Koki un krūmi - Ludzas rajons - Danopole, m. apst. Cirmas pag. 7 un 6, 07.08.79.

Pinus sylvestris L. - parastā priede
Acer platanoides L. - parastā kļava
Alnus incana (L.) Moench - baltalksnis
Fraxinus excelsior L. - parastais osis
Quercus robur L. - parastais ozols
Rhamnus catharticus L. - parastais pabērzs
Tilia cordata Mill. - parastā liepa
Larix decidua Mill. - Eiropas lapegle(2, d 17, 44, h 13, 17)
Rosa pimpinellifolia 'Plena' - noraglapu roze (cv.)
Salix fragilis L. - trauslais vītols
Spiraea x rubella Dipp. - iesarkanā spireja
Syringa vulgaris L. - parastais ceriņš


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts