Salix cinerea L. - pelēkais kārkls
Tilia cordata Mill. - parastā liepa
Ulmus glabra Huds. - parastā goba[d 134 (p 420), h 13]
Ulmus laevis Pall. - parastā vīksna
Philadelphus coronarius L. - parastais filadelfs
Populus alba L. - baltā apse[7, d 83-131 (p 413), h 18-23; 21, d 48-63, h 14-17]
Rosa pimpinellifolia 'Plena' - noraglapu roze (cv.)
Salix fragilis L. - trauslais vītols
Sambucus racemosa L. - sarkanais plūškoks
Spiraea chamaedryfolia L. - goblapu spireja
Syringa vulgaris L. - parastais ceriņš


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts