Koki un krūmi - Ludzas rajons - Kurma, p. fragm. Pildas pag. 18 un 8, 10.08.79.

Pinus sylvestris L. - parastā priede
Acer platanoides L. - parastā kļava
Betula pendula Roth. - āra bērzs
Corylus avellana L. - parastā lazda
Padus avium Mill. - parastā ieva
Populus tremula L. - parastā apse
Rhamnus catharticus L. - parastais pabērzs
Ribes spicatum Robson var. pubescens (C. Hartm.) Cin. - pūkainā jāņoga
Rosa pomifera Herrm. subsp. glandulosa (Schmalh.) Šmite - ābolu roze
Salix caprea L. - pūpolvītols
Salix cinerea L. - pelēkais kārkls
Sorbus aucuparia L. - parastais pīlādzis
Tilia cordata Mill. - parastā liepa
Ulmus glabra Huds. - parastā goba
Ulmus laevis Pall. - parastā vīksna
Viburnum opulus L. - parastā irbene
Larix decidua Mill. - Eiropas lapegle(3, d 63-58, h 24-26)
Caragana arborescens Lam. - kokveida karagāna
Populus alba L. - baltā apse(7, d 33-78, h 16-18; n atv., h -12)
Rosa majalis 'Foecundissima' - maija jeb rudā roze (cv.)
Salix fragilis L. - trauslais vītols
Sambucus racemosa L. - sarkanais plūškoks
Spiraea chamaedryfolia L. - goblapu spireja
Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake var. laevigatus (Fern.) S. F. Blake - strautu sniegoga
Syringa vulgaris L. - parastais ceriņš


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts