Koki un krūmi - Ludzas rajons - Ludza, pilskalna ansamblis, apst. 5 un 12, 09.08.79.

Acer platanoides L. - parastā kļava
Corylus avellana L. - parastā lazda
Fraxinus excelsior L. - parastais osis
Rhamnus catharticus L. - parastais pabērzs
Tilia cordata Mill. - parastā liepa
Acer ginnala Maxim. - krastu kļava
Aesculus hippocastanum L. - parastā zirgkastaņa(1, d 23, h 4)
Cotoneaster lucidus Schlecht. - spožā klintene
Philadelphus pubescens Loisel. var. verrucosus (Schrad.) S. Y. Hu - kārpainais filadelfs
Populus alba L. - baltā apse(13, d 34-44, h 22; 7, d 12-14, h 8-14)
Populus longifolia Fisch. - garlapu papele(25, d 25-38, h 9-14)
Populus nigra x P. balsamifera (Hybrid No.42)(26, d 21-46, h 15-20)
Rosa glabrifolia C. A. Mey. ex Rupr. - kaillapu roze
Sambucus racemosa L. - sarkanais plūškoks
Syringa josikaea Jacq. fil. ex Rchb. - Transilvānijas ceriņš
Syringa vulgaris L. - parastais ceriņš
Viburnum lantana L. - vilnainā irbene


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts