Koki un krūmi - Ludzas rajons - Ezersala (Franapole), p. Zvirgzdenes pag. 14 un 11, 10.09.74.

Picea abies (L.) H. Karst. - parastā egle
Acer platanoides L. - parastā kļava
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - melnalksnis
Betula pendula Roth. - āra bērzs
Betula pubescens Ehrh. - purva bērzs
Corylus avellana L. - parastā lazda
Fraxinus excelsior L. - parastais osis
Lonicera xylosteum L. - parastais sausserdis
Padus avium Mill. - parastā ieva
Populus tremula L. - parastā apse
Quercus robur L. - parastais ozols
Rosa subcanina (Christ) Dalla Torre & Sarnth. - potcelmu roze
Rosa vosagiaca Desportes - Vogēzu roze
Tilia cordata Mill. - parastā liepa
Larix decidua Mill. - Eiropas lapegle(33, d 18-72, h 14-26)
Caragana arborescens Lam. - kokveida karagāna
Crataegus russanovii Cin. f. rubella Cin. - Rusanova krustābele
Crataegus submollis Sarg. - pamīkstā krustābele
Philadelphus x virginalis 'Virginal' - jaunavīgais filadelfs
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. - irbeņlapu fizokarps
Prunus cerasifera Ehrh. var. divaricata (Ledeb.) Bailey - Kaukāza plūme
Robinia luxurians (Dieck ex Goeze) C. K. Schneid. - greznā robīnija(5, d 6-7, h 4-5)
Salix fragilis L. - trauslais vītols
Spiraea alba Du Roi - baltā spireja
Syringa vulgaris L. - parastais ceriņš


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts