Koki un krūmi - Ludzas rajons - Isnauda, p. Isnaudas pag. 13 un 17, 12.09.74.

Acer platanoides L. - parastā kļava
Alnus incana (L.) Moench - baltalksnis
Betula pendula Roth. - āra bērzs
Corylus avellana L. - parastā lazda
Lonicera xylosteum L. - parastais sausserdis
Populus tremula L. - parastā apse
Quercus robur L. - parastais ozols
Ribes spicatum Robson var. pubescens (C. Hartm.) Cin. - pūkainā jāņoga
Rosa majalis Herrm. - maija roze
Salix aurita L. - ausainais kārkls
Salix cinerea L. - pelēkais kārkls
Salix myrsinifolia Salisb. - melnējošais kārkls
Tilia cordata Mill. - parastā liepa
Larix x eurolepis A. Henry - Eirojapānas hibrīdlapegle(1, d 68, h 25)
Larix x polonica Racib. ex Szafer - Polijas lapegle(42, d 36-73, h 15-32)
Aesculus hippocastanum L. - parastā zirgkastaņa(1, d 73, h 8)
Caragana arborescens Lam. - kokveida karagāna
Crataegus submollis Sarg. - pamīkstā krustābele
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. - irbeņlapu fizokarps
Populus alba L. - baltā apse(12, d 31-84, h 21-25; 3, d 16-17, h 15-16; atv., h 6)
Populus longifolia Fisch. - garlapu papele(3, d 31/34-39, h 13-15)
Salix fragilis L. - trauslais vītols
Sambucus nigra L. - melnais plūškoks
Sambucus racemosa L. - sarkanais plūškoks
Spiraea x billardii 'Longipaniculata'
Spiraea latifolia (Ait.) Borkh. - platlapu spireja
Spiraea media F. Schmidt - vidējā spireja
Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake var. laevigatus (Fern.) S. F. Blake - strautu sniegoga
Syringa villosa Vahl - matainais ceriņš
Syringa vulgaris L. - parastais ceriņš


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts