Ieskats visai pilnīgā informācijā par Ķeipenes pagastu no DRK datu bāzes ar lauku nosaukumu skaidrojumiem. Gaišpelēkās rindas - iepriekšējie pēdējo gadu ieraksti tam pašam kokam. Tumšpelēkās - koki, par kuru bojāeju uzzināts pēdējos gados vai kuri pēdējos gados izņemti no datu bāzes.

Informācija par par Ķeipenes pagastu no dziedavas datu bāzes.

Skaidrojumi sekojošajām tabulām.

DB - datu bāzes nosaukums. Šeit ir apkopotas divu datu bāzu - Anša Opmaņa pārvaldītās Dabas retumu krātuves datu bāzes ("DRK") un Julitas un Ata Klušu pārvaldītās dziedavas datu bāzes ("dziedava") visu koku pēdējie apsekojumi līdz 2015. gadam. Abās datu bāzēs netiek uzrādīti koki, kas pēc informācijas vismaz vienā no tām gājuši bojā. Ja viens koks atrodams abās datu bāzēs, abi šī koka ieraksti atrodas blakus, bez atdalošās joslas. Ja pie dziedavas ieraksta pielikts "*", tas nozīmē, ka no dziedavas datu bāzes autoru puses nav drošas pārliecības par šo ierakstu atbilstību. Retos gadījumos var netikt pamanīts, ka abās datu bāzēs ir viens un tas pats koks. Jāņem vērā, ka ne visi šeit uzrādītie dziedavas datu bāzes koki jāvērtē kā dižkoki vai citādi sargājami koki.

Informācijas kvalitāte - ja vienā no datu bāzēm viena un tā paša informācijas kvalitāte norādīta kā droša, tad informāciju jāuzskata par drošu.

LVGMA DB nr. - koka identifikators LVĢMA datu bāzē. Koki, kuru identifikatori šeit nav norādīti, pārsvarā gājuši bojā. Retāk ir citi iemesli, piem., neatbilst DRK datu bāzes kritērijiem. Dažos gadījumos tie jāmeklē citā teritoriālajā vienībā.

Koka statuss - DRK datu bāzes ierakstiem norādīts statuss, pēc kāda koks būtu aizsargājams; dižkoka statuss te norādīts pēc DRK kritērijiem. Dziedavas ierakstiem tiek norādīts tikai viens statuss - "Īpatnējais".


Aglonas novads
Aglonas pagasts Kastuļinas pagasts

Aizkraukles novads
Aizkraukle Aizkraukles pagasts

Aizputes novads
Aizpute Aizputes pagasts Cīravas pagasts Kalvenes pagasts Kazdangas pagasts Lažas pagasts

Aknīstes novads
Aknīste Aknīstes pagasts Asares pagasts Gārsenes pagasts

Alojas novads
Aloja Alojas pagasts Braslavas pagasts Brīvzemnieku pagasts Staicele Staiceles pagasts

Alsungas novads
Alsungas novads

Alūksnes novads
Alsviķu pagasts Alūksne Annas pagasts Ilzenes pagasts Jaunalūksnes pagasts Jaunannas pagasts Jaunlaicenes pagasts Kalncempju pagasts Liepnas pagasts Malienas pagasts Mālupes pagasts Mārkalnes pagasts Pededzes pagasts Veclaicenes pagasts Zeltiņu pagasts Ziemera pagasts

Amatas novads
Amatas pagasts Drabešu pagasts Nītaures pagasts Skujenes pagasts Zaubes pagasts

Apes novads
Ape Apes pagasts Gaujienas pagasts Trapenes pagasts Virešu pagasts

Auces novads
Bēnes pagasts Īles pagasts Lielauces pagasts Ukru pagasts Vecauces pagasts Vītiņu pagasts

Ādažu novads
Ādažu novads

Babītes novads
Babītes pagasts Salas pagasts

Baldones novads
Baldone Baldones pagasts

Baltinavas novads
Baltinavas novads

Balvu novads
Balvi Balvu pagasts Bērzkalnes pagasts Bērzpils pagasts Briežuciema pagasts Krišjāņu pagasts Kubulu pagasts Lazdulejas pagasts Tilžas pagasts Vectilžas pagasts Vīksnas pagasts

Bauskas novads
Bauska Brunavas pagasts Ceraukstes pagasts Codes pagasts Dāviņu pagasts Gailīšu pagasts Īslīces pagasts Mežotnes pagasts Vecsaules pagasts

Beverīnas novads
Brenguļu pagasts Kauguru pagasts Trikātas pagasts

Brocēnu novads
Blīdenes pagasts Brocēni Cieceres pagasts Gaiķu pagasts Remtes pagasts

Burtnieku novads
Burtnieku pagasts Ēveles pagasts Matīšu pagasts Rencēnu pagasts Valmieras pagasts Vecates pagasts

Carnikavas novads
Carnikavas novads

Cesvaines novads
Cesvaine Cesvaines pagasts

Cēsu novads
Cēsis Vaives pagasts

Ciblas novads
Blontu pagasts Ciblas pagasts Līdumnieku pagasts Zvirgzdenes pagasts

Dagdas novads
Andrupenes pagasts Andzeļu pagasts Dagda Dagdas pagasts Ezernieku pagasts Konstantinovas pagasts Svariņu pagasts Šķaunes pagasts

Daugavpils
Daugavpils

Daugavpils novads
Ambeļu pagasts Demenes pagasts Kalkūnes pagasts Kalupes pagasts Laucesas pagasts Līksnas pagasts Maļinovas pagasts Medumu pagasts Naujenes pagasts Nīcgales pagasts Salienas pagasts Skrudalienas pagasts Sventes pagasts Tabores pagasts Vaboles pagasts Vecsalienas pagasts Višķu pagasts

Dobeles novads
Annenieku pagasts Auru pagasts Bērzes pagasts Bikstu pagasts Dobele Dobeles pagasts Jaunbērzes pagasts Krimūnu pagasts Naudītes pagasts Penkules pagasts Zebrenes pagasts

Dundagas novads
Dundagas pagasts Kolkas pagasts

Durbes novads
Dunalkas pagasts Durbe Durbes pagasts Tadaiķu pagasts Vecpils pagasts

Engures novads
Engures pagasts Lapmežciema pagasts Smārdes pagasts

Ērgļu novads
Ērgļu pagasts Jumurdas pagasts Sausnējas pagasts

Garkalnes novads
Garkalnes novads

Grobiņas novads
Bārtas pagasts Gaviezes pagasts Grobiņa Grobiņas pagasts Medzes pagasts

Gulbenes novads
Beļavas pagasts Daukstu pagasts Druvienas pagasts Galgauskas pagasts Gulbene Jaungulbenes pagasts Lejasciema pagasts Litenes pagasts Lizuma pagasts Līgo pagasts Rankas pagasts Stāmerienas pagasts Stradu pagasts Tirzas pagasts

Iecavas novads
Iecavas novads

Ikšķiles novads
Ikšķile Tīnūžu pagasts

Ilūkstes novads
Bebrenes pagasts Dvietes pagasts Eglaines pagasts Pilskalnes pagasts Prodes pagasts Subate Šēderes pagasts

Inčukalna novads
Inčukalna pagasts

Jaunjelgavas novads
Daudzeses pagasts Jaunjelgava Seces pagasts Sērenes pagasts Staburaga pagasts Sunākstes pagasts

Jaunpiebalgas novads
Jaunpiebalgas pagasts Zosēnu pagasts

Jaunpils novads
Jaunpils pagasts Viesatu pagasts

Jelgava
Jelgava

Jelgavas novads
Elejas pagasts Glūdas pagasts Jaunsvirlaukas pagasts Lielplatones pagasts Līvbērzes pagasts Platones pagasts Sesavas pagasts Svētes pagasts Valgundes pagasts Vilces pagasts Vircavas pagasts Zaļenieku pagasts

Jēkabpils
Jēkabpils

Jēkabpils novads
Ābeļu pagasts Dignājas pagasts Dunavas pagasts Kalna pagasts Leimaņu pagasts Rubenes pagasts Zasas pagasts

Jūrmala
Jūrmala

Kandavas novads
Cēres pagasts Kandava Kandavas pagasts Matkules pagasts Vānes pagasts Zantes pagasts Zemītes pagasts

Kārsavas novads
Goliševas pagasts Kārsava Malnavas pagasts Mežvidu pagasts Mērdzenes pagasts Salnavas pagasts

Kocēnu novads
Bērzaines pagasts Dikļu pagasts Kocēnu pagasts Vaidavas pagasts

Kokneses novads
Bebru pagasts Iršu pagasts Kokneses pagasts

Krāslavas novads
Aulejas pagasts Kalniešu pagasts Kaplavas pagasts Kombuļu pagasts Krāslava Krāslavas pagasts Piedrujas pagasts Robežnieku pagasts Skaistas pagasts Ūdrīšu pagasts

Krimuldas novads
Krimuldas pagasts Lēdurgas pagasts

Krustpils novads
Atašienes pagasts Krustpils pagasts Kūku pagasts Mežāres pagasts Variešu pagasts Vīpes pagasts

Kuldīgas novads
Ēdoles pagasts Gudenieku pagasts Īvandes pagasts Kabiles pagasts Kuldīga Kurmāles pagasts Laidu pagasts Padures pagasts Pelču pagasts Rendas pagasts Rumbas pagasts Snēpeles pagasts Turlavas pagasts Vārmes pagasts

Ķeguma novads
Birzgales pagasts Ķegums Rembates pagasts Tomes pagasts

Ķekavas novads
Daugmales pagasts Ķekavas pagasts

Lielvārdes novads
Jumpravas pagasts Lēdmanes pagasts Lielvārde Lielvārdes pagasts

Liepāja
Liepāja

Limbažu novads
Katvaru pagasts Limbaži Limbažu pagasts Pāles pagasts Skultes pagasts Umurgas pagasts Vidrižu pagasts Viļķenes pagasts

Līgatnes novads
Līgatne Līgatnes pagasts

Līvānu novads
Jersikas pagasts Līvāni Rožupes pagasts Rudzātu pagasts Sutru pagasts Turku pagasts

Lubānas novads
Indrānu pagasts Lubāna

Ludzas novads
Briģu pagasts Cirmas pagasts Isnaudas pagasts Istras pagasts Ludza Nirzas pagasts Ņukšu pagasts Pildas pagasts Pureņu pagasts Rundēnu pagasts

Madonas novads
Aronas pagasts Barkavas pagasts Bērzaunes pagasts Dzelzavas pagasts Kalsnavas pagasts Lazdonas pagasts Liezēres pagasts Ļaudonas pagasts Madona Mārcienas pagasts Mētrienas pagasts Praulienas pagasts Sarkaņu pagasts Vestienas pagasts

Mazsalacas novads
Mazsalaca Mazsalacas pagasts Ramatas pagasts Sēļu pagasts Skaņkalnes pagasts

Mālpils novads
Mālpils novads

Mārupes novads
Mārupes novads

Mērsraga novads
Mērsraga novads

Naukšēnu novads
Ķoņu pagasts Naukšēnu pagasts

Neretas novads
Mazzalves pagasts Neretas pagasts Pilskalnes pagasts Zalves pagasts

Nīcas novads
Nīcas pagasts Otaņķu pagasts

Ogres novads
Krapes pagasts Ķeipenes pagasts Lauberes pagasts Madlienas pagasts Mazozolu pagasts Meņģeles pagasts Ogre Ogresgala pagasts Suntažu pagasts Taurupes pagasts

Olaines novads
Olaine Olaines pagasts

Ozolnieku novads
Cenu pagasts Ozolnieku pagasts Salgales pagasts

Pārgaujas novads
Raiskuma pagasts Stalbes pagasts Straupes pagasts

Pāvilostas novads
Pāvilosta Sakas pagasts Vērgales pagasts

Pļaviņu novads
Aiviekstes pagasts Klintaines pagasts Pļaviņas Vietalvas pagasts

Preiļu novads
Aizkalnes pagasts Pelēču pagasts Preiļi

Priekules novads
Bunkas pagasts Gramzdas pagasts Kalētu pagasts Priekule Priekules pagasts Virgas pagasts

Priekuļu novads
Liepas pagasts Mārsnēnu pagasts Priekuļu pagasts Veselavas pagasts

Raunas novads
Drustu pagasts Raunas pagasts

Rēzekne
Rēzekne

Rēzeknes novads
Audriņu pagasts Bērzgales pagasts Čornajas pagasts Dricānu pagasts Feimaņu pagasts Gaigalavas pagasts Griškānu pagasts Ilzeskalna pagasts Kaunatas pagasts Lendžu pagasts Lūznavas pagasts Maltas pagasts Mākoņkalna pagasts Nagļu pagasts Nautrēnu pagasts Ozolaines pagasts Ozolmuižas pagasts Pušas pagasts Rikavas pagasts Sakstagala pagasts Silmalas pagasts Vērēmu pagasts

Riebiņu novads
Galēnu pagasts Riebiņu pagasts Rušonas pagasts Sīļukalna pagasts Stabulnieku pagasts

Rīga
Centra rajons Kurzemes rajons Latgales priekšpilsēta Vidzemes priekšpilsēta Zemgales priekšpilsēta Ziemeļu rajons

Rojas novads
Rojas novads

Ropažu novads
Ropažu novads

Rucavas novads
Dunikas pagasts Rucavas pagasts

Rugāju novads
Lazdukalna pagasts Rugāju pagasts

Rundāles novads
Rundāles pagasts Svitenes pagasts Viesturu pagasts

Rūjienas novads
Ipiķu pagasts Jeru pagasts Lodes pagasts Rūjiena Vilpulkas pagasts

Salacgrīvas novads
Ainaži Ainažu pagasts Liepupes pagasts Salacgrīva Salacgrīvas pagasts

Salas novads
Salas pagasts Sēlpils pagasts

Salaspils novads
Salaspils pilsēta un pagasts

Saldus novads
Ezeres pagasts Jaunauces pagasts Jaunlutriņu pagasts Kursīšu pagasts Lutriņu pagasts Nīgrandes pagasts Novadnieku pagasts Pampāļu pagasts Rubas pagasts Saldus Šķēdes pagasts Vadakstes pagasts Zaņas pagasts Zirņu pagasts Zvārdes pagasts

Saulkrastu novads
Saulkrasti Saulkrastu pagasts

Sējas novads
Sējas novads

Siguldas novads
Allažu pagasts Mores pagasts Sigulda Siguldas pagasts

Skrīveru novads
Skrīveru novads

Skrundas novads
Nīkrāces pagasts Raņķu pagasts Rudbāržu pagasts Skrundas pilsēta un pagasts

Smiltenes novads
Bilskas pagasts Blomes pagasts Brantu pagasts Grundzāles pagasts Launkalnes pagasts Palsmanes pagasts Smiltene Smiltenes pagasts Variņu pagasts

Stopiņu novads
Stopiņu novads

Strenču novads
Jērcēnu pagasts Plāņu pagasts Strenči

Talsu novads
Abavas pagasts Ārlavas pagasts Balgales pagasts Ģibuļu pagasts Īves pagasts Ķūļciema pagasts Laidzes pagasts Laucienes pagasts Lībagu pagasts Lubes pagasts Sabile Stende Strazdes pagasts Talsi Valdemārpils Valdgales pagasts Vandzenes pagasts Virbu pagasts

Tērvetes novads
Augstkalnes pagasts Bukaišu pagasts Tērvetes pagasts

Tukuma novads
Degoles pagasts Džūkstes pagasts Irlavas pagasts Jaunsātu pagasts Lestenes pagasts Pūres pagasts Sēmes pagasts Slampes pagasts Tukums Tumes pagasts Zentenes pagasts

Vaiņodes novads
Embūtes pagasts Vaiņodes pagasts

Valkas novads
Ērģemes pagasts Kārķu pagasts Valkas pagasts Vijciema pagasts Zvārtavas pagasts

Valmiera
Valmiera

Varakļānu novads
Varakļāni Varakļānu pagasts

Vārkavas novads
Rožkalnu pagasts Upmalas pagasts Vārkavas pagasts

Vecpiebalgas novads
Dzērbenes pagasts Inešu pagasts Kaives pagasts Taurenes pagasts Vecpiebalgas pagasts

Vecumnieku novads
Bārbeles pagasts Kurmenes pagasts Skaistkalnes pagasts Stelpes pagasts Valles pagasts Vecumnieku pagasts

Ventspils novads
Ances pagasts Jūrkalnes pagasts Piltene Piltenes pagasts Popes pagasts Puzes pagasts Tārgales pagasts Ugāles pagasts Usmas pagasts Užavas pagasts Vārves pagasts Ziru pagasts Zlēku pagasts

Ventspils
Ventspils

Viesītes novads
Elkšņu pagasts Rites pagasts Saukas pagasts Viesīte Viesītes pagasts

Viļakas novads
Medņevas pagasts Susāju pagasts Šķilbēnu pagasts Vecumu pagasts Viļaka Žīguru pagasts

Viļānu novads
Dekšāres pagasts Viļāni Viļānu pagasts

Zilupes novads
Lauderu pagasts Pasienes pagasts Zaļesjes pagasts