Koki un krūmi - Ludzas rajons - Nirza, apst. Nirzas pamatskola. Nirzas pag. 8 un 13, 11.09.74.

Picea abies (L.) H. Karst. - parastā egle
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - melnalksnis
Betula pendula Roth. - āra bērzs
Corylus avellana L. - parastā lazda
Fraxinus excelsior L. - parastais osis
Populus tremula L. - parastā apse
Sorbus aucuparia L. - parastais pīlādzis
Tilia cordata Mill. - parastā liepa
Caragana arborescens Lam. - kokveida karagāna
Cotoneaster lucidus Schlecht. - spožā klintene
Ligustrum vulgare L. - parastais ligustrs
Lonicera tatarica L. - Tatārijas sausserdis
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. - irbeņlapu fizokarps
Populus alba L. - baltā apse(2, d 77, 94, h 18, 20)
Populus longifolia Fisch. - garlapu papele(3, d 21/23-34, h 13-14; 2, d 7, 15, h 7, 9); 77 (4, d 16-40, h 12-16)
Rosa glabrifolia C. A. Mey. ex Rupr. - kaillapu roze
Rosa 'Souvenir de la Malmaison'
Salix fragilis L. - trauslais vītols
Sambucus nigra L. - melnais plūškoks
Spiraea chamaedryfolia L. - goblapu spireja
Spiraea x rubella Dipp. - iesarkanā spireja
Syringa vulgaris L. - parastais ceriņš


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts