Koki un krūmi - Ludzas rajons - Gajeva (Gajovo), apst. fragm. Pildas pag. 15 un 10, 10.08.79

Pinus sylvestris L. - parastā priede
Acer platanoides L. - parastā kļava
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - melnalksnis
Alnus incana (L.) Moench - baltalksnis
Betula pendula Roth. - āra bērzs
Corylus avellana L. - parastā lazda
Euonymus europaeus L. - Eiropas segliņš
Fraxinus excelsior L. - parastais osis
Padus avium Mill. - parastā ieva
Populus tremula L. - parastā apse
Rosa subcanina (Christ) Dalla Torre & Sarnth. - potcelmu roze
Sorbus aucuparia L. - parastais pīlādzis
Tilia cordata Mill. - parastā liepa
Ulmus glabra Huds. - parastā goba
Ulmus laevis Pall. - parastā vīksna
Caragana arborescens Lam. - kokveida karagāna
Philadelphus coronarius L. - parastais filadelfs
Populus longifolia Fisch. - garlapu papele(10, d 21-34, h 14-16; atv., h - 9)
Rosa rugosa Thunb. ex Murray - rievainā roze
Salix alba 'Sericea' - baltais vītols (cv.)[1, d 156 (p 494), h 18]
Salix fragilis L. - trauslais vītols
Spiraea chamaedryfolia L. - goblapu spireja
Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake var. laevigatus (Fern.) S. F. Blake - strautu sniegoga
Syringa vulgaris L. - parastais ceriņš


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts