Koki un krūmi - Ludzas rajons - Antonopole (Voiti), apst. Pildas pag. 13 un 8, 11.09.74.

Picea abies (L.) H. Karst. - parastā egle
Pinus sylvestris L. - parastā priede
Acer platanoides L. - parastā kļava
Betula pendula Roth. - āra bērzs
Corylus avellana L. - parastā lazda
Populus tremula L. - parastā apse
Rosa subcanina x R. vosagiaca
Rosa vosagiaca Desportes - Vogēzu roze
Salix caprea L. - pūpolvītols
Sorbus aucuparia L. - parastais pīlādzis
Tilia cordata Mill. - parastā liepa
Philadelphus coronarius L. - parastais filadelfs
Populus longifolia Fisch. - garlapu papele(34, d 20-35, h 14-20; a., 50, d 20-48, h 8-20)
Rosa pimpinellifolia 'Plena' - noraglapu roze (cv.)
Spiraea chamaedryfolia L. - goblapu spireja
Spiraea media F. Schmidt - vidējā spireja
Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake var. laevigatus (Fern.) S. F. Blake - strautu sniegoga
Syringa vulgaris L. - parastais ceriņš


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts