Koki un krūmi - Ludzas rajons - Ludza, Runtorta, p. 24 un 33, 09.08.79, 26.11.91, 22.08.99.

Acer platanoides L. - parastā kļava
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - melnalksnis
Alnus incana (L.) Moench - baltalksnis
Berberis vulgaris L. - parastā bārbele
Betula pendula Roth. - āra bērzs
Betula pubescens Ehrh. - purva bērzs
Carpinus betulus L. - parastais skābardis
Euonymus europaeus L. - Eiropas segliņš
Fraxinus excelsior L. - parastais osis
Padus avium Mill. - parastā ieva
Quercus robur L. - parastais ozols[d 129 (p 405), h 24]
Rhamnus catharticus L. - parastais pabērzs
Ribes spicatum Robson var. pubescens (C. Hartm.) Cin. - pūkainā jāņoga
Rosa majalis Herrm. - maija roze
Salix caprea L. - pūpolvītols
Salix cinerea L. - pelēkais kārkls
Salix starkeana Willd. - Štarkes kārkls
Solanum dulcamara L. - parastais bebrukārkliņš
Sorbus aucuparia L. - parastais pīlādzis
Tilia cordata Mill. - parastā liepa
Ulmus glabra Huds. - parastā goba
Larix decidua Mill. - Eiropas lapegle(22, d 44-91, h 24-32)
Pinus sibirica Du Tour - Sibīrijas ciedrupriede(2, d 22, 37, h 14, 17)
Thuja occidentalis L. - rietumu tūja(6, d 30/33-36, d 12-16)
Acer negundo L. - ošlapu kļava
Acer saccharinum L. - sudraba kļava[5, d 37-101 (p 317), h 16-20]
Caragana arborescens Lam. - kokveida karagāna
Caragana frutex (L.) K. Koch - krūma karagāna
Cornus alba L. - baltais grimonis
Crataegus alemanniensis Cin. - Vācijas krustābele
Crataegus submollis Sarg. - pamīkstā krustābele
Lonicera tatarica L. - Tatārijas sausserdis
Philadelphus coronarius L. - parastais filadelfs
Philadelphus pubescens Loisel. var. verrucosus (Schrad.) S. Y. Hu - kārpainais filadelfs
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. - irbeņlapu fizokarps
Populus alba L. - baltā apse(8, d 49-87, h 20-27; 11, d 8-22, h 8-17; n atv.)
Populus balsamifera L. - balzampapele[15, d 86-99 (p 313), h 21-22; 9, d 13-18, h 12-17]
Populus x petrowskyana (Schroeder ex Regel) Dipp. - Petrovskas papele[7, d 71-95 (p 300), h 26-29; 5, d 30-47, h 14-16]
Rosa glabrifolia C. A. Mey. ex Rupr. - kaillapu roze
Rosa glauca Pourr. - sārtlapu jeb zilzaļā roze
Rosa majalis 'Foecundissima' - maija jeb rudā roze (cv.)
Rosa pimpinellifolia 'Plena' - noraglapu roze (cv.)
Rosa rugosa Thunb. ex Murray - rievainā roze
Salix fragilis L. - trauslais vītols
Sambucus racemosa L. - sarkanais plūškoks
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. - pīlādžlapu sorbārija
Spiraea x billardii 'Triumphans'
Spiraea x rosalba Dipp. - baltrozā spireja
Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake var. laevigatus (Fern.) S. F. Blake - strautu sniegoga
Syringa villosa Vahl - matainais ceriņš
Syringa vulgaris L. - parastais ceriņš
Viburnum lantana L. - vilnainā irbene
Vinca minor L. - mazā kapmirte


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts