Koki un krūmi - Ludzas rajons - Locova, apst. fragm. Pildas pag. 10 un 8, 10.07.80.

Acer platanoides L. - parastā kļava
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - melnalksnis
Betula pendula Roth. - āra bērzs
Corylus avellana L. - parastā lazda
Fraxinus excelsior L. - parastais osis
Padus avium Mill. - parastā ieva
Populus tremula L. - parastā apse
Salix caprea L. - pūpolvītols
Salix myrsinifolia Salisb. - melnējošais kārkls
Tilia cordata Mill. - parastā liepa
Caragana arborescens Lam. - kokveida karagāna
Populus longifolia Fisch. - garlapu papele(0,25 ha, d 5-20, h 2-14; atv.)
Rosa pimpinellifolia 'Plena' - noraglapu roze (cv.)
Spiraea chamaedryfolia L. - goblapu spireja
Spiraea media F. Schmidt - vidējā spireja
Spiraea x rosalba Dipp. - baltrozā spireja
Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake var. laevigatus (Fern.) S. F. Blake - strautu sniegoga
Syringa vulgaris L. - parastais ceriņš


Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi
Dendroloģisko stādījumu koki un krūmi -- rajona dendroloģisko objektu saraksts