Koki un krūmi - Ludzas rajons - Lapinka, apst. Pildas pag. 7 un 10, 19.07.80.

Acer platanoides L. - parastā kļava
Fraxinus excelsior L. - parastais osis
Padus avium Mill. - parastā ieva
Populus tremula L. - parastā apse
Ribes spicatum Robson var. pubescens (C. Hartm.) Cin. - pūkainā jāņoga
Rosa subcanina (Christ) Dalla Torre & Sarnth. - potcelmu roze
Salix caprea L. - pūpolvītols
Aesculus hippocastanum L. - parastā zirgkastaņa(1, d 7/11, h 6)
Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch - vārpainā korinte
Lonicera tatarica L. - Tatārijas sausserdis
Populus longifolia Fisch. - garlapu papele(6, d 18-26, h 11-13; atv., d 12, h 7-8)
Rosa foetida 'Persian Yellow' - Persijas dzeltenā roze
Rosa rugosa Thunb. ex Murray - rievainā roze
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. - pīlādžlapu sorbārija
Spiraea chamaedryfolia L. - goblapu spireja
Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake var. laevigatus (Fern.) S. F. Blake - strautu sniegoga
Syringa vulgaris L. - parastais ceriņš


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts