Koki un krūmi - Ludzas rajons - Kubulovas dzirnavas, apst. Isnaudas pag. 16 un 9, 09.08.79.

Picea abies (L.) H. Karst. - parastā egle
Acer platanoides L. - parastā kļava
Alnus incana (L.) Moench - baltalksnis
Frangula alnus Mill. - parastais krūklis
Fraxinus excelsior L. - parastais osis
Lonicera xylosteum L. - parastais sausserdis
Padus avium Mill. - parastā ieva
Populus tremula L. - parastā apse
Rhamnus catharticus L. - parastais pabērzs
Ribes spicatum Robson var. pubescens (C. Hartm.) Cin. - pūkainā jāņoga
Rosa pomifera Herrm. subsp. glandulosa (Schmalh.) Šmite - ābolu roze
Salix caprea L. - pūpolvītols
Salix cinerea L. - pelēkais kārkls
Sorbus aucuparia L. - parastais pīlādzis
Tilia cordata Mill. - parastā liepa
Viburnum opulus L. - parastā irbene
Aesculus hippocastanum L. - parastā zirgkastaņa(1, h 2)
Caragana arborescens Lam. - kokveida karagāna
Crataegus alemanniensis Cin. - Vācijas krustābele
Crataegus sanguinea Pall. - asinssarkanā krustābele
Populus longifolia Fisch. - garlapu papele(25, d 9-18, h 11-13)
Rosa rugosa Thunb. ex Murray - rievainā roze
Sambucus racemosa L. - sarkanais plūškoks
Syringa vulgaris L. - parastais ceriņš


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts