Koki un krūmi - Ludzas rajons - Lauderi, p. Lauderu pag. 14 un 20, 11.09.74, 16.06.87.

Picea abies (L.) H. Karst. - parastā egle
Acer platanoides L. - parastā kļava
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - melnalksnis
Betula pendula Roth. - āra bērzs
Corylus avellana L. - parastā lazda
Fraxinus excelsior L. - parastais osis
Populus tremula L. - parastā apse
Quercus robur L. - parastais ozols
Rhamnus catharticus L. - parastais pabērzs
Ribes spicatum Robson var. pubescens (C. Hartm.) Cin. - pūkainā jāņoga
Salix caprea L. - pūpolvītols
Salix cinerea L. - pelēkais kārkls
Sorbus aucuparia L. - parastais pīlādzis
Tilia cordata Mill. - parastā liepa
Larix decidua Mill. - Eiropas lapegle(2, d 51, 74, h 18, 19)
Caragana arborescens Lam. - kokveida karagāna
Cerasus avium (L.) Moench - saldais ķirsis(4, d 18-25, h 5-6)
Malus prunifolia (Willd.) Borkh. - plūmjlapu ābele
Philadelphus coronarius L. - parastais filadelfs
Populus alba L. - baltā apse[18, d 68-136 (p 429), h 16-25; 7, d 15-28, h 7-16]
Populus x canadensis 'Serotina'[1, d 153 (p 480), h 22]
Populus longifolia Fisch. - garlapu papele(6, d 46-56, h 15; 16, d 8-25, h 6-13; atv.)
Rosa x alba L. ('Semiplena' & 'Maxima') - baltā roze
Rosa glauca Pourr. - sārtlapu jeb zilzaļā roze
Rosa majalis 'Foecundissima' - maija jeb rudā roze (cv.)
Rosa pimpinellifolia 'Plena' - noraglapu roze (cv.)
Rosa 'Souvenir de la Malmaison'
Salix fragilis L. - trauslais vītols
Sambucus racemosa L. - sarkanais plūškoks
Spiraea alba Du Roi - baltā spireja
Spiraea chamaedryfolia L. - goblapu spireja
Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake var. laevigatus (Fern.) S. F. Blake - strautu sniegoga
Syringa vulgaris L. - parastais ceriņš


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts