Koki un krūmi - Ludzas rajons - Vonogi (Vanagi), apst. Nirzas pag. 12 un 6, 08.08.79.

Juniperus communis L. var. suecica (Mill.) Ait. - Zviedrijas kadiķis
Picea abies (L.) H. Karst. - parastā egle
Pinus sylvestris L. - parastā priede
Acer platanoides L. - parastā kļava
Betula pendula Roth. - āra bērzs
Fraxinus excelsior L. - parastais osis
Populus tremula L. - parastā apse
Quercus robur L. - parastais ozols
Rosa majalis Herrm. - maija roze
Salix caprea L. - pūpolvītols
Sorbus aucuparia L. - parastais pīlādzis
Tilia cordata Mill. - parastā liepa
Populus longifolia Fisch. - garlapu papele(9, d 10-18, h 13-14; n atv., h 7)
Salix acutifolia x S. daphnoides 'Paschal' - Lieldienu vītols(1, h 5)
Spiraea x billardii 'Triumphans'
Spiraea chamaedryfolia L. - goblapu spireja
Syringa vulgaris L. - parastais ceriņš


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts