Koki un krūmi - Ludzas rajons - Marinpole (Marenpole), p. fragm. Ciblas pag. 15 un 8, 08.08.79.

Juniperus communis L. var. suecica (Mill.) Ait. - Zviedrijas kadiķis
Picea abies (L.) H. Karst. - parastā egle
Acer platanoides L. - parastā kļava
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - melnalksnis
Betula pendula Roth. - āra bērzs
Corylus avellana L. - parastā lazda
Fraxinus excelsior L. - parastais osis
Populus tremula L. - parastā apse
Quercus robur L. - parastais ozols
Rosa majalis Herrm. - maija roze
Rosa subcanina (Christ) Dalla Torre & Sarnth. - potcelmu roze
Salix caprea L. - pūpolvītols
Salix cinerea L. - pelēkais kārkls
Sorbus aucuparia L. - parastais pīlādzis
Tilia cordata Mill. - parastā liepa
Parthenocissus inserta x P. quinquefolia - balstāmā un pieclapu mežvīna hibrīds
Populus alba L. - baltā apse(1, d 52, h 17)
Populus longifolia Fisch. - garlapu papele(24, d 22-24, h 14-16; n, d 9-14, h 10-14; n atv., h 8)
Rosa x alba L. ('Semiplena' & 'Maxima') - baltā roze
Rosa majalis x R. rugosa
Rosa pimpinellifolia 'Plena' - noraglapu roze (cv.)
Sambucus racemosa L. - sarkanais plūškoks
Spiraea chamaedryfolia L. - goblapu spireja
Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake var. laevigatus (Fern.) S. F. Blake - strautu sniegoga
Syringa vulgaris L. - parastais ceriņš


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts