DZIEDAVA.lv

Dabas vērojumi: stāstījumi un foto Latvijas Daba: foto un apraksti Latvijas Daba: foto un apraksti Ceļojumu apraksti un foto Pārdomas jeb situāciju analīze Mūzika manā dzīvē Domas bez apdomas CV, biogrāfija, bildes Paldies jums visiem!:) Citāti no grāmatām Manu bērnu dienasgrāmatas Suņu kolekcijas Dziedava.lv

Latvijas Daba

 
   
Ievadi >2 simbolus. Vārdus atdali ar tukšumu. Meklējot arī vārda vidū, priekšā liec %. Piem., zied %ava .
Precīzu vārdkopu meklēšanai lieto pēdiņas. Piem., "Misas dižpriede"

Daba.dziedava.lv VEIDOTĀJI un palīgi

Dziedavas Dabas lapas mērķis ir atspoguļot Latvijas dabas daudzveidību visās tās izpausmēs un, iespēju robežās, arī vietās (novados, pagastos utml.), pamatā caur fotogrāfijām, tās papildinot ar aprakstiem un komentāriem. Īpaša vērība pievērsta Latvijas dižo un aizsargājamo koku apzināšanai.

Nākotnes perspektīva - iespēja ar meklētāju atrast fotogrāfijas un/vai aprakstus par jebkuru tēmu, kas saistīta ar Latvijas dabu.

Šobrīd Latvijas Dabas lapas veidotāji pamatā esam mēs divi - es, Julita Kluša, un mans vīrs, Atis Klušs.
Es daru visas lietas, kas saistītas ar lapas tehnisko realizāciju, sākot ar dizainu, lapas struktūru, programmēšanu, datubāzēm, beidzot ar datu ievadīšanu. Tāpat manā pārziņā ir fotografēšana, informācijas apstrāde, aprakstu veidošana un kontakti ar citiem palīgiem.
Mans vīrs Atis, savukārt, ir speciālists jautājumos, kas saistīti ar kartēm, informāciju par vietām un objektiem, lieliski plāno braucienus un pastaigas. Tāpat viņš kritisku aci novērtē manis paveikto, izsaka ierosinājumus lapas attīstībai.
Kopā ar vīru apsekojam kokus un veidojam savu dižkoku sarakstu.
Tomēr neviens no mums nav ieguvis speciālu izglītību tieši dabas jautājumos, tāpat arī pieredze dabas izpētē mums vēl nav tik liela un visu Latviju aptveroša, tāpēc ārkārtīgi svarīgi un nozīmīgi ir mūsu palīgi.

Kā pirmo gribētu minēt Andu Straumi, kas viena no pirmajām pievienojās lapas veidotājiem, ar savām fotogrāfijām kļūstot par tādu kā Kurzemes korespondentu, tāpat ievērojams viņas devums ir Latvijas piļu, muižu, baznīcu fotografēšanā - pateicoties Andai šī tēma vispār tika aizsākta, akcentu liekot uz ēku ainavisko vērtību, ne iekšējo skaistumu. Tāpat, tieši pateicoties Andai, tika aizsākts dabas lapā klasificēt dažādas sīkbūtnes, kā arī es uzzināju par dabasdati.lv.

Attiecīgi, kā otro milzu palīgu minēšu lapu dabasdati.lv, jo, tieši pateicoties šai lapai, radās iespēja uzzināt sugu nosaukumus daudzām jo daudzām fotografētajām dzīvajām būtnēm. Jo īpaši gribas izcelt Uģi Piterānu, kura pacietība ir apbrīnojama, nosakot sugu un komentējot citu lietotāju ievadītos datus viņiem nezināmiem kukaiņiem u.c. Liels paldies, protams, arī visiem citiem lapas dabasdati.lv darboņiem (diemžēl nezinu visiem vārdus), kas nodrošina šo unikālo iespēju noskaidrot, kas ir kas, ja pretim sniegts novērojums.

Ārkārtīgi pateicīga esmu Romualdam Beļavskim par ieinteresētību Dziedavas dabas lapas attīstībā, sniedzot vērtīgu informāciju gan par dažādiem iežiem, alām, ūdeņiem un leduskritumiem, dabas takām, kokiem un akmeņiem, gan piedāvājot savas fotogrāfijas objektiem, ko būtu vērts pārstāvēt lapā, bet mums tādu fotogrāfiju nav, gan ierosinot veselu virkni ieteicamo uzlabojumu, sākot no dizaina, beidzot ar lapas struktūru un pārstāvētajām tēmām, no kā daļa jau ir veiksmīgi realizēta.

Produktīva sadarbība izveidojusies ar Ansi Opmani, pateicoties kuram, izvērsta un strukturēta sadaļa Augu valsts. Ansis arī ļoti daudz palīdzējis noteikt dažādu augu sugas, nereti sniedzot arī to raksturojumu. Paldies par pacietību, atbildot uz daudzajiem jautājumiem! Pateicoties viņam, esmu arī pati daudz iemācījusies un ievērojami vairāk ieinteresējusies par daudzveidīgo augu pasauli. Tāpat nenovērtējama ir Anša palīdzība jautājumos, kas saistīti ar dižkokiem un koku apsekošanu.

Veiksmīga sadarbība veidojas arī ar Ivo Dinsbergu, kas palīdz tikt skaidrībā par dažādām dabas parādībām. Pateicoties viņam, dabas parādību sadaļa kļūst arvien izvērstāka un detalizētāka. Tāpat plānots vairāk izvērst tēmu par putniem, pateicoties gan Ivo fotogrāfijām, gan aprakstiem par dažādām sugām.

Andru Martinsoni varētu saukt par dabas lapas modro aci, kas kritiski izvērtē tās darbību, ziņojot par esošajām kļūdām un nepilnībām. Ja kaut kas lapā nav tā kā vajag, tad vairāk ticams, ka man nav bijis laika to izlabot, nekā tas, ka Andra varētu to nebūt pamanījusi. Paldies arī par izteiktajiem ierosinājumiem, kas iespēju robežās arī ir tikuši realizēti, piemēram, pēc Andras ierosinājuma izveidota un viņas ieteikumiem regulāri papildināta sadaļa "Šis tas smaidam".

Lapas sēņu, piepju sadaļai sugas noteikt palīdzējuši: Inita Dāniele, Edgars Mūkins, Diāna Meiere.

Bez minētajiem galvenajiem lapas veidotājiem - palīgiem liels paldies arī atsevišķu fotogrāfiju autoriem par iespēju izmantot viņu fotogrāfijas lapas bagātināšanā - Laurai Ronei (kuras fotogrāfijai - "Skats no Ērģeļu klints pār Gauju ziemā" - uz diezgan ilgu laiku bija izdevies kļūt par lapā visvairāk skatīto fotogrāfiju), Aldim Sauleslejam, Daigai Eklonei, Viesturam Barvikam un Evitai Lisovskai.
Kopš 2010. gada novembra lapa papildinājusies arī ar sekojošu jaunu autoru fotogrāfijām: Agnese Matisone, Ansis Opmanis, Māris Zeltiņš, Andris Maisiņš, Aļģirds Bolšteins, Diāna Meiere, Lāsma Kalniņa, Vineta Šmite, Ilma Putna.

Visbeidzot paldies arī Silvijai Strogonovai un Stellai Kursītei par iespēju izmantot viņu bakalaura darbus un koku apsekojumus, papildinot publiskoto koku apsekojumu un dižkoku datubāzi.

Ja kāds vēlas piedalīties lapas veidošanā ar informāciju, idejām, fotogrāfijām vai kā citādi, droši rakstiet uz lapas apakšā redzamo e-pasta adresi.

Apraksts tapis 11.11.2010.; papildināts 28.05.2012.


(c) Julita, 2008.- 2018.    

dziedava.lv DZIEDAVA.lv