Koki un krūmi - Ludzas rajons - Annapole (Annaspole), p. fragm. Istras pag. 14 un 8, 25.06.81.

Picea abies (L.) H. Karst. - parastā egle
Acer platanoides L. - parastā kļava
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - melnalksnis
Alnus incana (L.) Moench - baltalksnis
Betula pendula Roth. - āra bērzs
Corylus avellana L. - parastā lazda
Fraxinus excelsior L. - parastais osis
Lonicera xylosteum L. - parastais sausserdis
Padus avium Mill. - parastā ieva
Ribes spicatum Robson var. pubescens (C. Hartm.) Cin. - pūkainā jāņoga
Rosa subcanina (Christ) Dalla Torre & Sarnth. - potcelmu roze
Salix acutifolia Willd. - smaillapu vītols(1, d 9, h 6)
Salix caprea L. - pūpolvītols
Sorbus aucuparia L. - parastais pīlādzis
Tilia cordata Mill. - parastā liepa
Abies sibirica Ledeb. - Sibīrijas baltegle(1, d 39, h 19)
Larix decidua Mill. - Eiropas lapegle(3, d 39-80, h 14-18)
Caragana arborescens Lam. - kokveida karagāna
Populus longifolia Fisch. - garlapu papele(2, d 35, 47, h 13, 14)
Rosa x alba L. ('Semiplena' & 'Maxima') - baltā roze
Salix fragilis L. - trauslais vītols
Spiraea x rubella Dipp. - iesarkanā spireja
Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake var. laevigatus (Fern.) S. F. Blake - strautu sniegoga


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts