Koki un krūmi - Ludzas rajons - Breidaki, apst. Isnaudas pag. 14 un 8, 09.08.79.

Pinus sylvestris L. - parastā priede
Acer platanoides L. - parastā kļava
Corylus avellana L. - parastā lazda
Fraxinus excelsior L. - parastais osis
Lonicera xylosteum L. - parastais sausserdis
Padus avium Mill. - parastā ieva
Populus tremula L. - parastā apse
Quercus robur L. - parastais ozols
Ribes nigrum L. - upene, melnā jāņoga
Salix caprea L. - pūpolvītols
Sorbus aucuparia L. - parastais pīlādzis
Tilia cordata Mill. - parastā liepa
Larix decidua Mill. - Eiropas lapegle(1, d 25, h 13)
Aesculus hippocastanum L. - parastā zirgkastaņa(1, d 39, h 12)
Parthenocissus inserta x P. quinquefolia - balstāmā un pieclapu mežvīna hibrīds
Philadelphus coronarius L. - parastais filadelfs
Rosa majalis 'Foecundissima' - maija jeb rudā roze (cv.)
Spiraea chamaedryfolia L. - goblapu spireja
Syringa vulgaris L. - parastais ceriņš


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts